Tretí Jána 1:1–14

 Ja, starší muž,* píšem drahému Gájovi, ktorého mám úprimne rád.  Milovaný brat, modlím sa, aby si bol zdravý a aby sa ti vo všetkom darilo, tak ako sa ti darí teraz.  Veľmi ma potešilo, keď prišli bratia a povedali mi,* že vytrvávaš v pravde a žiješ v súlade s ňou.+  Nič mi nerobí väčšiu radosť* ako to, keď počujem, že moje deti žijú v súlade s pravdou.+  Milovaný brat, si verný v tom, čo robíš pre bratov, aj keď ich nepoznáš.+  Títo bratia hovorili v zbore o tvojej láske. Prosím ťa, vyprav ich na cestu spôsobom, aký sa páči Bohu.+  Lebo pre jeho meno sú na cestách a nevzali si nič+ od ľudí z národov.*  Preto sme povinní byť k takým ľuďom pohostinní a tak s nimi spolupracovať na šírení pravdy.+  Písal som niečo zboru, ale Diotrefes, ktorý medzi nimi rád zaujíma prvé miesto,+ neprijíma od nás nič s úctou.+ 10  Preto ak prídem, upozorním na to, čo robí, keď o nás šíri tie zlomyseľné reči.*+ Akoby mu to nestačilo, nielenže sám neprijíma bratov s úctou,+ ale tým, čo ich chcú prijať, v tom bráni a snaží sa ich vylúčiť zo zboru. 11  Milovaný brat, nenapodobňuj to, čo je zlé, ale to, čo je dobré.+ Kto koná dobro, pochádza z Boha.+ Kto koná zlo, nevidel Boha.+ 12  O Demetriovi hovoria všetci iba dobre a svedčí o ňom aj jeho spôsob života, ktorý je v súlade s pravdou. Aj podľa nás je to dobrý brat a ty vieš, že hovoríme vždy pravdu. 13  Mal by som ti ešte veľa čo povedať, ale nechcem ti písať atramentom a perom. 14  Dúfam, že ťa čoskoro uvidím a porozprávame sa osobne. Želám ti pokoj. Pozdravujú ťa priatelia. Všetkých priateľov odo mňa osobne pozdravuj.

Poznámky pod čiarou

Al. „starší“.
Dosl. „svedčili“.
Al. možno „Nemám väčší dôvod na vďačnosť“.
Čiže od ľudí, ktorí neveria v Krista.
Dosl. „tára zlými slovami“.