Druhý Timotejovi 1:1–18

1  Ja, Pavol, ktorý som sa stal apoštolom Krista Ježiša z Božej vôle a v súlade so sľubom života, ktorý je možný vďaka Kristovi Ježišovi,+  píšem tebe, Timotej, môj milovaný syn:+ Nech ťa Boh, Otec, a Kristus Ježiš, náš Pán, obdaria nezaslúženou láskavosťou, milosrdenstvom a pokojom.  Som vďačný Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim* ako moji predkovia, a nikdy ťa nezabúdam spomenúť vo svojich úpenlivých modlitbách, ktoré predkladám vo dne v noci.  Keď si spomeniem na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou.  Spomínam na tvoju nepokryteckú vieru,+ akú mala už tvoja stará matka Loida i tvoja matka Eunika a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty.  Preto ti pripomínam, aby si ako oheň roznecoval Boží dar, ktorý si dostal, keď som na teba položil ruky.+  Veď Boh nám nedal ducha zbabelosti,+ ale ducha sily,+ lásky a rozumnosti.  Preto sa nehanbi vydávať svedectvo o našom Pánovi+ a nehanbi sa ani za mňa, uväzneného kvôli nemu. Naopak, buď ochotný trpieť+ za dobrú správu a spoliehaj sa na silu od Boha.+  On nás zachránil a povolal nás svätým povolaním+ nie pre naše skutky, ale zo svojej vôle a vďaka svojej nezaslúženej láskavosti.+ Tú sme dostali prostredníctvom Krista Ježiša pred dávnymi časmi, 10  ale teraz sa jasne prejavila zjavením nášho Záchrancu, Krista Ježiša,+ ktorý odstránil smrť+ a prostredníctvom dobrej správy+ nám ukázal, ako získať život+ a neporušiteľnosť.+ 11  A ja som bol ustanovený za zvestovateľa, apoštola a učiteľa tejto dobrej správy.+ 12  Práve preto trpím,+ ale nehanbím sa za to.+ Lebo poznám toho, komu som uveril, a som presvedčený, že je schopný až do toho dňa ochrániť to, čo som mu zveril.+ 13  Drž sa vzoru* zdravých* slov,+ ktoré si počul odo mňa, a prejavuj vieru a lásku, ktoré máme vďaka jednote s Kristom Ježišom. 14  Tento zverený poklad chráň pomocou svätého ducha, ktorý v nás prebýva.+ 15  Ako iste vieš, všetci v provincii Ázia+ sa odo mňa odvrátili, medzi nimi aj Fygelos a Hermogenes. 16  Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovej domácnosti,+ lebo ma často povzbudzoval a nehanbil sa za moje väzenské putá. 17  Naopak, keď bol v Ríme, usilovne ma hľadal a našiel ma. 18  Nech dá Pán, aby v ten deň našiel milosrdenstvo od Jehovu.* Dobre vieš, čo všetko pre mňa urobil v Efeze.

Poznámky pod čiarou

Al. „preukazujem svätú službu“.
Al. „náčrtu“.
Al. „užitočných“.