Druhá Samuelova 9:1–13

  • Dávid prejavuje vernú lásku Mefibóšetovi (1 – 13)

9  Dávid sa spýtal: „Zostal ešte niekto zo Saulovho rodu? Rád by som mu prejavil vernú lásku kvôli Jonatánovi.“+  V Saulovom dome bol sluha, ktorý sa volal Ciba.+ Zavolali ho k Dávidovi a kráľ sa ho spýtal: „Ty si Ciba?“ „Áno,“ odpovedal, „som tvoj sluha.“  Kráľ pokračoval: „Zostal ešte niekto zo Saulovho rodu? Rád by som mu prejavil vernú lásku, akú prejavuje Boh.“ Ciba odpovedal kráľovi: „Ešte je tu jeden Jonatánov syn, chromý na obe nohy.“+  „A kde je?“ spýtal sa kráľ. „Je v Lo-Debare v dome Ammielovho syna Machira,“+ odpovedal Ciba.  Kráľ Dávid poňho ihneď poslal a dal ho priviesť z domu Ammielovho syna Machira z Lo-Debaru.  Keď Mefibóšet, syn Saulovho syna Jonatána, vošiel k Dávidovi, padol na kolená a poklonil sa až k zemi. „Mefibóšet!“ zvolal Dávid a on odpovedal: „Tu je tvoj sluha.“  „Neboj sa,“ povedal mu Dávid, „kvôli tvojmu otcovi Jonatánovi ti určite prejavím vernú lásku.+ Vrátim ti všetky polia tvojho starého otca Saula a budeš jedávať* pri mojom stole.“+  Nato sa Mefibóšet poklonil a povedal: „Čo je tvoj sluha, že si obrátil pozornosť* na takého mŕtveho psa,+ ako som ja?“  Potom kráľ zavolal Saulovho sluhu Cibu a povedal mu: „Všetko, čo patrilo Saulovi a celému jeho rodu, dávam vnukovi tvojho pána.+ 10  Budeš preňho so svojimi synmi a sluhami obrábať pôdu a zberať úrodu, aby rodina vnuka tvojho pána mala čo jesť. Ale Mefibóšet, vnuk tvojho pána, bude jedávať pri mojom stole.“+ Ciba mal 15 synov a 20 sluhov.+ 11  Odpovedal kráľovi: „Tvoj sluha urobí všetko, čo mu prikazuje môj pán, kráľ.“ A tak Mefibóšet jedával pri Dávidovom* stole ako jeden z kráľových synov. 12  Mefibóšet mal malého syna, ktorý sa volal Micha.+ Všetci, čo bývali v Cibovom dome, sa stali Mefibóšetovými sluhami. 13  A Mefibóšet býval v Jeruzaleme, lebo jedával pri kráľovom stole.+ Bol chromý na obe nohy.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „jesť chlieb“.
Dosl. „tvár“.
Al. možno „pri mojom“.