Druhá Samuelova 6:1–23

6  Dávid znovu zhromaždil všetkých najlepších vojakov v Izraeli, 30 000 mužov.  Potom sa on a všetci jeho muži vydali do Baale-Júdu, aby odtiaľ vzali truhlu zmluvy pravého Boha,+ pred ktorou sa vzýva meno Jehovu vojsk,*+ ktorý sedí na tróne nad* cherubínmi.+  Truhlu zmluvy pravého Boha naložili na nový voz+ a viezli ju z Abinadábovho domu,+ ktorý bol na kopci. Voz viedli Abinadábovi synovia Uzza a Achio.  Truhlu zmluvy pravého Boha teda viezli z Abinadábovho domu na kopci a Achio kráčal pred truhlou.  Dávid a všetci Izraeliti oslavovali pred Jehovom a hrali na rôznych nástrojoch z borievkového dreva, na harfách, lýrach,+ tamburínach,+ sistrách a čineloch.+  Ale keď došli k Náchonovmu mlatovisku,* Uzza vystrel ruku a zachytil truhlu zmluvy pravého Boha,+ lebo dobytok ju takmer prevrhol.  Vtom proti Uzzovi vzplanul Jehovov hnev. Pravý Boh ho tam za jeho neúctivý čin+ usmrtil+ a on zomrel pri truhle zmluvy pravého Boha.  Ale Dávida nahnevalo,* že proti Uzzovi vzplanul Jehovov hnev.* To miesto sa až dodnes volá Perec-Uzza.*  Dávid v ten deň dostal z Jehovu strach+ a povedal: „Ako mám k sebe preniesť truhlu Jehovovej zmluvy?“+ 10  A nechcel vziať truhlu Jehovovej zmluvy k sebe do Dávidovho mesta,+ ale dal ju uložiť do domu Gáťana Obéd-Edoma.+ 11  Truhla Jehovovej zmluvy zostala v dome Gáťana Obéd-Edoma tri mesiace a Jehova žehnal Obéd-Edoma i celú jeho domácnosť.+ 12  Kráľovi Dávidovi oznámili: „Pre truhlu zmluvy pravého Boha Jehova žehná dom Obéd-Edoma a všetko, čo má.“ A tak sa Dávid s radosťou vybral do Obéd-Edomovho domu, aby odtiaľ preniesol truhlu zmluvy pravého Boha do Dávidovho mesta.+ 13  Keď tí, čo niesli truhlu Jehovovej zmluvy,+ prešli šesť krokov, Dávid obetoval býka a vykŕmené teľa. 14  Dávid z celej sily tancoval pred Jehovom a mal na sebe* ľanový efod.+ 15  On a všetci Izraeliti prenášali truhlu Jehovovej zmluvy+ s jasaním+ a za zvuku rohu.+ 16  Keď vchádzali s truhlou Jehovovej zmluvy do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Míchal+ sa pozerala z okna a videla, ako kráľ Dávid poskakuje a tancuje pred Jehovom. A začala ním v srdci pohŕdať.+ 17  Truhlu Jehovovej zmluvy položili na jej miesto do stanu, ktorý pre ňu Dávid postavil.+ Potom Dávid predložil Jehovovi+ zápalné obete+ a obete spoločenstva.+ 18  Keď dokončil predkladanie zápalných obetí a obetí spoločenstva, požehnal ľud v mene Jehovu vojsk. 19  Celému ľudu, všetkým Izraelitom, každému mužovi a žene, dal prstencovitý chlieb a koláč sušených datlí a hrozienok. Potom sa všetci rozišli do svojich domovov. 20  Keď sa Dávid vrátil požehnať svoju domácnosť, Saulova dcéra Míchal+ mu vyšla naproti a povedala: „To sa dnes izraelský kráľ predviedol! Veď si pobehoval polonahý pred otrokyňami svojich sluhov ako nejaký hlupák!“+ 21  Dávid odpovedal Míchal: „Oslavoval som pred Jehovom, ktorý si vyvolil mňa namiesto tvojho otca a celej jeho domácnosti a dosadil ma za vodcu nad Jehovovým ľudom Izraelom.+ Preto budem pred Jehovom oslavovať 22  a ešte viac sa pokorím a znížim sa aj sám pred sebou. A otrokyne, o ktorých si hovorila, tie ma oslávia.“ 23  A tak Saulova dcéra Míchal+ až do konca života nemala deti.

Poznámky pod čiarou

Al. možno „medzi“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Al. „rozrušilo“.
Dosl. „Jehova prerazil trhlinu“.
Význ. „trhlina proti Uzzovi“.
Dosl. „mal opásaný“.