Druhá Samuelova 5:1–25

  • Dávid sa stáva kráľom nad celým Izraelom (1 – 5)

  • Dobytie Jeruzalema (6 – 16)

    • Sion, Dávidovo mesto (7)

  • Dávid poráža Filištíncov (17 – 25)

5  Časom prišli k Dávidovi do Hebronu+ všetky izraelské kmene a povedali: „Sme jedna krv.*+  Už vtedy, keď bol naším kráľom Saul, si viedol Izrael do boja.*+ A Jehova ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj ľud Izrael a staneš sa jeho vodcom.‘“+  Všetci izraelskí starší teda prišli za kráľom do Hebronu a kráľ Dávid tam s nimi uzavrel zmluvu+ pred Jehovom. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom.+  Dávid sa stal kráľom, keď mal 30 rokov, a vládol 40 rokov.+  V Hebrone vládol nad Judskom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme+ vládol 33 rokov nad celým Izraelom a Judskom.  A kráľ a jeho muži tiahli na Jeruzalem proti Jebuzejcom,+ obyvateľom toho kraja. Tí sa Dávidovi posmievali: „Sem sa nikdy nedostaneš! Veď aj slepí a chromí ťa zaženú.“ Mysleli si: „Dávid sa sem nedostane.“+  Dávid napriek tomu dobyl pevnosť Sion, ktorej sa začalo hovoriť Dávidovo mesto.+  Dávid v ten deň povedal: „Kto chce zaútočiť na Jebuzejcov, nech prejde vodným tunelom a pobije tých ‚chromých a slepých‘, ktorých Dávid nenávidí!“ Preto sa hovorí: „Slepí a chromí nevojdú do domu.“  Dávid sa usadil v pevnosti, ktorú nazvali* Dávidovo mesto. A začal stavať všade dookola, od Valu*+ smerom dovnútra.+ 10  A tak Dávid stále silnel+ a Jehova, Boh vojsk, bol s ním.+ 11  Týrsky kráľ Chíram+ vyslal k Dávidovi poslov. Poslal mu aj cédrové drevo+ a tesárov a kamenárov,* aby postavili Dávidovi palác.+ 12  A Dávid si uvedomil, že Jehova upevnil jeho kráľovskú moc nad Izraelom+ a že vyvýšil jeho kráľovstvo+ kvôli svojmu ľudu Izraelu.+ 13  Keď Dávid prišiel z Hebronu, zobral si v Jeruzaleme ďalšie manželky a vedľajšie manželky*+ a narodili sa mu ďalší synovia a dcéry.+ 14  V Jeruzaleme sa mu narodil Šammua, Šobab, Nátan,+ Šalamún,+ 15  Jibchar, Elišua, Nefeg, Jafia, 16  Elišama, Eliada a Elifelet. 17  Keď sa Filištínci dopočuli, že Dávid bol pomazaný za kráľa nad Izraelom,+ vyšli proti nemu do boja.+ Dávid sa to dozvedel a odišiel do úkrytu.+ 18  Keď Filištínci pritiahli a rozložili sa v údolí Refajovcov,+ 19  Dávid sa spýtal Jehovu:+ „Mám vytiahnuť proti Filištíncom? Vydáš mi ich do rúk?“ Jehova mu odpovedal: „Vytiahni, určite ti ich vydám do rúk.“+ 20  A tak Dávid pritiahol k Baal-Peracimu a tam ich porazil. Potom povedal: „Jehova predo mnou prelomil línie mojich nepriateľov+ ako príval vôd.“ Preto to miesto nazval Baal-Peracim.*+ 21  Filištínci tam nechali svoje modly a Dávid a jeho muži ich odniesli. 22  Neskôr Filištínci pritiahli znovu a rozložili sa v údolí Refajovcov.+ 23  Dávid sa dopytoval Jehovu a on mu povedal: „Neútoč na nich spredu. Obíď ich zozadu a zaútoč na nich pred kríkmi baka.* 24  Keď vo vrcholkoch kríkov baka začuješ zvuk pochodu, konaj rýchlo, lebo Jehova vychádza pred tebou, aby porazil filištínske vojsko.“ 25  Dávid urobil tak, ako mu Jehova prikázal, a porážal Filištíncov+ od Geby+ až po Gezer.+

Poznámky pod čiarou

Dosl.: „Sme tvoja kosť a tvoje telo.“
Dosl. „si vyvádzal a privádzal Izrael“.
Al. možno „nazval“.
Al. „od Milla“. Pozri Slovník pojmov, heslo „Val“.
Al. „murárov“.
Al. „konkubíny“. Pozri Slovník pojmov.
Význ. „pán prielomov“.
Názov baka je prepisom hebrejského slova, ktorého význam nie je istý.