Druhá Samuelova 4:1–12

4  Keď sa Saulov syn Iš-Bóšet+ dopočul, že Abnér v Hebrone+ zomrel, opustila ho odvaha* a všetci Izraeliti sa zdesili.  Saulov syn mal prepadové oddiely, ktorým velili dvaja muži – jeden sa volal Baana a druhý Rechab. Boli to synovia Rimmona z Beerótu z kmeňa Benjamín. (Beerót+ bol považovaný za súčasť Benjamína.  Beeróťania utiekli do Gittajimu+ a dodnes tam žijú ako cudzinci.)  Saulov syn Jonatán+ mal syna, ktorý bol chromý na obe nohy.+ Mal päť rokov, keď prišla z Jezreela+ správa o Saulovi a Jonatánovi. Jeho pestúnka ho vzala a dala sa na útek, ale ako v panike bežala, spadol jej a ochrnul. Volal sa Mefibóšet.+  Synovia Beeróťana Rimmona, Rechab a Baana, prišli do Iš-Bóšetovho domu v čase poludňajšej páľavy, keď Iš-Bóšet odpočíval.  Predstierali, že idú po pšenicu, vošli do domu a bodli ho do brucha. Nato Rechab a jeho brat Baana+ utiekli.  Keď vošli do domu, Iš-Bóšet ležal v spálni na posteli. Zabili ho a odťali mu hlavu. Jeho hlavu vzali so sebou a celú noc šli cez Arabu.  Iš-Bóšetovu+ hlavu nakoniec priniesli kráľovi Dávidovi do Hebronu a povedali mu: „Tu je hlava Iš-Bóšeta, syna tvojho nepriateľa Saula,+ ktorý ťa chcel pripraviť o život.+ V tento deň Jehova doprial môjmu pánovi, kráľovi, pomstu na Saulovi a jeho potomkoch.“  Ale Dávid odpovedal Rechabovi a jeho bratovi Baanovi, synom Beeróťana Rimmona: „Akože žije Jehova, ktorý ma vyslobodil* z každého nešťastia,+ 10  keď mi istý muž oznámil: ‚Saul je mŕtvy,‘+ a myslel si, že mi prináša dobrú správu, dal som ho v Ciklagu zabiť.+ Tak som sa mu odmenil! 11  Myslíte si, že k vám sa zachovám inak? K podliakom, ktorí zabili nevinného muža v jeho vlastnom dome, na jeho lôžku? Nemám vás brať na zodpovednosť za jeho krv+ a zniesť vás zo sveta?“ 12  Nato Dávid prikázal svojim mužom, aby ich zabili.+ Odsekli im ruky a nohy a ich telá povesili+ pri rybníku v Hebrone. Iš-Bóšetovu hlavu vzali a pochovali ju v Abnérovej hrobke v Hebrone.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „jeho ruky zoslabli“.
Al. „vykúpil moju dušu“.