Druhá Samuelova 23:1–39

  • Dávidove posledné slová (1 – 7)

  • Hrdinské činy Dávidových udatných bojovníkov (8 – 39)

23  Toto sú Dávidove posledné slová:+ „Slová Dávida, Izajovho syna,+ktorý bol vysoko vyzdvihnutý+a ktorý bol pomazaný+ Jakobovým Bohom,slová príjemného speváka* izraelských piesní.+   Jehovov duch hovoril cezo mňa,+jeho slovo bolo na mojom jazyku.+   Boh Izraela prehovoril,Skala Izraela+ mi povedala: ‚Keď je panovník nad ľuďmi spravodlivý,+keď vládne v bázni pred Bohom,+   je to ako svetlo rána, keď vychádza slnko,+ako ráno bez mrakov,ako keď sa po daždi vyjasnía zo zeme vypučí tráva.‘+   Či nie je taký môj dom pred Bohom? Veď so mnou uzavrel večnú zmluvu,+starostlivo pripravenú a spoľahlivú,ona je mojou záchranou a mojím potešením. Nenecháva práve preto môj dom prekvitať?+   Ale každý naničhodník je odhodený+ ako tŕnie,ktorého sa nikto nedotýka holými rukami.   Kto sa ho chce dotknúť,musí použiť železný nástroj a násadu kopije. A na mieste ho spáli ohňom.“  Toto sú mená Dávidových udatných bojovníkov:+ Jošeb-Bašebet Tachkemonský, vodca troch.+ V jednom boji zabil kopijou 800 mužov.  Ďalší bol Eleazár,+ syn Doda,+ syna Achochiho. Bol medzi tými troma udatnými bojovníkmi, ktorí sa s Dávidom vysmievali Filištíncom zhromaždeným do boja. Keď sa izraelskí vojaci dali na ústup, 10  Eleazár zostal na mieste a zrážal Filištíncov, kým sa neunavil a nestuhla mu ruka, v ktorej zvieral meč.+ Jehova v ten deň dosiahol pre Izrael veľké víťazstvo.*+ Vojaci sa potom vrátili k Eleazárovi, aby obrali zabitých. 11  Ďalším bol Šamma, syn Ageho Harárskeho. Keď sa Filištínci zhromaždili pri Lechi, kde bolo pole osiate šošovicou, izraelskí vojaci začali pred nimi utekať. 12  Ale on sa postavil doprostred poľa, bránil ho a zrážal Filištíncov. Tak Jehova dosiahol pre Izrael veľké víťazstvo.*+ 13  Traja z 30 veliteľov prišli počas žatvy za Dávidom do adullamskej jaskyne,+ zatiaľ čo v údolí Refajovcov táboril oddiel* Filištíncov.+ 14  Dávid bol vo svojom úkryte+ a v Betleheme bola posádka Filištíncov. 15  Vtedy Dávid vyslovil želanie: „Keby som sa tak mohol napiť vody z nádrže,* ktorá je pri betlehemskej bráne!“ 16  Nato si tí traja udatní bojovníci prekliesnili cestu do filištínskeho tábora, načerpali vodu z nádrže pri betlehemskej bráne a priniesli ju Dávidovi. Ale on ju odmietol piť a vylial ju ako obeť Jehovovi.+ 17  Povedal: „Jehova, je vylúčené, aby som niečo také urobil! Mám piť krv+ mužov, ktorí šli načerpať vodu s nasadením vlastného života?“ Preto ju nechcel piť. Také činy konali tí traja udatní bojovníci. 18  Joábov brat Abišaj,+ syn Ceruje,+ bol vodcom ďalších troch. V jednom boji zabil kopijou 300 mužov a mal povesť ako tí traja.+ 19  Hoci bol najvýznamnejší z tých ďalších troch a bol ich vodcom, tým prvým trom sa nevyrovnal. 20  Benajah,+ syn Jehojadu, bol odvážny muž,* ktorý vykonal mnoho hrdinských činov v Kabceeli.+ Zabil dvoch synov Moábca Ariela a v deň, keď snežilo, zostúpil do vodnej jamy a zabil v nej leva.+ 21  Zabil aj mimoriadne veľkého Egypťana. Hoci Egypťan mal kopiju, Benajah šiel proti nemu s palicou, vytrhol mu kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 22  To všetko urobil Benajah, syn Jehojadu. A mal povesť ako tí traja udatní bojovníci. 23  Bol významnejší ako tých 30, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho dosadil za veliteľa svojej telesnej stráže. 24  Medzi tými tridsiatimi bol Joábov brat Asahel,+ Elchanán, syn Doda z Betlehema,+ 25  Šamma z Charodu, Elika z Charodu, 26  Paltita Chelec,+ Ira,+ syn Tekoana Ikkeša, 27  Abiezer+ z Anatótu,+ Mebunnaj Chúšatský, 28  Achochiovec Calmón, Netofan Maharaj,+ 29  Cheleb, syn Netofana Baanu, Ittaj, syn Ribaja z Benjamínovej Gibey, 30  Piratónčan Benajah,+ Hiddaj z riečnych údolí* Gaaša,+ 31  Arbaťan Abi-Albón, Barchumčan Azmávet, 32  Eljachba Šaalbonský, Jašenovi synovia, Jonatán, 33  Šamma Harársky, Achiam, syn Šarara Harárskeho, 34  Elifelet, syn Achašbaja, syna Maachaťana, Eliam, syn Achitofela+ Gilonského, 35  Checro Karmelský, Paaraj z Arabu, 36  Jigal, syn Nátana z Cóby, Gádovec Bani, 37  Ammónec Celek, Nachraj z Beerótu, zbrojnoš Joába, syna Ceruje, 38  Ira Jitrijský, Gareb Jitrijský+ 39  a Chetita Uriáš.+ Spolu ich bolo 37.

Poznámky pod čiarou

Al. „slová toho príjemného“.
Al. „záchranu“.
Al. „záchranu“.
Al. „stanová dedina“.
Al. „z cisterny“.
Dosl. „syn udatného muža“.
Al. „z vádí“. Pozri Slovník pojmov.