Druhá Samuelova 22:1–51

  • Dávid chváli Boha za jeho skutky záchrany (1 – 51)

    • „Jehova je moja skala“ (2)

    • Jehova je verný voči verným (26)

22  V deň, keď Jehova vyslobodil Dávida z rúk všetkých jeho nepriateľov+ i z rúk Saula,+ spieval Dávid Jehovovi túto pieseň:+   „Jehova je moja skala a moja pevnosť,+ môj osloboditeľ.+   Môj Boh je moja skala,+ uňho nachádzam útočisko. On je môj štít+ a mocný záchranca,* môj bezpečný úkryt*+a miesto, kam utekám,+ môj záchranca.+ Zachraňuje ma pred násilím.   Volám k Jehovovi, k tomu, ktorý si zaslúži chválu,a budem zachránený pred svojimi nepriateľmi.   Obklopilo ma smrtiace vlnobitie,+vydesili ma prívaly ničomníkov.+   Ovinuli ma povrazy hrobu,*+zovreli ma osídla smrti.+   V úzkosti som vzýval Jehovu,+volal som k svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlasa moje volanie o pomoc doľahlo k jeho ušiam.+   Zem sa zachvela a zatriasla,+základy nebies sa rozkolísali+a zmietali sa sem a tam, lebo sa rozhneval.+   Z nozdier sa mu valil dym,z úst mu šľahal stravujúci oheň,+vyletovali spred neho žeravé uhlíky. 10  Znížil nebesia a zostúpil,+pod nohami mal hustú temnotu.+ 11  Vysadol na cherubína+ a priletel,zjavil sa na krídlach ducha.*+ 12  Obklopil sa tmou,z temných vôd a hustých oblakov si urobil stan.+ 13  Z jasu vôkol neho vzplanuli žeravé uhlíky. 14  Jehova zahrmel z neba,+Najvyšší vydal svoj hlas.+ 15  Vystrelil šípy+ a rozohnal nepriateľov,zoslal blesk a uviedol ich do zmätku.+ 16  Morské dno sa obnažilo,+základy zeme sa odkryli Jehovovým pokarhaním,prudkým výdychom z jeho nozdier.+ 17  Vystrel ruku z výšky,chytil ma a vytiahol z hlbokých vôd.+ 18  Oslobodil ma od mocného nepriateľa,+od tých, ktorí ma nenávideli, ktorí boli silnejší ako ja. 19  Postavili sa proti mne v deň môjho nešťastia,+ale Jehova mi bol oporou. 20  Odviedol ma do bezpečia,*+zachránil ma, lebo má zo mňa radosť.+ 21  Jehova ma odmeňuje za moju spravodlivosť,+odpláca mi za nevinnosť* mojich rúk,+ 22  lebo som sa držal Jehovových ciesta neopustil som zradne svojho Boha. 23  Všetky jeho príkazy+ mám pred očami,od jeho nariadení sa neodchýlim.+ 24  Zostanem pred ním bez viny,+budem sa chrániť pred hriechom.+ 25  Nech ma Jehova odmení za moju spravodlivosť,+za to, že som pred ním nevinný.+ 26  Voči vernému si verný,+voči bezúhonnému si bezúhonný,+ 27  voči čistému si čistý,+ale pokriveného preľstíš.*+ 28  Zachraňuješ pokorných,+ale si proti pyšným a pokoruješ ich.+ 29  Si mojou lampou, Jehova.+ Jehova rozjasňuje temnotu vôkol mňa.+ 30  S tvojou pomocou sa postavím proti bande lupičov,so silou od Boha môžem zdolať múr.+ 31  Cesta pravého Boha je dokonalá,+Jehovove výroky sú rýdze.*+ On je štítom všetkým, ktorí sa k nemu utiekajú.+ 32  Veď kto je Bohom okrem Jehovu?+ A kto je skalou okrem nášho Boha?+ 33  Pravý Boh je moja nedobytná pevnosť,+urovná cestu, po ktorej kráčam.+ 34  Moje nohy robí podobné nohám laní,pomáha mi pevne stáť na strmých svahoch.+ 35  Moje ruky učí boju,moje ramená ohnú* medený luk. 36  Dávaš mi svoj štít záchranya tvoja pokora ma robí veľkým.+ 37  Rozširuješ mi cestu, aby som mohol kráčať,moje nohy* sa nepokĺznu.+ 38  Budem prenasledovať svojich nepriateľov a vyhladím ich,nevrátim sa, kým ich nezničím. 39  Zničím ich a rozdrvím, už viac nevstanú,+padnú mi pod nohy. 40  Dodáš mi silu do boja,+mojich nepriateľov zrazíš k mojim nohám.+ 41  Zaženieš mojich protivníkov na útek,+skoncujem* s tými, ktorí ma nenávidia.+ 42  Volajú o pomoc, ale niet záchrancu,volajú k Jehovovi, ale on im neodpovedá.+ 43  Roztlčiem ich na prášok jemný ako zemský prach,rozdrvím ich a pošliapem ako blato na ulici. 44  Ochrániš ma pred výčitkami môjho ľudu,+budeš ma chrániť, aby som bol hlavou národov.+ Ľud, ktorý som nepoznal, mi bude slúžiť.+ 45  Cudzinci prídu a budú sa predo mnou krčiť.+ To, čo o mne budú počuť, ich povedie k poslušnosti.* 46  Cudzinci stratia odvahu,*s chvením vyjdú zo svojich pevností. 47  Jehova je živý Boh! Nech je chválená moja Skala,+nech je oslavovaný môj Boh, Skala mojej záchrany!+ 48  Pravý Boh za mňa vykonáva pomstu,+podmaňuje mi národy,+ 49  oslobodzuje ma od mojich nepriateľov. Vyvyšuješ ma+ nad tých, ktorí na mňa útočia,zachraňuješ ma pred násilníkom.+ 50  Preto ti budem ďakovať medzi národmi, Jehova,+piesňou* budem chváliť tvoje meno:+ 51  Boh koná veľkolepé skutky záchrany* pre svojho kráľa,+navždy bude verne milovať svojho pomazaného,Dávida a jeho potomstvo.“*+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „roh záchrany“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „moja bezpečná výšina“.
Al. „šeolu“, čiže obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „vetra“.
Al. „na priestranné miesto“.
Dosl. „za čistotu“.
Al. možno „voči pokrivenému si počínaš ako pochabý“, čiže spôsobom, ktorý sa pokrivenému človeku zdá pochabý.
Al. „prečistené ohňom“. Pôvodný hebrejský výraz súvisí s čistením kovov pomocou tavenia.
Luk bolo potrebné ohnúť koncami k sebe, aby sa naň mohla pripevniť tetiva.
Al. „členky“.
Dosl. „umlčím“.
Dosl.: „Počujúc uchom, budú ma poslúchať.“
Al. „zoslabnú“.
Al. „hudbou“.
Al. „dáva slávne víťazstvá“.
Dosl. „semeno“.