Druhá Samuelova 2:1–32

  • Dávid sa stáva kráľom nad judským domom (1 – 7)

  • Iš-Bóšet sa stáva kráľom nad Izraelom (8 – 11)

  • Vojna medzi Dávidovým a Saulovým domom (12 – 32)

2  Potom sa Dávid spýtal Jehovu:+ „Mám ísť do jedného z judských miest?“ Jehova mu odpovedal: „Choď.“ „A kam mám ísť?“ spýtal sa Dávid. „Do Hebronu,“+ odpovedal mu.  A tak tam Dávid odišiel aj so svojimi dvoma manželkami, Achinoám+ Jezreelskou a Abigail,+ vdovou po Nábalovi Karmelskom.  Zobral so sebou aj svojich mužov,+ každého s jeho domácnosťou, a usadili sa v Hebrone a okolitých mestách.  Vtedy prišli za Dávidom judskí muži a pomazali ho tam za kráľa nad judským domom.+ Keď Dávidovi oznámili: „Obyvatelia Jabeš-Gileádu pochovali Saula,“  Dávid poslal do Jabeš-Gileádu poslov s odkazom: „Nech vás Jehova požehná za to, že ste preukázali láskavosť* svojmu pánovi Saulovi a pochovali ste ho.+  Nech vám Jehova preukáže láskavosť* a vernosť. I ja vám preukážem láskavosť za to, čo ste urobili.+  A teraz buďte odvážni a silní. Váš pán Saul je mŕtvy, ale judský dom pomazal za svojho kráľa mňa.“  Ale veliteľ Saulovho vojska Abnér,+ syn Nera, vzal Saulovho syna Iš-Bóšeta,+ priviedol ho do Machanajimu+  a ustanovil ho za kráľa nad Gileádom,+ Aššúrcami, Jezreelom,+ Efraimom,+ Benjamínom a nad celým Izraelom. 10  Saulov syn Iš-Bóšet sa stal kráľom nad Izraelom, keď mal 40 rokov, a vládol dva roky. Ale judský dom podporoval Dávida.+ 11  Dávid vládol v Hebrone nad judským domom sedem rokov a šesť mesiacov.+ 12  Nerov syn Abnér a vojaci Saulovho syna Iš-Bóšeta vytiahli z Machanajimu+ do Gibeonu.+ 13  A vytiahol aj Joáb,+ syn Ceruje,+ s Dávidovými vojakmi a stretli sa s nimi pri gibeonskom rybníku. Jedni sa posadili z jednej strany rybníka a druhí z druhej strany rybníka. 14  Abnér vyzval Joába: „Nech pred nás nastúpia mladí muži a zmerajú si sily.“* „Dobre,“ odpovedal Joáb. 15  A tak sa proti sebe postavilo 12 mužov za Benjamína a Saulovho syna Iš-Bóšeta a 12 za Dávidových vojakov. 16  Každý chytil svojho protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže všetci spoločne padli. To miesto v Gibeone nazvali Chelkat-Haccurím.* 17  V ten deň sa strhol veľmi zúrivý boj, v ktorom Dávidovi vojaci porazili Abnéra a izraelských mužov. 18  A boli tam traja synovia Ceruje:+ Joáb,+ Abišaj+ a Asahel.+ Asahel mal nohy rýchle ako gazela. 19  Rozbehol sa za Abnérom a hnal sa za ním, neuhýbal napravo ani naľavo. 20  Keď sa Abnér obzrel, spýtal sa: „Si to ty, Asahel?“ a on odpovedal: „Som to ja.“ 21  Potom mu Abnér povedal: „Prestaň ma prenasledovať! Chyť jedného z mladých mužov a vezmi si jeho výzbroj.“ Ale Asahel ho prenasledoval ďalej. 22  Vtedy ho Abnér vyzval znovu: „Prestaň ma prenasledovať, inak ťa zabijem. A ako sa potom pozriem do očí tvojmu bratovi Joábovi?“ 23  Ale on neustúpil, a tak ho Abnér bodol do brucha tupým koncom kopije.+ Kopija mu vyšla chrbtom a on padol a na mieste zomrel. A každý, kto prechádzal okolo mŕtveho Asahela, sa tam zastavoval. 24  Potom sa za Abnérom pustili aj Joáb a Abišaj. Keď zapadalo slnko, prišli k pahorku Amma, ktorý je naproti Giachu na ceste ku gibeonskej pustatine. 25  A Benjamínovci sa zoskupili okolo Abnéra a rozostavili sa navrchu jedného z pahorkov. 26  Vtedy Abnér zavolal na Joába: „Bude meč požierať donekonečna? Nevieš, že koniec bude trpký? Kedy už povieš svojim mužom, aby upustili od prenasledovania svojich bratov?“ 27  Joáb mu odpovedal: „Akože žije pravý Boh, keby si neprehovoril, moji muži by prenasledovali svojich bratov až do rána.“ 28  Joáb zatrúbil na rohu, jeho muži sa prestali hnať za Izraelitmi a boj sa skončil. 29  Abnér a jeho muži celú noc pochodovali Arabou,+ prekročili Jordán, prešli roklinou,* až prišli do Machanajimu.+ 30  Keď Joáb prestal prenasledovať Abnéra, zvolal všetkých svojich mužov. Z Dávidových vojakov chýbalo okrem Asahela ešte 19 mužov. 31  Ale z Benjamína a Abnérových vojakov zabili Dávidovi vojaci 360 mužov. 32  Asahela+ odniesli do Betlehema+ a uložili ho do hrobky jeho otca. Joáb a jeho muži pochodovali celú noc a za úsvitu prišli do Hebronu.+

Poznámky pod čiarou

Al. „vernú lásku“.
Al. „vernú lásku“.
Al. „a súťažia“.
Význ. „pole pazúrikových nožov“.
Al. možno „celým Bitrónom“.