Druhá Samuelova 17:1–29

  • Chušaj marí Achitofelovu radu (1 – 14)

  • Dávid dostáva varovanie a uniká pred Abšalómom (15 – 29)

    • Barzillaj a ďalší prinášajú zásoby (27 – 29)

17  Potom Achitofel povedal Abšalómovi: „Dovoľ mi, prosím, aby som si vybral 12 000 mužov a ešte dnes v noci šiel prenasledovať Dávida.  Napadnem ho, kým je unavený a slabý.*+ Vyľakám ho a všetci, čo sú s ním, utečú. Osamoteného kráľa potom zabijem+  a všetok ľud privediem späť k tebe. Ich návrat závisí od toho, čo sa stane s mužom, ktorého hľadáš. Potom zavládne pokoj.“  Abšalómovi i všetkým starším Izraela sa jeho návrh zdal dobrý.  Ale Abšalóm povedal: „Zavolajte ešte Chušaja+ Arkijského, vypočujme si, čo povie on.“  Keď Chušaj prišiel, Abšalóm mu povedal: „Achitofel radí toto. Máme jeho radu poslúchnuť? Ak nie, poraď niečo ty.“  Nato Chušaj odpovedal Abšalómovi: „Tentoraz Achitofelova rada nie je dobrá.“+  A pokračoval: „Poznáš predsa svojho otca a jeho mužov. Sú mocní+ a rozzúrení* ako medvedica, ktorá stratila medvieďatá.+ A tvoj otec je bojovník,+ nebude nocovať s ľudom.  Teraz sa skrýva v nejakej jaskyni* alebo na nejakom inom mieste,+ a ak zaútočí ako prvý, potom tí, ktorí sa o tom dopočujú, povedia: ‚Abšalómovi muži utrpeli porážku!‘ 10  Vtedy sa aj udatný muž so srdcom leva+ roztrasie od strachu, veď celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina+ a jeho muži sú odvážni. 11  Moja rada znie: Nech sa k tebe zhromaždí celý Izrael, od Dánu po Beer-Šebu,+ v takom množstve, ako je zrniek piesku na brehu mora.+ A ty sám ich povedieš do boja. 12  Zaútočíme naňho, nech je kdekoľvek. Napadneme ho, ako padá rosa na zem, a neprežije ani on, ani nikto z jeho mužov. 13  Ak sa stiahne do nejakého mesta, celý Izrael prinesie povrazy a strhneme to mesto do rieky. Nezostane z neho ani kamienok.“ 14  Vtedy Abšalóm a všetci izraelskí muži povedali: „Rada Chušaja Arkijského je lepšia+ ako Achitofelova rada!“ Lebo Jehova sa rozhodol* zmariť Achitofelovu dobrú radu,+ aby Jehova priviedol na Abšalóma nešťastie.+ 15  Potom Chušaj povedal kňazom Cádokovi a Abiatárovi:+ „Toto radil Abšalómovi a izraelským starším Achitofel a toto som radil ja. 16  Rýchlo pošlite Dávidovi správu a varujte ho: ‚Nezostávaj cez noc pri brodoch* v pustatine. Ihneď prekroč rieku, inak kráľ a všetci, čo sú s ním, zahynú.‘“*+ 17  Jonatán+ a Achimaac+ sa neodvážili vojsť do mesta, aby ich nikto nezbadal, a tak sa zdržiavali pri En-Rogeli.+ Preto za nimi vyšla slúžka a podala im správu. Okamžite ju išli odovzdať kráľovi Dávidovi. 18  Ale videl ich nejaký mladý muž a povedal to Abšalómovi. A tak tí dvaja rýchlo odišli a v Bachúrime+ vošli do domu istého muža, ktorý mal vo dvore studňu. Spustili sa do nej 19  a manželka toho muža prehodila cez studňu plachtu, na ktorú nasypala drvené obilie. Nikto si nič nevšimol. 20  Keď Abšalómovi služobníci prišli k žene do domu, spýtali sa: „Kde je Achimaac a Jonatán?“ Odpovedala im: „Prešli tadiaľto k rieke.“+ Hľadali ich, ale nenašli, a tak sa vrátili do Jeruzalema. 21  Keď odišli, Achimaac a Jonatán vyšli zo studne a išli podať správu kráľovi Dávidovi. Povedali mu: „Rýchlo prejdite rieku, lebo Achitofel radil proti vám toto.“+ 22  Dávid a všetci, ktorí boli s ním, okamžite vstali a prekročili Jordán. Na svitaní už boli všetci do jedného na druhej strane. 23  Keď Achitofel videl, že nedali na jeho radu, osedlal si osla a odišiel domov do svojho mesta.+ Dal svojej rodine posledné pokyny+ a obesil sa.*+ Tak Achitofel zomrel a pochovali ho do hrobky jeho predkov. 24  Dávid medzitým prišiel do Machanajimu+ a Abšalóm so všetkými izraelskými mužmi prekročil Jordán. 25  Namiesto Joába+ ustanovil Abšalóm za veliteľa vojska Amasu.+ Amasa bol synom Izraelitu, ktorý sa volal Jitra, a Nachašovej dcéry Abigail,+ ktorá bola sestrou Joábovej matky Ceruje. 26  Abšalóm sa s Izraelitmi utáboril v krajine Gileád.+ 27  Keď Dávid prišiel do Machanajimu, Šobi, syn Nachaša z ammónskej Rabby,+ Machir,+ syn Ammiela z Lo-Debaru, a Barzillaj+ Gileádsky z Rogélimu 28  priniesli lôžka, misy, hlinené hrnce, pšenicu, jačmeň, múku, pražené obilie, bôby, šošovicu, upražené zrno, 29  med, maslo, ovce a syr.* To všetko priniesli Dávidovi a ľuďom, ktorí boli s ním,+ lebo si povedali: „Určite sú v tej pustatine hladní, unavení a smädní.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „ochabnutý na obe ruky“.
Al. „zatrpknutí v duši“.
Al. „jame; rokline“.
Al. „prikázal“.
Al. možno „na púšťových rovinách“.
Dosl. „budú pohltení“.
Al. „uškrtil sa“.
Dosl. „kravský tvaroh“.