Druhá Samuelova 15:1–37

  • Abšalómovo sprisahanie a vzbura (1 – 12)

  • Dávid uteká z Jeruzalema (13 – 30)

  • Achitofel sa pridáva na Abšalómovu stranu (31)

  • Chušaj nasadený proti Achitofelovi (32 – 37)

15  Potom si Abšalóm zaobstaral voz, kone a 50 mužov, aby bežali pred ním.+  Od skorého rána postával pri ceste, ktorá viedla k mestskej bráne.+ Keď mal niekto súdny spor, ktorý mal rozhodnúť kráľ,+ Abšalóm si ho zavolal a spýtal sa ho: „Odkiaľ si?“ A on odpovedal: „Tvoj služobník je z jedného z izraelských kmeňov.“  „Pozri,“ hovorieval Abšalóm, „tvoja žiadosť je oprávnená, ale u kráľa nie je nikto, kto by ťa vypočul.“  A pokračoval: „Keby som bol sudcom v krajine ja, každý by mohol za mnou prísť so svojím súdnym prípadom alebo sporom a zabezpečil by som mu spravodlivosť.“  A keď k nemu niekto prišiel a chcel sa mu pokloniť, Abšalóm vystrel ruku, chytil ho a pobozkal.+  Správal sa tak ku všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali so svojím sporom ku kráľovi. Tak si Abšalóm získaval* Izraelitov na svoju stranu.+  Po štyroch rokoch* povedal Abšalóm kráľovi: „Dovoľ mi, prosím, ísť do Hebronu+ a splniť tam slávnostný sľub, ktorý som dal Jehovovi.  Lebo keď tvoj služobník býval v Gešúre+ v Sýrii, slávnostne sľúbil:+ ‚Ak ma Jehova privedie späť do Jeruzalema, prinesiem Jehovovi obeť.‘“*  Kráľ mu povedal: „Choď v pokoji.“ A tak Abšalóm odišiel do Hebronu. 10  Po všetkých izraelských kmeňoch však rozposlal tajných poslov s odkazom: „Keď začujete zvuk rohu, volajte: ‚Abšalóm sa stal v Hebrone kráľom!‘“+ 11  S Abšalómom odišlo z Jeruzalema 200 mužov, ktorých pozval. Netušili, čo sa deje, a tak s ním išli bez akéhokoľvek podozrenia. 12  Keď Abšalóm priniesol obete, dal zavolať aj Dávidovho radcu+ Achitofela+ Gilonského z jeho mesta Gilo.+ Sprisahanie silnelo a k Abšalómovi sa pridávalo stále viac ľudí.+ 13  Časom prišiel k Dávidovi muž, ktorý mu oznámil: „Srdce Izraelitov sa priklonilo k Abšalómovi.“ 14  Vtedy Dávid povedal všetkým svojim sluhom, ktorí s ním boli v Jeruzaleme: „Poďte, musíme utiecť,+ lebo Abšalómovi nikto z nás neunikne! Poponáhľajte sa, inak na nás zaútočí a privedie na nás nešťastie a mesto pobije mečom!“+ 15  Kráľovi sluhovia odpovedali: „Tvoji sluhovia urobia všetko tak, ako náš pán kráľ rozhodne.“+ 16  Kráľ odišiel s celou svojou domácnosťou, ale desať svojich vedľajších manželiek*+ tam nechal, aby sa starali o palác. 17  Kráľ teda šiel so všetkým ľudom a zastavili sa pri Bet-Mercháku. 18  Všetci sluhovia, ktorí s ním odišli,* a všetci Keréťania a Peléťania+ a 600 Gáťanov,+ ktorí ho nasledovali z Gátu,+ prechádzali okolo kráľa a on si ich prezeral.* 19  Vtedy sa kráľ spýtal Gáťana Ittaja:+ „Prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa a zostaň s novým kráľom, veď si cudzinec a sám si musel opustiť svoj domov. 20  Len včera si prišiel a dnes ťa mám nútiť, aby si so mnou putoval ktovie kam? Vráť sa, vezmi so sebou svojich bratov a nech ti Jehova prejaví láskavosť* a vernosť!“+ 21  Ale Ittaj odpovedal kráľovi: „Akože žije Jehova a akože žije môj pán kráľ, kdekoľvek bude môj pán kráľ, tam bude aj tvoj sluha. Som pripravený s tebou i zomrieť!“+ 22  „Tak poď a prejdi na druhú stranu údolia,“ povedal Dávid Ittajovi.+ Gáťan Ittaj teda prešiel na druhú stranu údolia a s ním všetci jeho muži a ich rodiny. 23  Kráľ stál pri údolí Kidron+ a všetci ľudia z Jeruzalema a jeho okolia prechádzali s hlasným nárekom cez údolie na cestu do pustatiny. 24  Bol tam aj Cádok+ a s ním všetci Léviti,+ ktorí niesli truhlu zmluvy+ pravého Boha.+ Položili ju na zem. A stál tam aj Abiatár,+ kým všetci ľudia z mesta neprešli údolím. 25  Potom kráľ povedal Cádokovi: „Vráť truhlu zmluvy pravého Boha do mesta.+ Ak nájdem priazeň v Jehovových očiach, privedie ma späť a dovolí mi vidieť ju i miesto, kde prebýva.+ 26  Ale ak povie: ‚Nie si mi po vôli,‘ nech mi urobí, ako uzná za dobré.“ 27  Potom kráľ povedal kňazovi Cádokovi: „Si vidiaci,*+ však? Vráť sa s Abiatárom v pokoji do mesta a vezmi so sebou svojho syna Achimaaca i Abiatárovho syna Jonatána.+ 28  Ja budem čakať pri brodoch v pustatine, kým od vás nedostanem nejakú správu.“+ 29  Cádok a Abiatár teda odniesli truhlu zmluvy pravého Boha späť do Jeruzalema a zostali tam. 30  A Dávid vystupoval na Olivový vrch*+ s plačom, bosý a so zahalenou hlavou. Aj všetci, ktorí šli s ním, si zahalili hlavu a plakali. 31  Vtedy Dávidovi oznámili: „K tým, čo sa sprisahali+ s Abšalómom,+ sa pridal aj Achitofel.“ A tak Dávid povedal: „Jehova, prosím, zmeň Achitofelovu radu na bláznovstvo!“+ 32  Keď Dávid došiel na vrchol, kam sa ľudia chodievali klaňať Bohu, čakal tam naňho Chušaj+ Arkijský.+ Na sebe mal roztrhnuté rúcho a hlavu mal posypanú prachom. 33  Dávid mu povedal: „Ak pôjdeš so mnou, budeš mi len na ťarchu, 34  ale ak sa vrátiš do mesta a povieš Abšalómovi: ‚Som tvoj sluha, kráľu. Predtým som slúžil tvojmu otcovi, ale teraz budem slúžiť tebe,‘+ môžeš zmariť Achitofelovu radu, a tak mi pomôcť.+ 35  Budú tam s tebou kňazi Cádok a Abiatár. Informuj ich o všetkom, čo sa dopočuješ v kráľovom dome.+ 36  Sú s nimi aj ich dvaja synovia, Achimaac,+ Cádokov syn, a Jonatán,+ Abiatárov syn. Po nich mi posielajte správy o všetkom, čo sa dozviete.“ 37  Dávidov priateľ* Chušaj+ sa vrátil do mesta práve vtedy, keď do Jeruzalema prichádzal Abšalóm.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „kradol srdcia“.
Al. možno „Po 40 rokoch“.
Dosl. „preukážem Jehovovi službu“.
Al. „konkubín“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „prechádzali po jeho boku“.
Al. „prechádzali pred kráľovou tvárou“.
Al. „vernú lásku“.
Al. „výstupom Olív“.
Al. „dôverník“.