Druhá Samuelova 12:1–31

12  Preto Jehova poslal k Dávidovi Nátana.+ Ten k nemu prišiel+ a povedal: „V jednom meste boli dvaja muži, jeden bohatý a druhý chudobný.  Bohatý mal veľmi veľa oviec a dobytka,+  ale chudobný mal iba jednu malú ovečku, ktorú si kúpil.+ Staral sa o ňu a ona uňho rástla spolu s jeho synmi. Jedávala z toho mála, čo mal, pila z jeho pohára a spávala mu v náručí. Bola mu ako dcéra.  Raz prišiel k bohatému mužovi hosť, ale jemu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo dobytka a pripraviť jedlo pre pocestného. A tak vzal ovečku toho chudobného muža a pripravil ju svojmu hosťovi.“+  Dávid sa na toho muža veľmi nahneval a povedal Nátanovi: „Akože žije Jehova,+ muž, ktorý to urobil, si zaslúži smrť!  A ovečku nahradí štvornásobne+ – za to, že urobil niečo také a nemal zľutovanie.“  „Ty si ten muž!“ povedal Nátan Dávidovi. „Toto hovorí Jehova, Boh Izraela: ‚Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom+ a vyslobodil som ťa zo Saulových rúk.+  Dal som ti dom tvojho pána+ i ženy tvojho pána+ do tvojho náručia a dal som ti dom Izraela a dom Júdu.+ A keby to nestačilo, bol som ochotný dať ti ešte oveľa viac.+  Prečo si pohrdol Jehovovým slovom a urobil si to, čo je zlé v jeho očiach? Chetitu Uriáša si zabil mečom+ a jeho manželku si si vzal za ženu.+ Zabil si ho mečom Ammóncov.+ 10  Za to, že si mnou pohrdol a vzal si si manželku Chetitu Uriáša, meč sa odteraz nikdy nevzdiali od tvojho domu.‘+ 11  Toto hovorí Jehova: ‚Privediem na teba nešťastie z tvojho vlastného domu.+ Pred očami ti vezmem tvoje manželky a dám ich inému mužovi*+ a on bude s nimi ležať za bieleho dňa.*+ 12  Ty si to urobil tajne,+ ale ja to urobím pred celým Izraelom a za bieleho dňa.‘“* 13  Vtedy Dávid povedal Nátanovi: „Zhrešil som proti Jehovovi.“+ A Nátan mu odpovedal: „Jehova ti odpúšťa tvoj hriech,+ nezomrieš.+ 14  Ale keďže si tým prejavil Jehovovi obrovskú neúctu, syn, ktorý sa ti práve narodil, zomrie.“ 15  Potom Nátan odišiel domov. A Jehova dopustil chorobu na dieťa, ktoré porodila Dávidovi Uriášova manželka. 16  Dávid úpenlivo prosil pravého Boha za chlapca. Držal prísny pôst a v noci si líhaval na zem.+ 17  Starší jeho domu za ním prišli a chceli ho zdvihnúť zo zeme, ale on odmietol a nechcel s nimi jesť. 18  Na siedmy deň dieťa zomrelo, ale Dávidovi sluhovia sa mu to báli povedať. Hovorili si: „Keď sme mu dohovárali, kým dieťa ešte žilo, nepočúval nás. Ako mu môžeme povedať, že dieťa zomrelo? Mohol by urobiť niečo hrozné.“ 19  Dávid si všimol, že jeho sluhovia si niečo šepkajú, a pochopil, že dieťa zomrelo. Spýtal sa ich: „Dieťa zomrelo?“ „Zomrelo,“ odpovedali. 20  Nato Dávid vstal zo zeme, umyl sa, natrel sa olejom+ a prezliekol sa. Potom vošiel do Jehovovho domu,+ padol na kolená a klaňal sa. Keď sa vrátil do paláca, požiadal, aby mu priniesli jedlo, a najedol sa. 21  „Ako máme rozumieť tomu, čo si urobil?“ spýtali sa ho sluhovia. „Kým dieťa žilo, postil si sa a plakal si, ale teraz, keď zomrelo, si vstal a najedol sa.“ 22  Odpovedal: „Kým dieťa žilo, postil som sa+ a plakal som, lebo som si hovoril: ‚Ktovie, či sa Jehova nado mnou nezľutuje a nenechá dieťa žiť.‘+ 23  Ale teraz, keď zomrelo, prečo sa mám postiť? Môžem ho priviesť späť?+ Ja pôjdem za ním,+ ale ono sa ku mne nevráti.“+ 24  Potom Dávid utešoval svoju manželku Bat-Šebu.+ Vošiel k nej a mal s ňou styk. A porodila syna, ktorému dali meno Šalamún.*+ Jehova ho miloval+ 25  a prostredníctvom proroka Nátana+ povedal, aby mu kvôli Jehovovi dali meno Jedidjah.* 26  Joáb ďalej bojoval proti Rabbe,+ ktorá patrila Ammóncom,+ a dobyl toto kráľovské mesto.*+ 27  Potom poslal k Dávidovi poslov s odkazom: „Bojoval som proti Rabbe+ a dobyl som mesto vôd.* 28  Preto zhromaždi zvyšok vojska, utábor sa proti mestu a doby ho. Inak ho dobyjem ja a všetky zásluhy pripadnú mne.“* 29  A tak Dávid zhromaždil celé vojsko, vytiahol k Rabbe, bojoval proti nej a dobyl ju. 30  Vzal z Malkámovej* hlavy korunu, ktorá bola vyrobená z jedného talentu* zlata a bola ozdobená drahými kameňmi. A korunu položili na Dávidovu hlavu. Okrem nej Dávid odniesol z mesta aj veľmi veľkú korisť.+ 31  Jeho obyvateľov odviedol a prikázal, aby rezali kamene, pracovali s ostrými železnými nástrojmi a železnými sekerami a vyrábali tehly. Tak to urobil so všetkými ammónskymi mestami. Potom sa Dávid s celým vojskom vrátil do Jeruzalema.

Poznámky pod čiarou

Al. „tvojmu blížnemu“.
Dosl. „pred očami tohto slnka“.
Dosl. „pred slnkom“.
Z hebrejského slova, ktoré znamená „pokoj“.
Význ. „ten, koho miluje Jah“.
Al. „mesto toho kráľovstva“.
Výraz možno označuje vodné zdroje mesta.
Dosl. „a bude sa nad ním prevolávať moje meno“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.