Druhá Samuelova 11:1–27

  • Dávidovo cudzoložstvo s Bat-Šebou (1 – 13)

  • Dávid posiela Uriáša na smrť (14 – 25)

  • Bat-Šeba sa stáva Dávidovou manželkou (26, 27)

11  Začiatkom roka,* v čase, keď králi tiahnu do boja, poslal Dávid Joába, svojich sluhov a celé izraelské vojsko, aby zničili Ammóncov. Obľahli Rabbu,+ ale Dávid zostal v Jeruzaleme.+  Raz večer* vstal Dávid z lôžka a prechádzal sa na streche kráľovského paláca. Odtiaľ zahliadol nejakú ženu, ktorá sa práve kúpala. Tá žena bola veľmi krásna.  Dávid poslal jedného muža, aby zistil, kto to je. Oznámil mu: „Je to Bat-Šeba,+ Eliamova dcéra+ a manželka Chetitu+ Uriáša.“+  A tak Dávid poslal sluhov, aby ju priviedli.+ Vošla k nemu a mal s ňou styk.+ (Stalo sa to v čase, keď sa očisťovala.)*+ Potom sa vrátila domov.  A žena otehotnela. Preto poslala Dávidovi odkaz: „Som tehotná.“  Dávid odkázal Joábovi: „Pošli ku mne Chetitu Uriáša.“ Joáb teda poslal Uriáša k Dávidovi.  Keď Uriáš prišiel, Dávid sa ho vypytoval, ako sa darí Joábovi a vojakom a ako prebieha boj.  Potom mu povedal: „Choď domov a oddýchni si.“* Uriáš odišiel z kráľovského paláca a kráľ za ním poslal dar.*  Ale Uriáš nešiel domov. Ľahol si pri vchode do kráľovského paláca s ostatnými kráľovými sluhami. 10  Dávidovi oznámili: „Uriáš nešiel domov.“ A tak sa Dávid spýtal Uriáša: „Práve si sa vrátil z cesty. Prečo nejdeš domov?“ 11  Uriáš mu odpovedal: „Truhla zmluvy+ a izraelské a judské vojsko bývajú v stanoch a môj pán Joáb a jeho muži táboria pod holým nebom. A ja mám ísť domov, jesť a piť a stráviť noc so svojou ženou?+ Akože žiješ a akože žije tvoja duša,* neurobím to!“ 12  Dávid povedal Uriášovi: „Zostaň tu aj dnes a zajtra ťa pošlem preč.“ Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň i na druhý deň. 13  Dávid ho pozval, aby s ním jedol a pil, a opil ho. Ale večer si šiel Uriáš ľahnúť na svoje lôžko so sluhami svojho pána, nešiel domov. 14  Ráno Dávid napísal Joábovi list a poslal ho po Uriášovi. 15  V liste napísal: „Postavte Uriáša do prednej línie, do najprudšieho boja. Potom od neho ustúpte, nech ho zasiahnu a nech zomrie.“+ 16  Joáb pozoroval mesto a potom postavil Uriáša tam, kde vedel, že sú udatní bojovníci. 17  Keď muži z mesta vyrazili do boja proti Joábovi, niektorí z Dávidových vojakov padli. Padol aj Chetita Uriáš.+ 18  Potom Joáb poslal Dávidovi podrobnú správu o boji. 19  Poslovi prikázal: „Keď podáš kráľovi celú správu o boji, 20  kráľ sa možno nahnevá a spýta sa ťa: ‚Prečo ste šli bojovať tak blízko k mestu? Nevedeli ste, že budú strieľať z hradieb? 21  Kto zabil Jerubbešetovho+ syna Abimelecha?+ Nebola to žena, ktorá naňho hodila z hradieb mlynský kameň, takže pri Tebeci zomrel? Prečo ste šli tak blízko k hradbám?‘ Vtedy povedz: ‚Zomrel aj tvoj služobník Chetita Uriáš.‘“ 22  A tak posol šiel a oznámil Dávidovi všetko, čo po ňom Joáb odkázal. 23  Povedal Dávidovi: „Tí muži boli silnejší ako my. Vyrazili proti nám do poľa, ale my sme ich zatlačili až po vchod do mestskej brány. 24  Vtom začali na tvojich služobníkov strieľať z hradieb lukostrelci a niektorí kráľovi služobníci zomreli. Zomrel aj tvoj služobník Chetita Uriáš.“+ 25  Dávid povedal poslovi: „Povedz Joábovi: ‚Netráp sa tým, lebo meč zasiahne raz jedného, raz druhého. Zosilni boj proti mestu a doby ho.‘+ A dodaj mu odvahu.“ 26  Keď sa Uriášova manželka dopočula, že jej manžel zomrel, začala ho oplakávať. 27  Keď uplynulo obdobie smútku, Dávid po ňu poslal a priviedol ju do svojho domu. Stala sa jeho manželkou+ a porodila mu syna. Ale to, čo Dávid urobil, sa Jehovovi vôbec nepáčilo.*+

Poznámky pod čiarou

Čiže na jar.
Al. „podvečer“.
Možno po menštruácii.
Dosl. „a umy si nohy“.
Al. „kráľov podiel“. Mohlo to byť jedlo, ktoré posielal hostiteľ váženému hosťovi.
Dosl. „bolo v Jehovových očiach zlé“.