Druhá Samuelova 10:1–19

  • Víťazstvo nad Ammóncami a Sýrčanmi (1 – 19)

10  Po nejakom čase zomrel ammónsky+ kráľ a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Chanun.+  Dávid povedal: „Prejavím Nachašovmu synovi Chanunovi láskavosť,* akú jeho otec prejavoval mne.“ A tak Dávid vyslal poslov, aby Chanunovi vyjadrili sústrasť nad smrťou jeho otca. Ale keď Dávidovi poslovia prišli do krajiny Ammóncov,  ammónske kniežatá povedali svojmu pánovi Chanunovi: „Myslíš si, že Dávid k tebe poslal tešiteľov z úcty k tvojmu otcovi? Neposlal ich skôr preto, aby preskúmal mesto, špehoval v ňom a dobyl ho?“  A tak Chanun oholil Dávidovým poslom polovicu brady,+ odstrihol im spodnú časť odevu od pása dolu a poslal ich preč.  Keď sa Dávid dozvedel, ako ponížili jeho poslov, okamžite im poslal naproti svojich mužov s odkazom: „Zostaňte v Jerichu,+ kým vám nedorastú brady, a potom sa vráťte.“  Keď si Ammónci uvedomili, že ich Dávid znenávidel, najali si 20 000 pešiakov z bet-rechobských+ a cóbskych Sýrčanov,+ kráľa Maachy+ s 1 000 mužmi a 12 000 mužov z Ištóbu.*+  Dávid sa o tom dopočul a vyslal proti nim Joába s celým vojskom, s najsilnejšími bojovníkmi.+  Ammónci vytiahli a rozostavili sa do bojového šíku pri vchode do mestskej brány. Cóbski a rechobskí Sýrčania spolu s vojakmi z Ištóbu* a Maachy sa rozostavili na poli.  Keď Joáb videl, že nepriatelia sa naňho chystajú zaútočiť spredu i zozadu, vybral tých najlepších izraelských vojakov a rozostavil ich do šíku proti Sýrčanom.+ 10  Velenie nad ostatnými vojakmi zveril* svojmu bratovi Abišajovi,+ aby ich rozostavil do šíku proti Ammóncom.+ 11  Povedal mu: „Ak budú Sýrčania silnejší ako ja, prídeš mi na pomoc. A ak budú Ammónci silnejší ako ty, prídem ti na pomoc ja. 12  Buďme silní a odvážne bojujme+ za náš ľud a za mestá nášho Boha a Jehova urobí, čo uzná za dobré.“+ 13  Nato Joáb so svojimi mužmi vyrazil do boja proti Sýrčanom a tí sa pred ním dali na útek.+ 14  Keď Ammónci videli, že Sýrčania utekajú, aj oni sa dali pred Abišajom na útek a stiahli sa do mesta. A Joáb sa po boji s Ammóncami vrátil do Jeruzalema. 15  Keď Sýrčania videli, že ich Izraeliti porazili, znovu sa zhromaždili.+ 16  Hadadezer+ poslal po Sýrčanov, ktorí žili za Riekou,*+ a pritiahli do Chelamu na čele so Šobachom, veliteľom Hadadezerovho vojska. 17  Keď o tom podali správu Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán a prišiel do Chelamu. Sýrčania sa rozostavili do bojového šíku proti Dávidovi a zaútočili.+ 18  Ale potom sa dali pred Izraelitmi na útek. Dávid zabil 700 Sýrčanov na bojových vozoch a 40 000 jazdcov a zabil aj veliteľa vojska Šobacha.+ 19  Keď všetci králi, Hadadezerovi služobníci, videli, že ich Izraeliti porazili, uzavreli s Izraelitmi mier a stali sa ich poddanými.+ A Sýrčania sa už viac neodvážili pomáhať Ammóncom.

Poznámky pod čiarou

Al. „vernú lásku“.
Al. „spomedzi mužov z Tóbu“.
Al. „spomedzi mužov z Tóbu“.
Al. „Ostatných vojakov dal do ruky“.
Čiže za Eufratom.