Druhý Tesaloničanom 3:1–18

3  Nakoniec, bratia, modlite sa za nás,+ aby sa Jehovovo* slovo rýchlo šírilo+ a bolo prijímané s úctou, ako sa to deje u vás,  a aby sme boli ochránení pred nebezpečnými a zlými ľuďmi,+ lebo nie každý človek má vieru.+  Ale Pán je verný, on vás posilní a ochráni pred tým zlým.  Ako nasledovníci Pána dôverujeme, že robíte a budete robiť to, čo vám nariaďujeme.  Nech Pán vedie vaše srdce k tomu, aby ste milovali Boha+ a vytrvávali+ v službe Kristovi.  Bratia, nariaďujeme vám v mene Pána Ježiša Krista, aby ste sa vyhýbali každému bratovi, ktorý žije neporiadne+ a nespráva sa podľa toho,* čo sme vás* učili.+  Veď sami viete, ako máte žiť podľa nášho príkladu,+ lebo sme nežili medzi vami neporiadne  a od nikoho sme nejedli chlieb zadarmo,+ ale usilovne sme pracovali a namáhali sa vo dne v noci, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu.+  Nie že by sme na to nemali právo,+ ale chceli sme vám dať príklad hodný napodobňovania.+ 10  Ešte keď sme boli u vás, hovorili sme vám: „Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje.“+ 11  Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne,+ nič nerobia, ale miešajú sa do toho, čo sa ich netýka.+ 12  Takým nariaďujeme a nabádame ich v mene Pána Ježiša Krista, aby viedli pokojný život a sami si zarábali na živobytie.*+ 13  Bratia, vy však neprestávajte konať dobro. 14  Ak niekto neposlúchne to, čo sme napísali v tomto liste, označte si ho a nestýkajte sa s ním,+ nech sa zahanbí. 15  Nepovažujte ho však za nepriateľa, ale napomínajte ho+ ako brata. 16  Nech vás sám Pán pokoja stále obdarúva pokojom v každom ohľade.+ Nech je Pán s vami všetkými. 17  Toto je môj, Pavlov, vlastnoručne písaný pozdrav.+ Takto potvrdzujem všetky svoje listy. 18  Nech ste všetci požehnaní nezaslúženou láskavosťou nášho Pána Ježiša Krista.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „tradície“.
Al. možno „ich“.
Dosl. „aby s tichosťou pracovali a jedli vlastný chlieb“.