Druhý Tesaloničanom 2:1–17

2  Čo sa týka prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista+ a času, keď k nemu budeme zhromaždení,+ prosíme vás, bratia,  nedajte sa rýchlo zmiasť ani rozrušiť, ak niekto tvrdí, že Jehovov* deň+ je už tu, a to ani vtedy, keby vás presviedčal, že je to posolstvo od Boha*+ alebo vyhlásenie či list od nás.  Nedajte sa nikým a ničím oklamať,* lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať odpadnutie+ a prejaví sa človek nezákonnosti,+ syn zničenia.+  Je to protivník, ktorý sa vyvyšuje nad všetko, čo sa nazýva bohom a čo sa uctieva.* Posadí sa v Božom chráme a pred všetkými sa bude vydávať za boha.  Nepamätáte si, že som vám o tom hovoril, keď som bol u vás?  Teda už viete, čo ho zadržiava, aby sa neprejavil skôr, než príde jeho čas.  Nezákonnosť tohto človeka už potajomky pôsobí,+ ale zostane v tajnosti iba dovtedy, kým nebude odstránený ten, čo ho zadržiava.  Potom sa ten človek nezákonnosti prejaví a Pán Ježiš ho odstráni mocou vychádzajúcou z jeho úst*+ a zničí ho, keď sa jeho* prítomnosť stane zjavnou.+  Ale prítomnosť človeka nezákonnosti bude dielom Satana,+ ktorý mu dá moc vykonávať mocné skutky, falošné znamenia a zázraky*+ 10  a všemožnými podvodmi klamať+ tých, ktorých čaká zničenie, pretože neprijali a nezamilovali si pravdu, ktorá by im priniesla záchranu. 11  Preto Boh pripúšťa, aby pod vplyvom klamlivej moci uverili lži+ 12  a aby boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale tešili sa zo zla. 13  My však musíme neustále ďakovať Bohu za vás, bratia milovaní Jehovom,* lebo Boh si vás od začiatku vybral,+ aby ste boli zachránení, keď vás posvätil+ duchom pre vašu vieru v pravdu. 14  Povolal vás k záchrane dobrou správou, ktorú oznamujeme, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.+ 15  Preto stojte pevne,+ bratia, a držte sa toho,* čo ste sa naučili,+ či už z ústneho podania, alebo z listu od nás. 16  Nech sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje+ a vo svojej nezaslúženej láskavosti nám dal žiarivú nádej a útechu,+ ktorá nikdy nezlyhá, 17  uteší* vaše srdce a upevní* vás, aby ste vždy robili a hovorili to, čo je dobré.

Poznámky pod čiarou

Al. „duch“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „zviesť“.
Al. „a čomu sa vzdáva úcta“.
Dosl. „duchom svojich úst“.
Čiže Ježišova.
Al. „predzvesti“.
Dosl. „tradícií“.
Al. „povzbudí“.
Al. „posilní“.