Druhá Mojžišova 40:1–38

40  Potom Jehova povedal Mojžišovi:  „Prvý deň prvého mesiaca postavíš svätostánok, čiže stan stretávania.+  Dáš doň truhlu svedectva+ a zatiahneš pred ňou oponu.+  Prinesieš tam stôl+ a rozložíš naň všetko, čo naň patrí. Prinesieš aj svietnik+ a zapáliš jeho lampy.+  Pred truhlu svedectva umiestniš zlatý oltár na kadidlo.+ Vchod do svätostánku zakryješ závesom.+  Oltár na zápalné obete+ dáš pred vchod do svätostánku, čiže stanu stretávania.  Nádrž postavíš medzi stan stretávania a oltár a naleješ do nej vodu.+  Okolo nádvoria postavíš ohradu+ a vchod na nádvorie zakryješ závesom.+  Vezmeš olej na pomazávanie+ a pomažeš ním svätostánok a všetko, čo je v ňom.+ Posvätíš ho aj so všetkým jeho príslušenstvom a stane sa svätým. 10  Pomažeš oltár na zápalné obete so všetkým jeho príslušenstvom. Posvätíš ho a bude mimoriadne svätý.+ 11  Pomažeš aj nádrž so stojanom a posvätíš ju. 12  Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umyješ ich vodou.*+ 13  Árona oblečieš do svätého odevu,+ pomažeš ho+ a posvätíš a bude mi slúžiť ako kňaz. 14  Potom necháš predstúpiť jeho synov a oblečieš im rúcha.+ 15  Pomažeš ich, ako si pomazal ich otca,+ a budú mi slúžiť ako kňazi. Týmto pomazaním získajú trvalé kňazstvo pre seba a pre ďalšie generácie svojich potomkov.“+ 16  Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Jehova.+ Urobil to presne tak. 17  Svätostánok bol postavený prvý deň prvého mesiaca v druhom roku.+ 18  Pri stavbe svätostánku Mojžiš najprv položil jeho podstavce,+ postavil dielcové rámy,+ zasunul priečne tyče+ a postavil stĺpy. 19  Potom svätostánok prikryl stanovými plachtami+ a na ne dal prikrývky,+ tak ako mu to prikázal Jehova. 20  Vzal tabuľky svedectva+ a vložil ich do truhly.+ Po stranách truhly zasunul tyče+ a položil na ňu vrchnák.+ 21  Truhlu svedectva priniesol do svätostánku a zavesil oponu,+ čím truhlu zakryl,+ tak ako mu to prikázal Jehova. 22  Priniesol do stanu stretávania stôl,+ umiestnil ho do Svätej* na severnú stranu svätostánku 23  a naukladal naň chlieb+ pred Jehovu, tak ako mu to Jehova prikázal. 24  Svietnik+ umiestnil v stane stretávania oproti stolu na južnú stranu svätostánku. 25  Rozsvietil lampy+ pred Jehovom, tak ako mu to Jehova prikázal. 26  Zlatý oltár+ umiestnil v stane stretávania pred oponu, 27  aby sa na ňom pálilo kadidlo z voňavých látok,+ tak ako mu to prikázal Jehova. 28  Vchod do svätostánku potom zakryl závesom.+ 29  Oltár na zápalné obete+ umiestnil pri vchode do svätostánku, čiže stanu stretávania, aby sa na ňom predkladali zápalné+ a obilné obete, tak ako mu to prikázal Jehova. 30  Nádrž umiestnil medzi stan stretávania a oltár a dal do nej vodu na umývanie.+ 31  Mojžiš, Áron a jeho synovia si pri nej umývali ruky a nohy. 32  Keď vchádzali do stanu stretávania alebo pristupovali k oltáru, umývali sa,+ tak ako Jehova prikázal Mojžišovi. 33  Nakoniec Mojžiš postavil okolo svätostánku a oltára ohradu nádvoria+ a vchod na nádvorie zakryl závesom.+ Tak Mojžiš dokončil všetku prácu. 34  A oblak zakryl svätostánok, čiže stan stretávania, a naplnila ho Jehovova sláva.+ 35  A keďže Jehovova sláva naplnila svätostánok, čiže stan stretávania, a zakrýval ho oblak, Mojžiš doň nemohol vstúpiť.+ 36  Zakaždým, keď sa oblak zdvihol sponad svätostánku, Izraeliti sa vydali na cestu. Tak sa to dialo počas celej cesty pustatinou.+ 37  Ak sa však oblak nezdvihol, nevydali sa na cestu. Zostali na mieste až do dňa, keď sa zdvihol.+ 38  Vo dne bol nad svätostánkom Jehovov oblak a v noci bol nad ním oheň, takže ho videli všetci Izraeliti počas celej cesty pustatinou.+

Poznámky pod čiarou

Možno im Mojžiš dal pokyn, aby sa umyli.
Dosl. „pred oponu“.