Druhá Mojžišova 28:1–43

28  Povolaj z Izraelitov svojho brata Árona+ a jeho synov Nadába, Abihua,+ Eleazára a Itamara,+ aby mi slúžili ako kňazi.+  Svojmu bratovi Áronovi urobíš svätý odev, ktorý bude krásny a vznešený.+  Povieš všetkým zručným majstrom,* ktorých som naplnil duchom múdrosti,+ nech urobia odev pre Árona, aby mohol byť posvätený a slúžil mi ako kňaz.  Urobia tieto časti odevu: náprsník,+ efod,+ plášť bez rukávov,+ rúcho s kockovaným vzorom, turban+ a šerpu.+ Tento svätý odev urobia pre tvojho brata Árona a jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi.  Vyrobia ho zo zlata, modrej priadze, purpurovej vlny, jasnočervenej priadze a jemnej ľanovej priadze.  Efod urobia z modrej priadze, purpurovej vlny, jasnočervenej priadze a z jemne spradeného ľanu a vyšijú ho zlatom.+  Efod bude mať dva náplecníky, ktoré budú spájať prednú a zadnú časť efodu.  Na opásanie efodu bude slúžiť tkaný pás,*+ ktorý bude z tých istých materiálov: zo zlata, modrej priadze, purpurovej vlny, jasnočervenej priadze a z jemne spradeného ľanu.  Vezmeš dva ónyxy+ a vyryješ na ne mená Izraelových synov:+ 10  šesť mien na jeden kameň a šesť mien na druhý kameň, v poradí, v akom sa narodili. 11  Kameňorytec vyryje na tie dva kamene mená Izraelových synov, tak ako sa vyrýva pečať.+ Potom ich vsadíš do zlatých obrúb.* 12  Oba kamene pripevníš na náplecníky efodu ako pripomienku Izraelových synov.+ Áron bude nosiť pred Jehovom ich mená na pleciach ako pripomienku. 13  Urobíš zlaté obruby 14  a dve retiazky z rýdzeho zlata. Retiazky urobíš ako spletené šnúrky+ a pripevníš ich na obruby.+ 15  Dáš urobiť aj vyšívaný náprsník súdu.+ Vyrobíš ho z tých istých materiálov ako efod: zo zlata, modrej priadze, purpurovej vlny, jasnočervenej priadze a z jemne spradeného ľanu.+ 16  Keď sa preloží, bude mať tvar štvorca. Bude piaď* dlhý a piaď široký. 17  Vsadíš doň vzácne kamene, ktoré budú v štyroch radoch. V prvom rade bude rubín, topás a smaragd, 18  v druhom tyrkys, zafír a jaspis, 19  v treťom léšem,* achát a ametyst 20  a vo štvrtom chryzolit, ónyx a jadeit. Budú vsadené do zlata. 21  Kameňov bude 12 tak ako Izraelových synov. Na každom kameni bude vyryté meno jedného z 12 kmeňov Izraela. Každé meno bude vyryté tak, ako sa vyrýva pečať. 22  Na náprsník urobíš retiazky z rýdzeho zlata, ktoré budú spletené ako šnúrka.+ 23  Urobíš dva zlaté krúžky a dáš ich na dva horné rohy náprsníka. 24  Dve zlaté retiazky prevlečieš dvoma krúžkami na rohoch náprsníka. 25  Opačné konce retiazok prevlečieš obrubami na náplecníkoch efodu na prednej strane. 26  Urobíš ďalšie dva zlaté krúžky a pripevníš ich na dva spodné rohy vnútornej strany náprsníka, ktorá sa dotýka efodu.+ 27  A urobíš ešte dva zlaté krúžky, ktoré pripevníš na vonkajšiu stranu efodu pod dvoma náplecníkmi na mieste, kde sa pripájajú k efodu, nad jeho tkaným pásom.+ 28  Náprsník priviažeš modrou šnúrkou, ktorou spojíš krúžky náprsníka s krúžkami efodu. Tak bude náprsník držať na svojom mieste nad tkaným pásom efodu. 29  Keď bude Áron vchádzať do Svätej, bude na svojom srdci nosiť mená Izraelových synov vyryté na náprsníku súdu ako trvalú pripomienku pred Jehovom. 30  Do náprsníka súdu vložíš urim a tumim,*+ aby boli na Áronovom srdci, keď bude vchádzať pred Jehovu. Zakaždým, keď bude Áron pred Jehovom, bude ich nosiť na svojom srdci a budú slúžiť na vynášanie súdnych rozhodnutí pre Izrael. 31  Urobíš plášť bez rukávov, ktorý bude celý z modrej priadze a bude sa obliekať pod efod.+ 32  Uprostred bude mať otvor na hlavu. Ten bude olemovaný tkanou obrubou, spevnenou ako otvor na pancieri, aby sa netrhal. 33  Na celý spodný okraj urobíš granátové jablká z modrej priadze, purpurovej vlny a jasnočervenej priadze a medzi ne dáš zlaté zvončeky. 34  Zlaté zvončeky a granátové jablká sa budú striedať po celom leme plášťa. 35  Áron bude plášť nosiť pri vykonávaní služby. Keď bude vchádzať do svätyne pred Jehovu a keď z nej bude vychádzať, bude sa ozývať zvuk zvončekov, aby nezomrel.+ 36  Urobíš žiarivú doštičku z rýdzeho zlata a vyryješ na ňu, tak ako sa vyrýva pečať: ‚Jehova je svätý.‘+ 37  Modrou šnúrkou ju pripevníš na prednú stranu turbanu.+ 38  Bude na Áronovom čele a Áron bude niesť zodpovednosť za hriechy proti svätým veciam,+ ktoré Izraeliti prinášajú ako sväté dary. Doštička bude stále na jeho čele, aby ľud získal Jehovovu priazeň. 39  Utkáš rúcho s kockovaným vzorom z jemnej ľanovej priadze, urobíš turban z jemného plátna a utkáš šerpu.+ 40  A pre Áronových synov urobíš rúcha, šerpy a pokrývky hlavy,+ aby im dodávali krásu a vznešenosť.+ 41  Oblečieš do nich svojho brata Árona a jeho synov. Pomažeš ich,+ uvedieš ich do úradu*+ a posvätíš ich a budú mi slúžiť ako kňazi. 42  Urobíš im aj krátke ľanové nohavice,* ktoré budú zakrývať ich nahé telo.+ Budú siahať od bokov po stehná. 43  Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do stanu stretávania alebo pristupovať k oltáru pri službe na svätom mieste, aby sa neprevinili a nezomreli. Je to trvalé ustanovenie preňho a pre jeho potomkov.*

Poznámky pod čiarou

Dosl. „všetkým múdreho srdca“.
Al. „opasok“.
Al. „objímok“.
Vzdialenosť medzi palcom a malíčkom roztiahnutej dlane, asi 22 cm. Pozri dodatok B14.
Nie je isté, o aký vzácny kameň išlo. Mohol to byť jantár, hyacint, opál alebo turmalín.
Dosl. „naplníš ich ruku“.
Al. „spodky“.
Dosl. „semeno“.