Druhá Mojžišova 25:1–40

25  A Jehova prehovoril k Mojžišovi:  „Povedz Izraelitom, aby pre mňa vybrali dary. Prijmite ich od každého, koho k tomu podnecuje srdce.+  Prijmite od nich tieto dary: zlato,+ striebro,+ meď,+  modrú priadzu, purpurovú vlnu,* jasnočervenú priadzu,* jemnú ľanovú priadzu, koziu srsť,  baranie kože zafarbené na červeno, tulenie kože, akáciové drevo,+  olej do lámp,+ voňavé látky* do oleja na pomazávanie+ a do voňavého kadidla+  a ónyx a iné vzácne kamene na osadenie do efodu+ a do náprsníka.+  Nech mi urobia svätyňu a budem bývať* medzi nimi.+  Svätostánok a všetko jeho zariadenie urobíš presne podľa vzoru, ktorý ti ukážem.+ 10  Urobte truhlicu z akáciového dreva. Má byť dva a pol lakťa* dlhá, lakeť a pol široká a lakeť a pol vysoká.+ 11  Zvnútra i zvonka ju pokryješ rýdzim zlatom+ a po jej obvode urobíš zlatú obrubu.*+ 12  Odleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich nad jej štyri nohy. Dva krúžky dáš na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13  Urobíš aj tyče z akáciového dreva a pokryješ ich zlatom.+ 14  Tyče zasunieš do krúžkov na bokoch truhly a budú slúžiť na jej prenášanie. 15  Tyče zostanú v krúžkoch truhly, nebudú sa z nich vyťahovať.+ 16  Do truhly uložíš tabuľky svedectva,* ktoré ti dám.+ 17  Urobíš na ňu vrchnák z rýdzeho zlata. Má byť dva a pol lakťa dlhý a lakeť a pol široký.+ 18  A urobíš dvoch cherubínov z tepaného zlata a umiestniš ich na oba konce vrchnáka.+ 19  Jeden cherubín bude na jednom konci a druhý na druhom. Cherubíni budú na oboch koncoch vrchnáka. 20  Cherubíni budú mať dve krídla, ktoré budú rozprestreté dohora, a budú nimi zakrývať vrchnák.+ Budú obrátení k sebe a ich tvár bude sklonená k vrchnáku. 21  Vrchnák položíš+ na truhlu. Do truhly uložíš tabuľky svedectva, ktoré ti dám. 22  Tam sa ti budem zjavovať.+ Sponad vrchnáka, spomedzi dvoch cherubínov, ktorí sú na truhle svedectva, ti budem oznamovať všetky prikázania, ktoré odovzdáš Izraelitom. 23  Urobíš aj stôl+ z akáciového dreva. Bude dva lakte dlhý, lakeť široký a lakeť a pol vysoký.+ 24  Pokryješ ho rýdzim zlatom a po jeho obvode urobíš zlatú obrubu. 25  Po obvode dosky stola urobíš lištu širokú jednu dlaň* a na lište urobíš zlatú obrubu. 26  Urobíš štyri zlaté krúžky a pripevníš ich k štyrom rohom stola pri jeho nohách. 27  Krúžky budú tesne pri lište a budú slúžiť ako držiaky na tyče, ktorými sa bude stôl prenášať. 28  Tyče na prenášanie stola urobíš z akáciového dreva a pokryješ ich zlatom. 29  Okrem toho k nemu urobíš misy, poháre a tiež džbány a misky na tekuté obete. Urobíš ich z rýdzeho zlata.+ 30  Na stôl budeš predo mňa stále klásť chlieb predloženia.+ 31  A urobíš svietnik+ z rýdzeho zlata. Jeho podstavec, stredový stĺpik, ramená, kalichy, púčiky a kvety budú vytepané z jedného kusa.+ 32  Zo stredového stĺpika na svietniku bude vychádzať šesť ramien: tri ramená z jednej strany a tri ramená z druhej strany. 33  Na každom ramene, z jednej i z druhej strany, budú tri kalichy, každý s púčikom a kvetom. Budú v tvare mandľového kvetu. Tak bude vyzerať všetkých šesť ramien, ktoré vychádzajú zo svietnika. 34  Na stredovom stĺpiku budú štyri kalichy, každý s púčikom a kvetom, ktoré budú mať tvar mandľového kvetu. 35  Jeden púčik bude pod prvým párom ramien, ktoré vychádzajú zo svietnika, druhý púčik bude pod druhým párom ramien a tretí púčik bude pod tretím párom ramien. Pod všetkými šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika, bude púčik. 36  Púčiky, ramená a celý svietnik budú vytepané z jedného kusa rýdzeho zlata.+ 37  K svietniku urobíš sedem lámp, a keď ich zapáliš, budú osvetľovať priestor pred ním.+ 38  A zhasínadlá a nádoby na uhlíky majú byť z rýdzeho zlata.+ 39  Na výrobu svietnika aj so všetkým príslušenstvom použi talent* rýdzeho zlata. 40  Dbaj na to, aby sa všetko vyrobilo podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.+

Poznámky pod čiarou

Al. „vlnu zafarbenú na červenofialovo“.
Al. „karmazín“.
Al. „balzam“.
Al. „bývať v stane“.
Jeden lakeť zodpovedal 44,5 cm. Pozri dodatok B14.
Al. „ozdobnú lištu“.
Čiže tabuľky s Desiatimi prikázaniami.
Jedna dlaň zodpovedala 7,4 cm. Pozri dodatok B14.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.