Druhá Mojžišova 21:1–36

21  Toto sú právne predpisy, ktoré im odovzdáš:+  Ak kúpiš hebrejského otroka,+ bude ti slúžiť šesť rokov, ale v siedmom roku ho prepustíš na slobodu bez toho, aby musel čokoľvek platiť.+  Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol ženatý, jeho manželka odíde s ním.  Ak mu však manželku dal jeho pán a tá mu porodila synov alebo dcéry, žena a jej deti budú patriť pánovi a otrok odíde sám.+  Ale ak by otrok naliehal a vyhlásil: ‚Mám rád svojho pána, svoju manželku a svoje deti, nechcem byť oslobodený,‘+  jeho pán ho privedie pred pravého Boha. Potom ho postaví k dverám alebo k zárubni, prepichne mu ucho šidlom a otrok bude pánovi slúžiť do konca svojho života.  Ak niekto predá svoju dcéru do otroctva, nebude prepustená na slobodu tak ako muži, ktorí sú v otroctve.  Ak sa nepáči svojmu pánovi a nevyberie si ju za vedľajšiu manželku,* ale rozhodne sa ju predať,* nesmie ju predať cudzincom, lebo sa k nej zachoval nečestne.  Ak ju vyberie pre svojho syna, musí s ňou zaobchádzať ako so svojou dcérou. 10  Ak si vezme* ďalšiu manželku, tú prvú nesmie ukracovať na strave, na oblečení ani na manželských povinnostiach.*+ 11  Ak jej neposkytne tieto tri veci, otrokyňa môže odísť bez toho, aby musela niečo platiť. 12  Kto udrie človeka tak, že ho zabije, bude usmrtený.+ 13  Ale ak to urobil neúmyselne, a pravý Boh to dopustil, vtedy môže utiecť na miesto, ktoré ti určím.+ 14  Ak sa však niekto nahnevá na svojho blížneho a úkladne ho zavraždí,+ bude usmrtený, aj keby si ho mal vziať od môjho oltára.+ 15  Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, bude usmrtený.+ 16  Kto unesie človeka,+ či už ho predá, alebo ho uňho nájdu,+ bude usmrtený.+ 17  Kto preklína* svojho otca alebo svoju matku, bude usmrtený.+ 18  Ak sa muži pohádajú a jeden z nich udrie druhého kameňom alebo päsťou* a on síce nezomrie, ale bude musieť zostať v posteli 19  a potom vstane a bude sa vonku prechádzať o palici, tak ten, kto ho udrel, bude bez trestu. Musí však zranenému nahradiť stratu za obdobie, keď nemohol pracovať, až do času, kým sa úplne neuzdraví. 20  Ak niekto udrie svojho otroka alebo otrokyňu palicou tak, že mu zomrie pod rukami, bude potrestaný.+ 21  Ale ak otrok prežije deň alebo dva, pán nebude potrestaný, lebo otrok bol jeho majetkom. 22  Ak sa muži bijú a ublížia tehotnej žene a ona predčasne porodí,*+ ale nikto nezomrie,* vinník zaplatí odškodné. Jeho výšku stanoví manžel tej ženy, ale musia ju schváliť sudcovia.+ 23  No ak niekto zomrie, dáš život za život,*+ 24  oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,+ 25  popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. 26  Ak niekto udrie svojho otroka alebo otrokyňu do oka a vybije mu ho, ako náhradu za oko mu daruje slobodu.+ 27  Ak svojmu otrokovi alebo otrokyni vyrazí zub, ako náhradu zaň mu dá slobodu. 28  Ak býk pokole muža alebo ženu a on alebo ona zomrie, býk bude ukameňovaný+ a jeho mäso sa nebude jesť. Majiteľ býka zostane bez trestu. 29  Ale ak býk už predtým klal a jeho majiteľ naň napriek výstrahe nedával pozor a ak usmrtí muža alebo ženu, ten býk bude ukameňovaný a jeho majiteľ bude usmrtený. 30  Ak mu bude uložené výkupné,* zaplatí za svoj život toľko, koľko sa mu určí. 31  Ak pokole chlapca alebo dievča, majiteľovi býka sa urobí podľa toho istého právneho predpisu. 32  Ak pokole otroka alebo otrokyňu, majiteľ býka vyplatí pánovi otroka 30 šekelov* a býk bude ukameňovaný. 33  Ak niekto odkryje alebo vykope jamu a neprikryje ju a spadne do nej býk alebo osol, 34  dá* vlastníkovi zvieraťa peňažnú náhradu+ a mŕtve zviera si nechá. 35  Ak niečí býk pokole býka niekoho iného a zviera uhynie, potom majitelia predajú živého býka a rozdelia si peniaze i mŕtve zviera. 36  Ale ak sa vedelo, že býk predtým klal, a jeho majiteľ naň nedával pozor, nahradí býka býkom a mŕtve zviera si nechá.

Poznámky pod čiarou

Al. „za konkubínu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „dá ju vykúpiť; dovolí jej vykúpiť sa“.
Môže sa vzťahovať na pána i na syna.
Vzťahuje sa na pohlavné styky.
Al. „zvoláva zlo na“.
Al. možno „nejakým náradím“.
Al. „neutrpí vážne zranenie“.
Dosl. „a jej deti vyjdú“.
Al. „dušu za dušu“.
Al. „odškodné“.
Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.
Dosl. „majiteľ jamy dá“.