Druhá Mojžišova 12:1–51

12  V Egypte Jehova povedal Mojžišovi a Áronovi:  „Tento mesiac bude pre vás prvým mesiacom v roku.+  Povedzte celému izraelskému národu: ‚Desiateho dňa tohto mesiaca nech každý vezme jahňa+ pre svoju rodinu, jedno jahňa na domácnosť.  Ak je rodina príliš malá na to, aby zjedla celé jahňa, nech sa oň vo svojom dome podelí s najbližším susedom. Nech spočítajú, koľko ľudí ho bude jesť a koľko kto zje, a podľa toho si ho rozdelia.  Jahňa má byť zdravé.+ Má to byť ročný samček a vyberiete si ho z baránkov alebo z kozliat.  Budete sa oň starať do 14. dňa tohto mesiaca+ a na súmraku*+ ho každá rodina v izraelskom národe zabije.  Vezmú trochu jeho krvi a pokropia ňou zárubňu dverí na dome, v ktorom ho budú jesť. Pokropia ju po oboch stranách i hore.+  V tú noc budú jesť mäso upečené na ohni.+ Budú ho jesť s nekvaseným chlebom+ a s horkými bylinkami.+  Upečiete ho celé aj s hlavou, nohami a vnútornosťami. Nič z neho nebudete jesť surové ani varené. 10  Nič z neho nenecháte do rána. Ak niečo zostane do rána, spálite to v ohni.+ 11  Jahňa budete jesť s prepásanými bokmi, sandálmi na nohách a palicou v ruke a budete ho jesť narýchlo. Je to Jehovov Pesach.* 12  V tú noc prejdem egyptskou krajinou a usmrtím každého prvorodeného, od človeka po zviera,+ a nad všetkými egyptskými bohmi vykonám rozsudok.+ Ja som Jehova. 13  Krv na vašich domoch bude slúžiť ako znamenie. Keď uvidím krv, obídem vás a uniknete ničivej pohrome, ktorou udriem egyptskú krajinu.+ 14  Ten deň bude vaším pamätným dňom a budete ho sláviť ako sviatok na Jehovovu počesť po všetky generácie. Je to trvalé ustanovenie. 15  Sedem dní budete jesť nekvasené chleby.+ Hneď prvý deň odstránite zo svojich domov kvas, lebo každý, kto by od prvého do siedmeho dňa jedol niečo kysnuté, bude usmrtený.* 16  Prvý a siedmy deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nijakú prácu.+ Jediné, čo môžete robiť, je pripraviť si jedlo. 17  Budete sláviť Sviatok nekvasených chlebov,+ lebo v ten deň vyvediem vaše zástupy* z Egypta. Ten deň budete zachovávať po všetky generácie. Je to trvalé ustanovenie. 18  Nekvasený chlieb budete jesť od večera 14. dňa prvého mesiaca do večera 21. dňa toho mesiaca.+ 19  Sedem dní sa vo vašich domoch nesmie nájsť kvas, lebo každý, kto by jedol niečo kysnuté, či je to cudzinec, alebo domáci,+ bude usmrtený.*+ 20  Nebudete jesť nič kysnuté. Vo všetkých svojich domoch budete jesť nekvasený chlieb.‘“ 21  Mojžiš rýchlo zvolal všetkých izraelských starších+ a povedal im: „Choďte, každý vyberte zviera* pre svoju rodinu a zabite ho ako obeť na Pesach. 22  Potom vezmite zväzok yzopu, namočte ho do krvi, ktorá je v miske, a pokropte ňou zárubňu po oboch stranách i hore. A nech nikto z vás nevyjde zo svojho domu až do rána. 23  Jehova bude prechádzať krajinou a trestať Egypťanov. Ale keď uvidí krv na oboch stranách zárubne a nad dverami, Jehova prejde popri dverách a nedovolí, aby smrteľná pohroma ranila vašu domácnosť.+ 24  Budete to dodržiavať vy i vaše deti. Je to trvalé nariadenie.+ 25  Tento zvyk budete zachovávať, aj keď prídete do krajiny, ktorú vám dá Jehova, tak ako sľúbil.+ 26  A keď sa vás vaše deti opýtajú, čo tento sviatok znamená,+ 27  poviete im: ‚Je to obeť patriaca k Pesachu na počesť Jehovu, ktorý prešiel popri domoch Izraelitov v Egypte. Egypťanov postihol pohromou, ale naše rodiny ušetril.‘“ A ľud padol na kolená a poklonil sa až k zemi. 28  Potom sa Izraeliti rozišli a urobili tak, ako prikázal Jehova Mojžišovi a Áronovi.+ Urobili to presne tak. 29  O polnoci Jehova usmrtil všetkých prvorodených v Egypte,+ od prvorodeného syna faraóna, ktorý sedel na tróne, až po prvorodeného syna zajatca, ktorý bol vo väzení, a všetky prvorodené zvieratá.+ 30  V tú noc sa prebudil faraón, všetci jeho sluhovia a ostatní Egypťania a v celom Egypte nastal veľký nárek, lebo nebolo domu, kde by nebol niekto mŕtvy.+ 31  Ešte v noci faraón zavolal Mojžiša a Árona+ a povedal im: „Zoberte sa, odíďte z mojej krajiny, vy aj ostatní Izraeliti, a choďte slúžiť Jehovovi, tak ako ste chceli.+ 32  Vezmite aj svoje ovce a dobytok, tak ako ste žiadali, a choďte.+ A proste Boha, aby požehnal aj mňa.“ 33  A Egypťania naliehali na Izraelitov, aby čím skôr+ odišli z ich krajiny, a hovorili: „Odíďte, inak všetci pomrieme!“+ 34  Izraeliti teda vzali korytá* s nekysnutým cestom, zabalili ich do šiat a niesli ich na pleciach. 35  Vyžiadali si tiež od Egypťanov strieborné a zlaté predmety a aj odevy, tak ako im povedal Mojžiš.+ 36  A Jehova sa postaral, aby im Egypťania prejavili priazeň a dali im všetko, o čo žiadali. Tak obrali Egypťanov o ich bohatstvo.+ 37  Nato sa Izraeliti vydali na cestu z Ramsesu+ do Sukkótu.+ Bolo ich asi 600 000 peších mužov, nepočítajúc deti.*+ 38  Išlo s nimi aj mnoho ľudí z iných národov*+ a vzali so sebou aj obrovské stáda oviec a dobytka. 39  Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, piekli okrúhle nekvasené chleby. Cesto nebolo kysnuté, lebo z Egypta ich vyhnali tak rýchlo, že si ani nestihli pripraviť jedlo na cestu.+ 40  Keď izraelský národ vychádzal z Egypta,+ mal za sebou 430 rokov života na cudzej pôde.*+ 41  Presne v ten deň, keď sa skončilo 430 rokov, vyšli z Egypta všetky Jehovove zástupy. 42  Tá noc, v ktorú ich Jehova vyviedol z Egypta, sa má pripomínať na Jehovovu počesť. Majú si ju pripomínať všetci Izraeliti po všetky generácie.+ 43  A Jehova povedal Mojžišovi a Áronovi: „Toto je ustanovenie o Pesachu: Z obete patriacej k Pesachu nesmie jesť nijaký cudzinec.+ 44  Ale môže z nej jesť každý otrok kúpený za peniaze, ak je obrezaný.+ 45  Prisťahovalec a najatý robotník z nej nesmú jesť. 46  Musí sa zjesť v jednom dome. Nevynesiete von ani kúsok mäsa. Jahňaťu nezlomíte nijakú kosť.+ 47  Tento sviatok bude sláviť celý Izrael. 48  Ak sa u teba usadí nejaký cudzinec a bude chcieť sláviť Pesach na Jehovovu počesť, každý muž v jeho domácnosti sa musí dať obrezať. Až potom ho smie sláviť a bude ako Izraelita. Ale nikto neobrezaný nesmie z obete jesť.+ 49  Pre vás i pre cudzinca, ktorý sa medzi vami usadí, bude platiť jeden zákon.“+ 50  Všetci Izraeliti urobili tak, ako prikázal Jehova Mojžišovi a Áronovi. Urobili to presne tak. 51  V ten istý deň Jehova vyviedol zástupy Izraelitov* z Egypta.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „medzi dvoma večermi“.
Význ. „prejsť ponad; obísť“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „odrezaný z Izraela“.
Dosl. „vojská“.
Dosl. „odrezaný zo zhromaždenia Izraela“.
Čiže jahňa alebo kozľa.
Čiže nádoby na miesenie cesta.
Slovo „deti“ sa tu môže vzťahovať aj na ženy, ktoré sa o deti starali.
Čiže veľká skupina Neizraelitov vrátane Egypťanov.
Dosl.: „Bývanie synov Izraela, ktorí bývali v Egypte, bolo 430 rokov.“ Podľa niektorých rukopisov sa tento údaj vzťahuje na pobyt v Egypte aj v Kanaáne.
Dosl. „synov Izraela s ich vojskami“.