Druhá Kroník 7:1–22

7  Len čo Šalamún dokončil modlitbu,+ z neba zostúpil oheň+ a pohltil zápalné a iné obete. A Jehovova sláva naplnila dom.+  Kňazi nemohli vstúpiť do Jehovovho domu, lebo Jehovov dom napĺňala Jehovova sláva.+  Keď všetci Izraeliti videli, že zostúpil oheň a nad domom sa objavila Jehovova sláva, pokľakli na dlažbu tvárou k zemi a ďakovali Jehovovi, „lebo je dobrý a jeho verná láska je večná“.  Potom kráľ a všetok ľud predložili Jehovovi obete.+  Kráľ Šalamún obetoval 22 000 kusov dobytka a 120 000 oviec. Tak kráľ a všetok ľud zasvätili dom pravého Boha.+  Kňazi stáli na svojich miestach, tak ako aj Léviti s hudobnými nástrojmi, ktorými sprevádzali spev na oslavu Jehovu.+ (Kráľ Dávid dal vyrobiť tieto nástroje, aby vzdával vďaky Jehovovi a s ich* pomocou ho chválil, „lebo jeho verná láska je večná“.) Kňazi oproti nim hlasno trúbili na trúbkach+ a všetci Izraeliti stáli.  Potom Šalamún posvätil stred nádvoria pred Jehovovým domom, aby mohol priniesť zápalné obete+ a tuk obetí spoločenstva. Musel ich priniesť tam, pretože všetky tie zápalné obete, obilné obete+ a tuk+ sa nezmestili na medený oltár,+ ktorý urobil Šalamún.  V tom čase slávil Šalamún sviatok sedem dní+ a s ním celý Izrael, veľmi veľké zhromaždenie ľudí od Lebo-Chamatu* až po Egyptské riečne údolie.*+  Na ôsmy deň* sa konalo slávnostné zhromaždenie,+ lebo sedem dní slávili zasvätenie oltára a ďalších sedem dní trval sviatok. 10  A 23. dňa siedmeho mesiaca poslal ľudí domov. Vracali sa v radostnej nálade,+ s dobrým pocitom v srdci z toho, akú dobrotu Jehova prejavil Dávidovi, Šalamúnovi a svojmu izraelskému ľudu.+ 11  Tak Šalamún dostaval Jehovov dom aj kráľovský palác.+ Podarilo sa mu všetko, čo sa rozhodol urobiť v Jehovovom dome a vo svojom paláci.+ 12  Vtedy sa Jehova v noci zjavil Šalamúnovi+ a povedal mu: „Vypočul som tvoju modlitbu a zvolil som si toto miesto za dom obetí.+ 13  Keď zavriem nebesia a nebude dážď alebo keď prikážem kobylkám* spustošiť krajinu, alebo keď zošlem na svoj ľud mor 14  a môj ľud, ktorý nosí moje meno,+ sa pokorí+ a bude sa modliť, bude ma hľadať a odvráti sa od svojich zlých skutkov,+ potom ich vypočujem z nebies, odpustím ich hriech a obnovím ich krajinu.+ 15  Moje oči budú otvorené a moje uši pripravené vypočuť modlitby vyslovené na tomto mieste.+ 16  Vybral som si tento dom, posvätil som ho a natrvalo som s ním spojil svoje meno.+ Moje oči a moje srdce tam budú navždy.+ 17  Ak mi budeš slúžiť tak ako tvoj otec Dávid a budeš robiť všetko, čo som ti prikázal, a poslúchať moje nariadenia a moje zákony,+ 18  upevním tvoj kráľovský trón,+ ako som sa zaviazal tvojmu otcovi Dávidovi,+ keď som mu povedal: ‚Na izraelskom tróne nebude nikdy chýbať tvoj potomok.‘+ 19  Ale ak sa odo mňa odvrátite a nebudete dodržiavať moje zákony a moje prikázania, ktoré som vám dal, a začnete slúžiť iným bohom a klaňať sa im,+ 20  vykorením vás zo svojej krajiny, ktorú som vám dal.+ Zavrhnem dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, a urobím ho terčom pohŕdania* a posmechu medzi všetkými národmi.+ 21  A z tohto domu zostanú len trosky. Každý, kto pôjde okolo, sa zhrozí+ a spýta sa: ‚Prečo to Jehova urobil tejto krajine a tomuto domu?‘+ 22  A dostane odpoveď: ‚Pretože opustili Jehovu,+ Boha svojich predkov, ktorý ich vyviedol z Egypta,+ a vybrali si iných bohov a tým sa klaňali a slúžili im.+ Preto na nich priviedol všetko to nešťastie.‘“+

Poznámky pod čiarou

Možno išlo o Lévitov.
Al. „od vstupu do Chamatu“.
Al. „vádí“. Pozri Slovník pojmov.
Deň po sviatku, čiže 15. deň.
Al. „koníkom“.
Dosl. „príslovím“.