Druhá Kroník 5:1–14

5  Tak Šalamún dokončil všetku prácu na Jehovovom dome.+ Potom vniesol dovnútra veci, ktoré posvätil jeho otec Dávid,+ a uložil striebro, zlato a rôzne predmety do pokladníc domu pravého Boha.+  Potom kráľ Šalamún zvolal izraelských starších, všetky hlavy kmeňov a náčelníkov rodov Izraela. Prišli do Jeruzalema, aby vyniesli truhlu Jehovovej zmluvy z Dávidovho mesta,+ čiže zo Sionu.+  Všetci Izraeliti sa zhromaždili ku kráľovi na sviatok,* ktorý sa slávi v siedmom mesiaci.+  Keď prišli všetci starší Izraela, Léviti zdvihli truhlu+  a preniesli truhlu zmluvy, stan stretávania+ a všetko sväté náčinie, ktoré bolo v stane. Niesli ich kňazi a Léviti.*  Kráľ Šalamún a všetci Izraeliti, ktorí sa k nemu zhromaždili, boli pred truhlou a obetovali toľko oviec a dobytka,+ že sa to nedalo ani spočítať.  Potom kňazi priniesli truhlu Jehovovej zmluvy na jej miesto, do najvnútornejšej miestnosti domu, do Najsvätejšej, pod krídla cherubínov.+  Keďže krídla cherubínov boli rozprestreté nad miestom, kde stála truhla, cherubíni zhora zakrývali truhlu i jej tyče.+  Tyče boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť zo Svätej pred najvnútornejšou miestnosťou, ale zvonku ich nebolo vidieť. Sú tam až dodnes. 10  V truhle nebolo nič, iba dve tabuľky, ktoré do nej vložil Mojžiš na Chorebe,+ keď Jehova uzavrel zmluvu+ s Izraelitmi po ich odchode z Egypta.+ 11  Keď kňazi vyšli zo svätého miesta (lebo všetci prítomní kňazi sa posvätili+ bez ohľadu na to, do ktorého oddelenia patrili),+ 12  všetci lévitskí speváci,+ ktorých viedol Asaf,+ Héman,+ Jedutún,+ ich synovia a ich bratia, oblečení v jemnej tkanine, stáli s činelmi, lýrami a harfami východne od oltára. Bolo tam s nimi aj 120 kňazov, ktorí trúbili na trúbkach.+ 13  Trubači a speváci jednohlasne chválili Jehovu a ďakovali mu. Vo chvíli, keď sa rozozvučali trúbky, činely a iné hudobné nástroje a znela chvála Jehovovi, „lebo je dobrý a jeho verná láska je večná“,+ Jehovov dom naplnil oblak.+ 14  Kňazi nemohli pre ten oblak konať svoju službu, lebo Jehovova sláva naplnila dom pravého Boha.+

Poznámky pod čiarou

Čiže na Sviatok stánkov.
Al.: „Niesli ich lévitskí kňazi.“