Druhá Kroník 4:1–22

4  Šalamún dal vyrobiť aj medený oltár,+ dlhý 20 lakťov, široký 20 lakťov a vysoký 10 lakťov.  A odlial okrúhlu nádrž nazývanú more.+ Od okraja po okraj merala 10 lakťov, na výšku mala 5 lakťov a po obvode 30 lakťov.*+  Pod okrajom lemovali nádrž po celom obvode dva rady tekvicovitých ozdôb,+ desať na jeden lakeť, ktoré boli odliate zároveň s ňou.  More stálo na 12 býkoch:+ tri boli obrátené na sever, tri na západ, tri na juh a tri na východ. Všetky boli zadnou časťou obrátené dovnútra. More spočívalo na nich.  Bolo hrubé na šírku dlane* a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný ľaliovému kvetu. Vošlo sa doň* 3 000 batov.*  Urobil aj desať nádrží na umývanie, päť postavil napravo a päť naľavo.+ Oplachovali v nich všetko, čo bolo potrebné na zápalné obete.+ Ale more slúžilo na umývanie kňazom.+  Ďalej urobil desať zlatých svietnikov+ podľa predpísaného vzoru+ a umiestnil ich do chrámu, päť napravo a päť naľavo.+  Urobil aj desať stolov a postavil ich do chrámu, päť napravo a päť naľavo.+ Vyrobil aj 100 zlatých misiek.  Potom vybudoval nádvorie+ kňazov,+ veľké nádvorie+ a jeho brány a tie pokryl meďou. 10  Medené more umiestnil na pravú stranu, juhovýchodne od domu.+ 11  Chíram urobil aj nádoby na popol, lopatky a misky.+ Tak Chíram dokončil prácu, ktorú robil pre kráľa Šalamúna na dome pravého Boha:+ 12  dva stĺpy+ a miskovité hlavice navrchu tých dvoch stĺpov, dve sieťoviny+ pokrývajúce dve miskovité hlavice, ktoré boli navrchu stĺpov, 13  400 granátových jabĺk+ na ozdobenie dvoch sieťovín, ktoré pokrývali dve miskovité hlavice stĺpov, dva rady granátových jabĺk na každú sieťovinu,+ 14  desať vozíkov* a desať nádrží na vozíkoch,+ 15  more a 12 býkov pod ním,+ 16  nádoby na popol, lopatky, vidlice+ a ďalšie náčinie. Všetko, čo urobil Chíram-Abiv+ pre kráľa Šalamúna, pre Jehovov dom, bolo z leštenej medi. 17  Kráľ to dal odliať v ílovitej pôde v jordánskom kraji medzi Sukkótom+ a Ceredou. 18  Všetkého náčinia, ktoré dal Šalamún urobiť, bolo toľko, že váhu medi ani nezisťovali.+ 19  Šalamún urobil všetky predmety+ na službu v dome pravého Boha: zlatý oltár,+ stoly+ na chlieb predloženia,+ 20  svietniky a ich lampy* z rýdzeho zlata,+ ktoré mali podľa predpisu svietiť pred najvnútornejšou miestnosťou, 21  kvety, lampy a zhasínadlá z toho najčistejšieho zlata, 22  zastrihávače knôtu, misky, poháre a nádoby na uhlíky, všetko z rýdzeho zlata. Zo zlata urobil aj vchod do domu, vnútorné dvere do Najsvätejšej+ a dvere chrámu.+

Poznámky pod čiarou

Al. „bolo treba 30-lakťovú šnúru, aby ho obopla dookola“.
Asi 7,4 cm. Pozri dodatok B14.
Al. „Malo objem“.
Jeden bat zodpovedal 22 l. Pozri dodatok B14.
Al. „vozíkov na vodu“.
Al. „kahance“.