Druhá Kroník 3:1–17

3  Šalamún začal stavať Jehovov dom+ v Jeruzaleme na vrchu Mórija,+ kde sa Jehova zjavil jeho otcovi Dávidovi.+ Bolo to na mieste, ktoré Dávid pripravil na mlatovisku* Ornana+ Jebuzejského.  Začal ho stavať druhého dňa druhého mesiaca vo štvrtom roku svojej vlády.  Základy, ktoré Šalamún položil na stavbu domu pravého Boha, merali 60 lakťov na dĺžku a 20 lakťov na šírku+ podľa bývalej miery.*  Predsieň pred domom bola rovnako široká ako dom, čiže 20 lakťov. Jej výška bola 120.* Zvnútra ju pokryl rýdzim zlatom.+  Veľkú miestnosť* obložil borievkovým* drevom, pokryl ju rýdzim zlatom+ a ozdobil palmami+ a reťazami.+  Dom vyložil krásnymi drahokamami+ a zlato,+ ktoré použil, bolo z Parvajimu.  Zlatom pokryl dom, trámy, prahy, steny a dvere+ a na stenách vyryl cherubínov.+  Potom urobil Najsvätejšiu.+ Jej dĺžka bola 20 lakťov, rovnako ako šírka domu, a jej šírka bola 20 lakťov. Pokryl ju rýdzim zlatom,+ ktorého bolo 600 talentov.*  Zlato na klince vážilo 50 šekelov.* Zlatom pokryl aj strešné miestnosti. 10  V Najsvätejšej urobil dve sochy cherubínov a pokryl ich zlatom.+ 11  Dĺžka krídel cherubínov+ bola spolu 20 lakťov. Jedno krídlo prvého cherubína malo päť lakťov a dotýkalo sa steny domu. Jeho druhé krídlo malo päť lakťov a dotýkalo sa krídla druhého cherubína. 12  Jedno krídlo druhého cherubína malo päť lakťov a dotýkalo sa druhej steny domu. Jeho druhé krídlo malo päť lakťov a dotýkalo sa krídla prvého cherubína. 13  Rozprestreté krídla týchto cherubínov merali 20 lakťov. Cherubíni stáli vzpriamene tvárou dovnútra.* 14  Urobil aj oponu+ z modrej priadze, purpurovej vlny, jasnočervenej priadze* a jemnej tkaniny a vyšil na ňu cherubínov.+ 15  Pred domom zhotovil dva stĺpy+ vysoké 35 lakťov. Hlavica navrchu každého stĺpa mala päť lakťov.+ 16  Urobil retiazky podobné náhrdelníku a dal ich navrch stĺpov. Na retiazky pripevnil 100 granátových jabĺk. 17  Stĺpy postavil pred chrám, jeden napravo* a druhý naľavo.* Pravému dal meno Jachin* a ľavému Boaz.*

Poznámky pod čiarou

Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Bežný lakeť zodpovedal 44,5 cm, ale niektorí sa domnievajú, že „bývalá miera“ sa vzťahuje na dlhý lakeť, ktorý zodpovedal 51,8 cm. Pozri dodatok B14.
Jednotka nie je známa.
Dosl. „Veľký dom“. Pravdepodobne išlo o Svätú.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.
Čiže do Svätej.
Al. „karmazínu“.
Al. „na juh“.
Al. „na sever“.
Význ. „nech on [čiže Jehova] pevne ustanoví“.
Možný význam „v sile“.