Druhá Kroník 26:1–23

26  Potom všetok judský ľud urobil namiesto Amaciaha kráľom jeho syna Uzzijaha,+ ktorý mal v tom čase 16 rokov.+  Keď kráľ* zomrel,*+ Uzzijah znovu dobyl Elót+ pre Judsko a prestaval ho.  Uzzijah+ mal 16 rokov, keď sa stal kráľom, a vládol v Jeruzaleme 52 rokov. Jeho matkou bola Jecholja z Jeruzalema.+  Robil to, čo je správne v Jehovových očiach, tak ako jeho otec Amaciah.+  Kým žil Zachariáš, ktorý ho učil bázni pred pravým Bohom, hľadal Boha. A v čase, keď hľadal Jehovu, mu pravý Boh dával úspech.+  Vytiahol do boja proti Filištíncom+ a prelomil hradby Gátu,+ Jabny+ a Ašdódu.+ Potom vybudoval mestá v okolí Ašdódu a inde na území Filištíncov.  Pravý Boh mu pomáhal proti Filištíncom i proti Arabom,+ ktorí bývali v Gurbaale, a proti Meunijcom.  Ammónci+ platili Uzzijahovi poplatok. Jeho sláva prenikla až do Egypta, lebo sa stal veľmi mocným.  Uzzijah postavil v Jeruzaleme veže+ pri Nárožnej bráne,+ pri Údolnej bráne+ a pri Opornom pilieri a opevnil ich. 10  Vystaval aj veže+ v pustatine a vykopal* mnoho cisterien, lebo mal veľa dobytka. To isté urobil aj v Šefele a na rovine.* Na vrchoch a na Karmele mal roľníkov a vinárov, lebo mal záľubu v poľnohospodárstve. 11  Uzzijah mal ozbrojené vojenské oddiely, ktoré podnikali vojenské výpravy. Tajomník+ Jeiel a úradník Maasejah vykonali ich sčítanie+ pod vedením Chananjaha, jedného z kráľových kniežat. 12  Celkový počet hláv rodov, ktoré velili týmto udatným bojovníkom, bol 2 600. 13  Pod ich velením bolo 307 500 mužov pripravených vytiahnuť do boja. Bolo to silné vojsko, schopné pomáhať kráľovi v boji proti nepriateľom.+ 14  Uzzijah vyzbrojil celé vojsko štítmi, kopijami,+ prilbami, panciermi,+ lukmi a kameňmi do prakov.+ 15  V Jeruzaleme dal podľa návrhu vynálezcov zostrojiť bojové stroje na vrhanie šípov a veľkých kameňov z veží+ a z rohov hradieb. Jeho sláva sa rozniesla široko-ďaleko, lebo mal veľkú podporu a stal sa mocným. 16  Ale keď sa stal mocným, spyšnel a to ho zničilo. Previnil sa proti Jehovovi, svojmu Bohu, a vošiel do Jehovovho chrámu páliť kadidlo na oltári pre kadidlo.+ 17  Okamžite za ním vošiel kňaz Azariah a s ním 80 odvážnych Jehovových kňazov. 18  Postavili sa proti kráľovi Uzzijahovi a povedali mu: „Uzzijah, nemáš právo páliť kadidlo Jehovovi!+ To smú iba kňazi, potomkovia Árona.+ Ich Boh posvätil, aby pálili kadidlo. Opusť svätyňu, lebo si sa previnil a nebude ti to u Boha Jehovu na česť.“ 19  Ale Uzzijah, ktorý stál vedľa oltára na kadidlo v Jehovovom dome s kadidelnicou v ruke a chystal sa páliť kadidlo, sa veľmi rozhneval.+ A kým bol na kňazov nahnevaný, v ich prítomnosti sa mu na čele objavilo malomocenstvo.+ 20  Keď sa hlavný kňaz Azariah a ostatní kňazi naňho pozreli, mal na čele malomocenstvo! Rýchlo ho odtiaľ vyviedli a aj sám sa ponáhľal von, lebo ho Jehova zasiahol. 21  Kráľ Uzzijah zostal malomocný až do svojej smrti a býval v oddelenom dome, lebo ako malomocný+ už viac nesmel vstúpiť do Jehovovho domu. Jeho syn Jotám spravoval kráľovský palác a súdil ľud krajiny.+ 22  Ostatné udalosti Uzzijahovho života od začiatku do konca zapísal prorok Izaiáš,+ Amocov syn. 23  Potom Uzzijah zomrel* a pochovali ho k jeho predkom na pohrebnom poli, ale mimo pohrebiska kráľov, lebo povedali: „Je malomocný.“ Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jotám.+

Poznámky pod čiarou

Čiže Uzzijahov otec Amaciah.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Al. „vytesal“, zrejme do skaly.
Al. „na náhornej plošine“.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.