Druhá Kroník 25:1–28

25  Amaciah mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a vládol v Jeruzaleme 29 rokov. Jeho matkou bola Jehoaddan z Jeruzalema.+  Robil to, čo je správne v Jehovových očiach, ale nie celým srdcom.  Len čo mal Amaciah kráľovstvo pevne v rukách, dal zabiť mužov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca.+  Ich synov nezabil, lebo postupoval v súlade s Jehovovým príkazom, ktorý je zapísaný v Zákone, v Mojžišovej knihe: „Otcovia nemajú zomrieť za hriechy svojich synov ani synovia za hriechy svojich otcov. Každý zomrie za svoj vlastný hriech.“+  Potom Amaciah zhromaždil Júdejcov a dal celého Júdu a Benjamína nastúpiť podľa rodov, podľa veliteľov tisícov a podľa veliteľov stoviek.+ Spočítal všetkých od 20 rokov vyššie+ a zistil, že má 300 000 vycvičených* bojovníkov, schopných slúžiť vo vojsku a bojovať s kopijou a veľkým štítom.  Z Izraela najal za 100 talentov* striebra 100 000 udatných bojovníkov.  Vtedy k nemu prišiel Boží muž a povedal: „Kráľ, nech izraelské vojsko nejde s tebou, lebo Jehova nie je s Izraelom,+ s nikým z Efraimovcov.  Choď sám a buď v boji odvážny. Pravý Boh má tú moc, aby ti pomohol,+ ale môže ťa tiež vydať do rúk nepriateľa.“  „Ale čo tých 100 talentov, ktoré som dal izraelskému vojsku?“ spýtal sa Amaciah Božieho muža. „Jehova ti môže dať oveľa viac,“+ odpovedal Boží muž. 10  Amaciah teda prepustil vojakov, ktorí k nemu prišli z Efraima, a poslal ich domov. Tí sa na Júdejcov nazlostili a vrátili sa domov plní hnevu. 11  Potom Amaciah nabral odvahu a viedol svoje vojsko do Soľného údolia,+ kde pobil 10 000 obyvateľov Seiru.+ 12  Ďalších 10 000 zajali Júdejci živých. Odviedli ich na vrchol skalného útesu a zhodili ich odtiaľ. Všetci sa roztrieskali. 13  Vojaci, ktorých Amaciah nevzal so sebou do boja, ale poslal ich domov,+ začali napádať judské mestá od Samárie+ až po Bet-Choron.+ Pozabíjali v nich 3 000 ľudí a pobrali veľkú korisť. 14  Keď sa Amaciah vrátil po víťazstve nad Edomcami, priniesol so sebou bohov obyvateľov Seiru. Urobil ich svojimi bohmi,+ klaňal sa im a prinášal im obetný dym. 15  Preto sa Jehova na Amaciaha veľmi rozhneval a poslal za ním proroka, ktorý mu povedal: „Prečo uctievaš bohov, ktorí nevyslobodili svoj ľud z tvojich rúk?“+ 16  Kým ešte hovoril, kráľ ho prerušil: „Urobili sme ťa kráľovým radcom?+ Ak nechceš zomrieť, prestaň!“+ Prorok prestal, ale dodal: „Viem, že Boh sa rozhodol zničiť ťa za to, čo si urobil, a za to, že si neposlúchol moju radu.“+ 17  Judský kráľ Amaciah sa poradil so svojimi radcami a poslal izraelskému kráľovi Joášovi, synovi Jehoachaza, syna Jehua, odkaz: „Vyzývam ťa do boja.“*+ 18  Nato izraelský kráľ Joáš odkázal judskému kráľovi Amaciahovi: „Bodliak z Libanonu poslal cédru z Libanonu odkaz: ‚Daj svoju dcéru môjmu synovi za ženu.‘ Ale išlo okolo divé zviera, ktoré žije v Libanone, a bodliak pošliapalo. 19  Hovoríš si: ‚Porazil som* Edom.‘+ Stúplo ti to do hlavy a túžiš po sláve. Len zostaň doma.* Prečo na seba privolávaš nešťastie? Chceš padnúť a strhnúť so sebou aj Júdu?“ 20  Ale Amaciah si nedal povedať,+ lebo pravý Boh sa rozhodol vydať ich do rúk nepriateľa+ za to, že uctievali edomských bohov.+ 21  A tak izraelský kráľ Joáš pritiahol a stretli sa s judským kráľom Amaciahom v boji pri Bet-Šemeši+ v Judsku. 22  Judské vojsko utrpelo porážku a vojaci sa rozutekali domov.* 23  Izraelský kráľ Joáš zajal pri Bet-Šemeši judského kráľa Amaciaha, syna Joáša, syna Jehoachaza,* a priviedol ho do Jeruzalema. Zbúral jeruzalemské hradby v dĺžke 400 lakťov,* od Efraimovej brány+ po Nárožnú bránu.+ 24  Pobral všetko zlato a striebro a všetky predmety z domu pravého Boha zverené Obéd-Edomovi* a z pokladníc kráľovského paláca.+ Vzal aj rukojemníkov a vrátil sa do Samárie. 25  Judský kráľ Amaciah,+ Joášov syn, žil po smrti izraelského kráľa Joáša,+ Jehoachazovho syna, ešte 15 rokov.+ 26  Ostatné udalosti Amaciahovho života sú od začiatku do konca zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov. 27  Odvtedy, ako sa Amaciah odvrátil od Jehovu, chystali proti nemu v Jeruzaleme sprisahanie.+ Ušiel do Lachiša, ale poslali za ním mužov a zabili ho tam. 28  Previezli ho na koňoch do judského mesta a pochovali ho k jeho predkom.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „vybraných“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Al.: „Stretnime sa tvárou v tvár.“
Dosl. „Porazil si“.
Al. „v paláci“.
Al. „do svojich stanov“.
Nazývaný aj Achaziah.
Asi 178 m. Pozri dodatok B14.
Al. možno „spolu s Obéd-Edomom“.