Druhá Kroník 24:1–27

24  Joáš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom,+ a vládol v Jeruzaleme 40 rokov. Jeho matkou bola Cibja z Beer-Šeby.+  Joáš robil to, čo je správne v Jehovových očiach, po celý čas, čo žil kňaz Jehojada.+  Jehojada mu vybral dve manželky a narodili sa mu synovia a dcéry.  Po nejakom čase Joáš zo srdca zatúžil obnoviť Jehovov dom.+  Zhromaždil kňazov a Lévitov a povedal im: „Vyjdite do judských miest a od všetkých Izraelitov vyberajte peniaze, aby sa mohol dom vášho Boha+ z roka na rok opravovať. Poponáhľajte sa.“ Ale Léviti sa neponáhľali.+  Kráľ si predvolal hlavného kňaza Jehojadu a spýtal sa ho:+ „Prečo si nežiadal od Lévitov, aby z Judska a Jeruzalema doniesli posvätnú daň, ktorú predpísal Jehovov služobník Mojžiš+ – daň izraelského zhromaždenia pre stan svedectva?+  Veď synovia tej skazenej ženy Atalie+ sa vlámali do domu pravého Boha+ a všetky sväté veci Jehovovho domu použili na uctievanie Baalov.“  Na kráľov príkaz urobili truhlicu+ a umiestnili ju vonku pri bráne Jehovovho domu.+  Potom v celom Judsku a Jeruzaleme vyhlásili, aby prinášali Jehovovi posvätnú daň,+ ktorú v pustatine predpísal Izraelu Mojžiš, služobník pravého Boha. 10  Všetky kniežatá a všetok ľud sa zaradovali.+ Prinášali príspevky a hádzali ich do truhlice, kým sa nenaplnila.* 11  Keď Léviti videli, že truhlica je plná, vzali ju, aby ju odovzdali kráľovi. Prišiel tam kráľov tajomník a splnomocnenec hlavného kňaza, vyprázdnili truhlicu+ a vrátili ju na miesto. Tak to robili deň čo deň a zhromaždili množstvo peňazí. 12  Potom ich kráľ a Jehojada dávali tým, ktorí dohliadali na prácu spojenú so službou v Jehovovom dome. Tí najali na obnovu Jehovovho domu kamenárov, remeselníkov+ a ľudí, ktorí sa vyznali v práci so železom a meďou, aby opravili Jehovov dom. 13  Tí, ktorí dohliadali na prácu, začali s dielom obnovy a pod ich dohľadom opravy napredovali. Dom pravého Boha uviedli do pôvodného stavu a spevnili ho. 14  Keď boli hotoví, priniesli zvyšok peňazí kráľovi a Jehojadovi. Použili ich na výrobu predmetov pre Jehovov dom, predmetov na službu a na predkladanie obetí, pohárov a predmetov zo zlata a striebra.+ A po celý čas, kým žil Jehojada, denne prinášali v Jehovovom dome zápalné obete.+ 15  Po dlhom a uspokojujúcom živote* Jehojada zomrel vo veku 130 rokov. 16  Pochovali ho v Dávidovom meste spolu s kráľmi,+ lebo vykonal v Izraeli veľa dobrého+ pre pravého Boha a jeho dom. 17  Po Jehojadovej smrti prišli judské kniežatá, poklonili sa kráľovi a kráľ ich začal počúvať. 18  Vtedy ľud opustil dom Jehovu, Boha svojich predkov, a začal slúžiť posvätným kolom* a modlám. Pre tento hriech sa Boh rozhneval* na Judsko a Jeruzalem. 19  Posielal k nim prorokov, aby ich priviedli späť k Jehovovi. Tí ich varovali,* ale oni nepočúvali.+ 20  Boží duch začal pôsobiť na* Zachariáša, syna kňaza Jehojadu.+ Postavil sa pred ľud a povedal: „Toto hovorí pravý Boh: ‚Prečo porušujete Jehovove prikázania? Nebude sa vám dariť! Opustili ste Jehovu, a preto aj on opustí vás.‘“+ 21  Ale sprisahali sa proti nemu+ a na kráľov príkaz ho ukameňovali na nádvorí Jehovovho domu.+ 22  Kráľ Joáš zabudol na vernú lásku, ktorú mu prejavoval jeho otec* Jehojada, a zabil jeho syna. Ten, keď umieral, povedal: „Nech ťa Jehova potrestá za to, čo si urobil.“+ 23  Začiatkom roka* pritiahlo proti Joášovi sýrske vojsko. Sýrčania prenikli do Judska i do Jeruzalema+ a pozabíjali všetky kniežatá+ ľudu. Všetku korisť poslali kráľovi do Damasku. 24  Hoci bolo sýrske vojsko malé, Jehova im vydal do rúk veľmi veľké vojsko Júdejcov,+ pretože opustili Jehovu, Boha svojich predkov. Tak vykonali* súd nad Joášom. 25  Keď od neho odtiahli (zanechali ho ťažko raneného),* jeho sluhovia sa proti nemu sprisahali, lebo prelial krv synov* kňaza Jehojadu,+ a zabili ho na jeho lôžku.+ Tak zomrel a pochovali ho v Dávidovom meste,+ ale nie na pohrebisku kráľov.+ 26  Sprisahali sa+ proti nemu Zabad, syn Ammónky Šimeat, a Jehozabád, syn Moábky Šimrit. 27  O jeho synoch, o mnohých vyhláseniach proti nemu+ a o obnove* domu pravého Boha+ sa píše v spisoch* Knihy kráľov. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amaciah.

Poznámky pod čiarou

Al. možno „kým nedali všetci“.
Dosl. „Starý a sýty dní“.
Dosl. „bol hnev“.
Al. „svedčili proti nim“.
Dosl. „zahalil“.
Čiže Zachariášov otec.
Dosl. „Na prelome roka“.
Čiže Sýrčania.
Al. „s mnohými chorobami“.
Al. „syna“. Množné číslo je možno použité na vyjadrenie vznešenosti.
Dosl. „o založení“.
Al. „vo výklade; v komentári“.