Druhá Kroník 22:1–12

22  Obyvatelia Jeruzalema urobili namiesto neho kráľom jeho najmladšieho syna Achaziaha (lebo všetkých starších synov zabili nájazdníci, ktorí prišli s Arabmi do judského tábora).+ Tak sa Jehorámov syn Achaziah stal judským kráľom.+  Achaziah sa stal kráľom, keď mal 22 rokov, a vládol v Jeruzaleme jeden rok. Jeho matkou bola Atalia,+ Omriho vnučka.*+  Aj on nasledoval príklad Achabovho domu,+ lebo jeho matka ho navádzala na zlé.  Robil to, čo je zlé v Jehovových očiach, tak ako Achabova rodina, lebo práve títo ľudia sa mu stali radcami po smrti jeho otca, čo viedlo k jeho skaze.  Achaziah dal na ich radu a vytiahol s Jehorámom, synom izraelského kráľa Achaba, do vojny proti sýrskemu kráľovi Chazaelovi+ k Rámot-Gileádu.+ Tam lukostrelci zranili Jehoráma,  a tak sa vrátil do Jezreela,+ aby sa uzdravil zo zranení, ktoré utrpel v Ráme,* keď bojoval so sýrskym kráľom Chazaelom.+ Judský kráľ Achaziah,* Jehorámov+ syn, šiel do Jezreela navštíviť Achabovho syna Jehoráma,+ lebo bol zranený.*+  Boh využil túto návštevu na Achaziahovu záhubu. Keď Achaziah prišiel, šiel s Jehorámom v ústrety Jehuovi,+ Nimšiho vnukovi,* ktorého Jehova pomazal, aby odstránil* Achabov dom.+  Keď Jehu vykonával rozsudok nad Achabovým domom, stretol judské kniežatá a synov Achaziahových bratov, ktorí slúžili Achaziahovi, a pozabíjal ich.+  Potom dal hľadať Achaziaha a našli ho, keď sa skrýval v Samárii. Zajali ho, priviedli k Jehuovi a zabili. Pochovali ho,+ lebo povedali: „Je vnukom Jehošafata, ktorý hľadal Jehovu celým svojím srdcom.“+ A v Achaziahovej rodine nebol nikto, kto by mohol prevziať kráľovstvo. 10  Keď Achaziahova matka Atalia+ videla, že jej syn zomrel, vyvraždila celý kráľovský rod* judského domu.+ 11  Ale kráľova dcéra Jehošabat potajomky vzala Achaziahovho syna Joáša+ spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť usmrtení, a ukryla ho v odľahlej spálni. Jehošabat, dcéra kráľa Jehoráma+ (bola Achaziahovou sestrou a manželkou kňaza Jehojadu),+ ho ukrývala aj s jeho pestúnkou, aby ho ochránila pred Ataliou. Vďaka tomu unikol smrti.+ 12  Ukrývali ho v dome pravého Boha šesť rokov, kým nad krajinou vládla Atalia.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „dcéra“.
Skrátený tvar názvu Rámot-Gileád.
V niektorých hebrejských rukopisoch „Azariah“.
Al. „chorý“.
Dosl. „synovi“.
Dosl. „odrezal“.
Dosl. „celé semeno kráľovstva“.