Druhá Kroník 21:1–20

21  Potom Jehošafat zomrel* a pochovali ho k jeho predkom v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jehorám.+  A toto sú mená jeho bratov, Jehošafatových synov: Azariah, Jechiel, Zachariáš, Azariah, Michael a Šefatjah. Všetci boli synmi izraelského kráľa Jehošafata.  Otec ich štedro obdaroval striebrom, zlatom a cennosťami a dal im opevnené mestá v Judsku.+ Ale kráľovstvo zveril Jehorámovi,+ lebo bol prvorodený.  Keď Jehorám nastúpil na trón svojho otca, upevnil svoju moc a pozabíjal mečom všetkých svojich bratov+ a niektoré izraelské kniežatá.  Jehorám sa stal kráľom, keď mal 32 rokov, a vládol v Jeruzaleme osem rokov.+  Konal ako izraelskí králi,+ tak ako ostatní z Achabovho rodu, lebo mal za manželku Achabovu dcéru.+ Robil to, čo je zlé v Jehovových očiach.  Ale Jehova nechcel zničiť Dávidov rod, lebo s Dávidom uzavrel zmluvu+ a sľúbil mu, že jeho potomkovia budú vládnuť* navždy.+  Za jeho dní sa proti Judsku vzbúril Edom+ a ustanovil si vlastného kráľa.+  Vtedy Jehorám vytiahol do boja so svojimi veliteľmi a so všetkými svojimi bojovými vozmi. V noci zaútočil na Edomcov, ktorí obkľúčili jeho a veliteľov bojových vozov, a porazil ich. 10  Ale vzbura Edomu proti Judsku trvá až dodnes. V tom čase sa proti Jehorámovi vzbúrila aj Libna,+ lebo opustil Jehovu, Boha svojich predkov.+ 11  Na judských vrchoch urobil posvätné výšiny+ a tak zviedol obyvateľov Jeruzalema na modlárstvo* a zviedol aj Júdu. 12  Od proroka Eliáša+ mu prišiel list, v ktorom sa písalo: „Toto hovorí Jehova, Boh tvojho predka Dávida: ‚Nenasledoval si príklad svojho otca Jehošafata+ ani príklad judského kráľa Asu.+ 13  Ale konáš ako izraelskí králi+ a zvádzaš Júdu a obyvateľov Jeruzalema na modlárstvo,*+ akého sa dopúšťal Achabov rod.+ Dokonca si zabil vlastných bratov,+ synov svojho otca, ktorí boli lepší ako ty. 14  Preto Jehova postihne veľkým nešťastím tvoj ľud, tvojich synov, tvoje manželky a celý tvoj majetok. 15  A ty vážne ochorieš a postihne ťa choroba čriev. Bude sa stále zhoršovať, až ti črevá vyjdú von.‘“ 16  Jehova podnietil+ proti Jehorámovi Filištíncov*+ a Arabov,+ ktorí žili blízko Etiópčanov. 17  Vtrhli do Judska a z kráľovského paláca pobrali všetok majetok+ a tiež kráľových synov a jeho manželky. Zostal mu iba najmladší syn Jehoachaz.*+ 18  Po tom všetkom ho Jehova postihol nevyliečiteľnou chorobou čriev.+ 19  Po dvoch rokoch mu následkom choroby vyšli črevá a on v hrozných bolestiach zomrel. Ľud nezapálil na jeho počesť pohrebný oheň, tak ako to robieval na počesť jeho predkov.+ 20  Mal 32 rokov, keď sa stal kráľom, a vládol v Jeruzaleme osem rokov. Keď zomrel, nikto za ním nesmútil. Pochovali ho v Dávidovom meste,+ ale nie na pohrebisku kráľov.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Al. „že dá jemu a jeho synom lampu“.
Al. „na duchovnú prostitúciu“.
Al. „na duchovnú prostitúciu“.
Dosl. „ducha Filištíncov“.
Nazývaný aj Achaziah.