Druhá Kroník 2:1–18

2  A Šalamún prikázal, aby bol postavený dom Jehovovmu menu+ a kráľovský palác.+  Povolal 70 000 robotníkov,* 80 000 kamenárov na prácu v horách+ a k nim 3 600 dozorcov.+  Šalamún poslal odkaz týrskemu kráľovi Chíramovi:+ „Môjmu otcovi Dávidovi si posielal cédrové drevo, keď staval palác. Urob to aj pre mňa.+  Chcem postaviť dom menu Jehovu, svojho Boha. Chcem mu ho zasvätiť, aby som pred ním pálil kadidlo z voňavých látok,+ ustavične predkladal chlieb predloženia+ a prinášal zápalné obete ráno i večer,+ počas sabatov,+ novmesiacov+ a sviatkov+ Jehovu, nášho Boha. To je trvalá povinnosť Izraela.  Dom, ktorý chcem postaviť, bude veľkolepý, lebo náš Boh prevyšuje všetkých bohov.  Kto je schopný postaviť mu dom, keď ho ani samo nebo, nebesia nebies nemôžu obsiahnuť?+ A kto som ja, aby som mu postavil dom, hoci len na prinášanie obetného dymu?  Preto mi pošli remeselníka, ktorý sa vyzná v práci so zlatom, striebrom, meďou,+ železom, purpurovou vlnou, jasnočervenou priadzou* a modrou priadzou a ktorý je dobrým rezbárom. Bude pracovať v Judsku a v Jeruzaleme s mojimi skúsenými remeselníkmi, ktorých zhromaždil môj otec Dávid.+  Pošli mi aj cédrové, borievkové*+ a santalové drevo+ z Libanonu, lebo viem, že tvoji ľudia vedia stínať libanonské stromy.+ Moji ľudia budú pracovať s tvojimi,+  aby pre mňa pripravili množstvo dreva, lebo dom, ktorý chcem postaviť, bude výnimočný a veľkolepý. 10  Na stravu+ pre tvojich drevorubačov, ktorí budú stínať stromy, dám 20 000 korov* pšenice, 20 000 korov jačmeňa, 20 000 batov* vína a 20 000 batov oleja.“ 11  Týrsky kráľ Chíram odpovedal listom, v ktorom Šalamúnovi napísal: „Pretože Jehova miluje svoj ľud, urobil ťa nad ním kráľom.“ 12  A pokračoval: „Nech je chválený Jehova, Boh Izraela, ktorý urobil nebo a zem, lebo dal kráľovi Dávidovi múdreho, rozvážneho a rozumného+ syna,+ ktorý postaví dom Jehovovi a pre seba kráľovský palác. 13  Posielam ti Chíram-Abiho,+ skúseného remeselníka a znalca. 14  Je to syn ženy z kmeňa Dán a jeho otec bol Týrčan. Vyzná sa v práci so zlatom, striebrom, meďou, železom, kameňom i s drevom, s purpurovou vlnou, modrou priadzou, jemnou tkaninou a jasnočervenou priadzou.*+ Ovláda rezbárske umenie a dokáže vyrobiť všetko, čo sa mu zadá.+ Bude pracovať s tvojimi skúsenými remeselníkmi a so skúsenými remeselníkmi môjho pána Dávida, tvojho otca. 15  Nech teraz môj pán pošle svojim služobníkom pšenicu, jačmeň, olej a víno, ako sľúbil.+ 16  My budeme stínať v Libanone toľko stromov,+ koľko budeš potrebovať. Urobíme z nich plte, pošleme ich po mori do Joppy+ a ty ich odvezieš do Jeruzalema.“+ 17  Potom Šalamún spočítal všetkých cudzincov, ktorí bývali v Izraeli,+ tak ako predtým jeho otec Dávid,+ a bolo ich 153 600. 18  Z nich 70 000 určil za robotníkov,* 80 000 za kamenárov+ na prácu v horách a 3 600 za dozorcov, ktorí dohliadali na to, aby ľudia pracovali.+

Poznámky pod čiarou

Al. „nosičov“.
Al. „karmazínom“.
Jeden kor zodpovedal 220 l. Pozri dodatok B14.
Jeden bat zodpovedal 22 l. Pozri dodatok B14.
Al. „karmazínom“.
Al. „nosičov“.