Druhá Kroník 19:1–11

19  Judský kráľ Jehošafat sa bezpečne* vrátil+ do svojho paláca v Jeruzaleme.  Jehu,+ syn proroka* Chananiho,+ mu vyšiel v ústrety a povedal: „Je správne, aby si pomáhal zlému+ a miloval tých, ktorí nenávidia Jehovu?+ Jehova sa za to na teba hnevá.  Ale našlo sa na tebe aj niečo dobré,+ lebo si odstránil zo svojej krajiny posvätné koly* a rozhodol si sa v srdci,* že budeš hľadať pravého Boha.“+  Jehošafat ďalej býval v Jeruzaleme a znovu vyšiel medzi ľud od Beer-Šeby po hornatý kraj Efraima+ a povzbudzoval ich, aby sa vrátili k Jehovovi, Bohu svojich predkov.+  A po celej krajine, vo všetkých judských opevnených mestách, ustanovil sudcov.+  Povedal im: „Dávajte pozor na to, čo robíte, lebo nesúdite v mene človeka, ale v mene Jehovu. A on je s vami, keď vynášate rozsudok.+  Majte bázeň pred Jehovom.+ Konajte svedomito, lebo Jehova, náš Boh, je nestranný+ a netoleruje úplatkárstvo+ ani nespravodlivosť.“+  Aj v Jeruzaleme ustanovil Jehošafat niektorých Lévitov, kňazov a hlavy izraelských rodov za sudcov, aby v mene Jehovu súdili a riešili právne prípady obyvateľov Jeruzalema.+  Prikázal im: „Konajte v bázni pred Jehovom, s vernosťou a celým* srdcom. 10  Keď pred vás predstúpia vaši bratia z iných miest s právnym prípadom, ktorý sa týka preliatia krvi,+ alebo s otázkou týkajúcou sa nejakého zákona, prikázania, nariadení alebo právnych predpisov, ste povinní ich upozorniť, aby sa neprevinili proti Jehovovi. Inak sa na vás a na vašich bratov nahnevá. Ak budete takto konať, nepreviníte sa. 11  Hlavný kňaz Amariah bude nad vami v každej záležitosti týkajúcej sa služby Jehovovi.+ Zebadjah, syn Izmaela, vodca judského domu, bude nad vami v každej záležitosti týkajúcej sa kráľa. A Léviti vám budú slúžiť ako úradníci. Buďte silní a konajte. Nech je Jehova s tými, ktorí robia to, čo je dobré.“*+

Poznámky pod čiarou

Al. „v pokoji“.
Al. „vidiaceho“.
Al. „pripravil si svoje srdce“.
Al. „úplne oddaným“.
Al. „s tým, čo je dobré“.