Druhá Kroník 16:1–14

16  V 36. roku Asovej vlády pritiahol proti Judsku izraelský kráľ Báša+ a začal stavať* Rámu,+ aby nikto nemohol vstúpiť na územie judského kráľa Asu ani ho opustiť.+  Nato Asa vyniesol striebro a zlato z pokladníc Jehovovho domu+ a kráľovského paláca a poslal ho sýrskemu kráľovi Ben-Hadadovi,+ ktorý sídlil v Damasku. Odkázal mu:  „Medzi nami je zmluva, ako bola medzi mojím otcom a tvojím otcom. Posielam ti striebro a zlato. Zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bášom, aby odo mňa odtiahol.“  Ben-Hadad vyhovel kráľovi Asovi a poslal veliteľov svojho vojska proti izraelským mestám. Dobyli Ijon,+ Dán,+ Ábel-Majim a všetky skladiská Naftaliho miest.+  Keď sa o tom dopočul Báša, prestal stavať* Rámu.  Nato kráľ Asa priviedol všetkých obyvateľov Judska a tí poodnášali z Rámy+ kamene i drevo, z ktorých Báša staval.+ Kráľ Asa z nich postavil* Gebu+ a Micpu.+  V tom čase prišiel k judskému kráľovi Asovi vidiaci Chanani+ a povedal mu: „Pretože si sa spoľahol na* sýrskeho kráľa a nie na Jehovu, svojho Boha, vojsko sýrskeho kráľa uniklo z tvojich rúk.+  Nemali Etiópčania a Líbyjčania obrovské vojsko a množstvo bojových vozov a jazdcov? Ale spoľahol si sa na Jehovu, a tak ti ich vydal do rúk.+  Lebo Jehovove oči skúmajú celú zem,+ aby ukázal svoju silu v prospech* tých, ktorých srdce je mu úplne oddané.+ V tomto prípade si nekonal múdro, preto odteraz budú proti tebe vojny.“+ 10  Urazený Asa dal vidiaceho do väzenia,* lebo sa naňho veľmi nahneval. Vtedy Asa utláčal aj iných z ľudu. 11  Udalosti Asovho života sú od začiatku do konca zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov.+ 12  V 39. roku svojej vlády Asa vážne ochorel na nohy. Ani vo svojej chorobe sa však neobrátil na Jehovu, ale na lekárov. 13  Nakoniec Asa v 41. roku svojej vlády zomrel.*+ 14  Pochovali ho do jeho majestátnej hrobky, ktorú si dal vytesať v Dávidovom meste.+ Položili ho na pohrebné nosidlá, ktoré boli naplnené balzamovým olejom a zmesou rôznych druhov voňavých látok a olejov.+ Na jeho počesť zapálili aj mimoriadne veľký pohrebný oheň.*

Poznámky pod čiarou

Al. „opevňovať; znovu stavať“.
Al. „opevňovať; znovu stavať“.
Al. „opevnil; znovu postavil“.
Dosl. „oprel o“.
Al. „aby podporil“.
Dosl. „do domu klady“.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Zjavne nešlo o spopolnenie Asu, ale o pálenie kadidla.