Druhá Kroník 15:1–19

15  Na Azariaha, Odédovho syna, začal pôsobiť Boží duch,  a tak šiel za Asom a povedal mu: „Počujte ma, Asa a celý Júda a Benjamín! Jehova bude s vami, ak vy budete s ním.+ Ak ho budete hľadať, dá sa vám nájsť,+ ale ak ho opustíte, opustí vás.+  Izraeliti boli dlho* bez pravého Boha, bez kňaza, ktorý by ich učil, a bez zákona.+  Ale keď boli v tiesni, vrátili sa k Jehovovi, Bohu Izraela. Hľadali ho a on sa im dal nájsť.+  V tom čase nebolo bezpečné cestovať,* lebo medzi všetkými obyvateľmi v rôznych častiach krajiny vládli nepokoje.  Jeden národ drvil druhý* a jedno mesto bojovalo proti druhému mestu, lebo Boh ich uviedol do zmätku rôznymi ťažkosťami.+  Ale vy buďte silní a nestrácajte odvahu,*+ lebo za svoje skutky budete odmenení.“  Keď Asa počul tieto slová a proroctvo proroka Odéda, nabral odvahu a odstránil odporné modly z celej krajiny Júdu+ a Benjamína a z miest, ktoré dobyl v hornatom kraji Efraima. Obnovil tiež Jehovov oltár, ktorý bol pred predsieňou Jehovovho domu.+  A zhromaždil všetkých Júdejcov a Benjamínovcov a prisťahovalcov z Efraima, Manaššeho a Simeona.+ (Lebo mnohí prešli z Izraela k nemu, keď videli, že Jehova, jeho Boh, je s ním.) 10  Zhromaždili sa teda v Jeruzaleme v treťom mesiaci 15. roku Asovej vlády. 11  V ten deň obetovali Jehovovi 700 kusov dobytka a 7 000 oviec z koristi, ktorú priniesli. 12  Zmluvne sa zaviazali, že budú hľadať Jehovu, Boha svojich predkov, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.*+ 13  Každý, kto by nehľadal Jehovu, Boha Izraela, mal byť usmrtený, mladý i starý,* muž i žena.+ 14  A tak prisahali Jehovovi mocným hlasom, s jasaním a za zvuku trúbok a rohov. 15  Všetci Júdejci sa z tej prísahy radovali, lebo prisahali celým svojím srdcom. Hľadali Jehovu s veľkým odhodlaním a on sa im dal nájsť+ a doprial im pokoj od všetkých okolitých nepriateľov.+ 16  Kráľ Asa zbavil svoju starú matku Maachu+ postavenia kráľovnej matky,* pretože urobila nemravnú modlu, ktorá sa používala pri uctievaní posvätného kola.*+ Asa zoťal jej nemravnú modlu, rozdrvil ju a spálil v údolí Kidron.+ 17  Posvätné výšiny síce z Izraela neboli odstránené,+ ale Asovo srdce bolo po celý jeho život* úplne oddané Bohu.+ 18  Priniesol do domu pravého Boha veci, ktoré posvätil jeho otec i on sám – striebro, zlato a rôzne predmety.+ 19  Až do 35. roku Asovej vlády nebola vojna.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „mnoho dní“.
Dosl. „nebol pokoj pre vychádzajúceho ani pre vchádzajúceho“.
Al. „Jedna časť národa drvila druhú“.
Dosl. „nech vaše ruky neklesnú“.
Al. „významný i bezvýznamný“.
Al. „postavenia panej“.
Dosl. „po všetky jeho dni“.