Druhá Kroník 14:1–15

  • Abijah zomiera (1)

  • Judský kráľ Asa (2 – 8)

  • Asa poráža milión Etiópčanov (9 – 15)

14  Keď Abijah zomrel,* pochovali ho v Dávidovom meste+ a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa. Za jeho vlády nastal v krajine pokoj na desať rokov.  Asa robil to, čo je dobré a správne v očiach Jehovu, jeho Boha.  Odstránil oltáre cudzích bohov+ a posvätné výšiny, rozbil posvätné stĺpy+ a zoťal posvätné koly.*+  Júdejcom povedal, aby hľadali Jehovu, Boha svojich predkov, a dodržiavali Zákon a prikázania.  Zo všetkých judských miest odstránil posvätné výšiny a kadidlové oltáre+ a za jeho vlády bol v kráľovstve pokoj.  Vybudoval v Judsku opevnené mestá,+ lebo v krajine bol mier. V tých rokoch nevypukla proti nemu žiadna vojna, lebo Jehova doprial krajine pokoj.+  Asa povedal obyvateľom Judska: „Vybudujme tieto mestá. Postavme okolo nich hradby a veže,+ brány* a závory, kým je krajina naša, lebo sme hľadali Jehovu, nášho Boha. Hľadali sme a on nám doprial pokoj na všetkých našich hraniciach.“ A tak stavali a darilo sa im.+  V Asovom vojsku bolo 300 000 Júdejcov vyzbrojených veľkými štítmi a kopijami a 280 000 Benjamínovcov, udatných bojovníkov, ktorí boli vyzbrojení lukmi* a malými štítmi.+  Potom do krajiny vpadol Etiópčan Zerach s miliónovým vojskom a 300 bojovými vozmi.+ Keď sa dostal až k Mareši,+ 10  Asa proti nemu vytiahol a v údolí Cefáta pri Mareši sa rozostavili do bojového šíku. 11  Vtedy Asa volal k Jehovovi, svojmu Bohu:+ „Jehova, ty dokážeš pomôcť tým, čo sú silní,* i tým, čo sú slabí.+ Pomôž nám, Jehova, náš Bože, veď sa spoliehame na* teba+ a v tvojom mene sme vytiahli proti tomuto veľkému vojsku.+ Jehova, ty si náš Boh. Nedovoľ, aby sa smrteľný človek ukázal mocnejší ako ty.“+ 12  A tak Jehova dal Asovi a Júdejcom víťazstvo nad Etiópčanmi a tí sa dali na útek.+ 13  Asa ich so svojím vojskom prenasledoval až po Gerár.+ Etiópčania utrpeli od Jehovu a jeho vojska zdrvujúcu porážku. Padli všetci do jedného, nikto z nich nezostal nažive. A Júdejci si odniesli veľkú korisť. 14  Dobyli všetky mestá okolo Geráru, lebo na ich obyvateľov prišiel strach od Jehovu. Tak vyplienili všetky mestá, lebo v nich bolo veľa koristi. 15  Napadli aj pastierov dobytka, ktorí žili v stanoch, a ukoristili mnoho oviec, kôz a tiav. Potom sa vrátili do Jeruzalema.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Dosl. „dvojité dvere“.
Dosl. „zošliapavali luk“.
Dosl. „mnohí“.
Dosl. „opierame o“.