Druhá Kroník 12:1–16

12  Keď Rechoboám upevnil svoju vládu+ a zosilnel, opustil Jehovov Zákon+ a celý Izrael ho nasledoval.  Pretože opustili Jehovu, v piatom roku vlády kráľa Rechoboáma pritiahol proti Jeruzalemu egyptský vládca Šišak+  s 1 200 bojovými vozmi, 60 000 jazdcami a nespočetným vojskom Líbyjčanov, Sukkijcov a Etiópčanov, ktorí s ním prišli z Egypta.+  Dobyl opevnené mestá v Judsku a prenikol až k Jeruzalemu.  Vtedy prišiel prorok Šemajah+ k Rechoboámovi a k judským kniežatám, ktoré sa zo strachu pred Šišakom uchýlili do Jeruzalema, a povedal im: „Toto hovorí Jehova: ‚Keďže ste ma opustili, aj ja vás opustím+ a vydám vás do rúk Šišaka.‘“  Nato sa kniežatá Izraela i kráľ pokorili+ a povedali: „Jehova je spravodlivý.“  Keď Jehova videl, že sa pokorili, prišlo k Šemajahovi Jehovovo slovo: „Pokorili sa, a preto ich nezničím.+ Čoskoro ich zachránim. Nevylejem svoj hnev na Jeruzalem prostredníctvom Šišaka.  Ale stanú sa jeho sluhami, aby zistili, aký je rozdiel slúžiť mne a slúžiť kráľom* iných krajín.“  Egyptský vládca Šišak teda pritiahol proti Jeruzalemu a pobral poklady Jehovovho domu+ i poklady kráľovského paláca. Vzal všetko, aj zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún.+ 10  Namiesto nich dal kráľ Rechoboám zhotoviť medené štíty a zveril ich veliteľom stráží,* ktoré strážili vchod do kráľovského paláca. 11  Vždy, keď kráľ vchádzal do Jehovovho domu, prichádzali stráže so štítmi a potom ich vracali do strážnice. 12  Pretože sa kráľ pokoril, Jehova odvrátil od neho svoj hnev+ a nezničil ich úplne.+ Navyše ľudia v Judsku konali aj dobré veci.+ 13  Kráľ Rechoboám ďalej vládol v Jeruzaleme a upevňoval svoju moc. Stal sa kráľom, keď mal 41 rokov, a 17 rokov vládol v Jeruzaleme, meste, ktoré si Jehova vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam prebývalo jeho meno. Jeho matka sa volala Naama a bola to Ammónka.+ 14  Robil to, čo je zlé, lebo nebol v srdci rozhodnutý hľadať Jehovu.+ 15  Rechoboámove skutky sú od začiatku do konca zapísané v rodovom zázname, v správach proroka Šemajaha+ a vidiaceho Idda.+ Medzi Rechoboámom a Jeroboámom boli neustále vojny.+ 16  Keď Rechoboám zomrel,* pochovali ho v Dávidovom meste.+ Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Abijah.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „kráľovstvám“.
Dosl. „bežcov“.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.