Druhá Kroník 10:1–19

  • Izrael sa búri proti Rechoboámovi (1 – 19)

10  Rechoboám sa vydal do Sichemu,+ lebo tam prišiel celý Izrael, aby ho urobil kráľom.+  Dopočul sa o tom Jeroboám,+ Nebatov syn (ktorý bol v tom čase ešte v Egypte, pretože utiekol pred kráľom Šalamúnom),+ a vrátil sa z Egypta.  Poslali poňho, a tak Jeroboám prišiel s celým Izraelom za Rechoboámom a povedali mu:  „Tvoj otec na nás položil ťažké jarmo.+ Ale ak nám uľahčíš tvrdú službu a ťažké jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec, budeme ti slúžiť.“  Odpovedal im: „Vráťte sa ku mne o tri dni.“ A tak ľud odišiel.+  Kráľ Rechoboám sa obrátil na starších mužov, ktorí slúžili jeho otcovi Šalamúnovi, kým žil, a opýtal sa ich: „Čo mi radíte? Ako mám odpovedať tomuto ľudu?“  Povedali mu: „Ak budeš k tomuto ľudu láskavý, vyhovieš mu a odpovieš mu priaznivo, bude ti slúžiť navždy.“  Ale on zavrhol radu, ktorú mu dali starší muži, a obrátil sa na mladých mužov, ktorí s ním vyrastali a teraz boli v jeho službách.+  „Čo radíte vy?“ spýtal sa ich. „Ako odpovieme tomuto ľudu, ktorý mi hovorí: ‚Uľahči nám jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec‘?“ 10  Mladí muži, ktorí s ním vyrastali, mu povedali: „Ľudu, ktorý ti hovorí: ‚Tvoj otec na nás položil ťažké jarmo, ale ty nám ho uľahči,‘ povedz: ‚Môj malíček bude hrubší ako boky môjho otca. 11  Môj otec na vás položil ťažké jarmo, ale ja k nemu ešte pridám. Môj otec vás trestal obyčajným bičom, ale ja vás budem trestať bičom s ostňami.‘“ 12  Jeroboám a všetok ľud prišli o tri dni k Rechoboámovi, lebo im prikázal: „Vráťte sa ku mne o tri dni.“+ 13  Kráľ Rechoboám zavrhol radu, ktorú mu dali starší muži, a odpovedal ľudu drsne, 14  tak ako mu poradili mladí muži: „Vaše jarmo sťažím a ešte k nemu pridám. Môj otec vás trestal obyčajným bičom, ale ja vás budem trestať bičom s ostňami.“ 15  Kráľ teda nevyhovel ľudu, lebo to tak zariadil Jehova, pravý Boh,+ aby sa splnilo to, čo povedal prostredníctvom Achijaha+ Šilonského Jeroboámovi, Nebatovmu synovi. 16  Keď celý Izrael videl, že im kráľ nevyhovel, odpovedali mu: „Čo máme spoločné s Dávidom? Nech si Izajov syn nechá svoje dedičstvo! Vráť sa, Izrael, k svojim bohom. Staraj sa o svoj dom,* Dávid!“+ S tým sa všetci Izraeliti vrátili do svojich domovov.*+ 17  Rechoboám potom vládol iba nad tými Izraelitmi, ktorí bývali v judských mestách.+ 18  Kráľ Rechoboám poslal k Izraelitom Hadoráma,+ ktorý mal na starosti ľudí odvádzaných na práce pre kráľa, ale Izraeliti ho ukameňovali na smrť. Kráľ Rechoboám stihol naskočiť do voza a utiecť do Jeruzalema.+ 19  Tak sa Izraeliti vzbúrili proti Dávidovmu domu a ich vzbura trvá až dodnes.

Poznámky pod čiarou

Čiže kráľovskú dynastiu.
Dosl. „stanov“.