Druhá Kroník 1:1–17

1  Dávidov syn Šalamún upevňoval svoju kráľovskú moc. Jehova, jeho Boh, bol s ním a nesmierne ho vyvýšil.+  Šalamún zvolal celý Izrael, veliteľov tisícov a stoviek, sudcov a všetkých náčelníkov celého Izraela, ktorí boli hlavami rodov.  Potom Šalamún a celé zhromaždenie išli na výšinu v Gibeone,+ lebo tam bol stan stretávania pravého Boha, ktorý urobil v pustatine Jehovov služobník Mojžiš.  Ale truhlu zmluvy pravého Boha preniesol Dávid z Kirjat-Jearimu+ do Jeruzalema, kde pre ňu postavil stan.+  Pred Jehovovým svätostánkom stál medený oltár,+ ktorý urobil Becalel,+ syn Uriho, syna Chúra. Šalamún i celé zhromaždenie tam chodievali, aby sa pred ním modlili.*  Šalamún tam obetoval pred Jehovom. Na medenom oltári pred stanom stretávania predložil 1 000 zápalných obetí.+  V tú noc sa Šalamúnovi zjavil Boh a povedal mu: „Žiadaj si, čo ti mám dať.“+  Šalamún mu odpovedal: „Ty si prejavoval veľkú láskavosť* môjmu otcovi Dávidovi+ a urobil si ma kráľom namiesto neho.+  Bože Jehova, nech sa teraz splní sľub, ktorý si dal môjmu otcovi Dávidovi,+ lebo si ma ustanovil za kráľa nad ľudom, ktorého je toľko ako zemského prachu.+ 10  Daj mi múdrosť a poznanie,+ aby som mohol viesť tento ľud,* lebo kto dokáže súdiť tento tvoj veľký ľud?“+ 11  Nato Boh povedal Šalamúnovi: „Pretože máš toto na srdci a nežiadal si si majetok, bohatstvo a slávu, ani smrť tých, čo ťa nenávidia, ani dlhý život,* ale žiadal si o múdrosť a poznanie, aby si dokázal súdiť môj ľud, nad ktorým som ťa urobil kráľom,+ 12  dám ti múdrosť a poznanie. Ale dám ti aj majetok, bohatstvo a slávu, akú nemal žiadny z kráľov, ktorí boli pred tebou, a akú nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe.“+ 13  Potom Šalamún odišiel z výšiny v Gibeone,+ spred stanu stretávania, do Jeruzalema a vládol nad Izraelom. 14  A zhromažďoval si vozy a kone,* až mal 1 400 vozov a 12 000 koní.*+ Umiestnil ich v mestách určených pre bojové vozy+ a u seba v Jeruzaleme.+ 15  Kráľ nahromadil v Jeruzaleme toľko striebra a zlata, že ho bolo ako kamenia,+ a toľko cédrového dreva, že ho bolo ako sykomôr v Šefele.+ 16  Kone dovážali Šalamúnovi z Egypta.+ Kráľovi kupci kupovali stáda koní* za jednotnú cenu.+ 17  Voz dovezený z Egypta stál 600 kúskov striebra a kôň 150. Kráľovi kupci ich potom vyvážali všetkým chetitským a sýrskym kráľom.

Poznámky pod čiarou

Al. „aby sa dopytovali Boha“.
Al. „vernú lásku“.
Dosl. „vychádzať pred týmto ľudom a vchádzať“.
Dosl. „mnoho dní“.
Al. „jazdcov“.
Al. „jazdcov“.
Al. možno „z Egypta a z Kue. Kráľovi kupci ich kupovali z Kue.“ Kue sa zrejme vzťahuje na Cilíciu (Kilikiu).