Druhá Kráľov 9:1–37

9  Prorok Elizeus zavolal jedného zo synov prorokov a povedal mu: „Vyhrň si odev, upevni si ho okolo pása, vezmi túto fľašku oleja a choď do Rámot-Gileádu.+  Keď tam prídeš, vyhľadaj Jehua,+ syna Jehošafata, syna Nimšiho. Vojdi a odveď ho spomedzi jeho bratov do najodľahlejšej miestnosti.  Vezmi fľašku oleja, vylej mu ho na hlavu a povedz: ‚Toto hovorí Jehova: „Pomazávam ťa za kráľa nad Izraelom.“‘+ Potom otvor dvere a rýchlo uteč.“  Prorokov služobník sa teda vydal do Rámot-Gileádu.  Keď prišiel, práve zasadali velitelia vojska. „Mám pre teba správu, veliteľ,“ povedal. Jehu sa spýtal: „Pre koho z nás?“ Odpovedal: „Pre teba, veliteľ.“  A tak Jehu vstal a vošiel do domu. Tam mu služobník vylial na hlavu olej a povedal mu: „Toto hovorí Jehova, Boh Izraela: ‚Pomazávam ťa za kráľa nad Jehovovým ľudom, nad Izraelom.+  Vyhlaď dom svojho pána Achaba. Tak pomstím krv svojich služobníkov prorokov i všetkých ostatných Jehovových služobníkov, ktorých zabila Jezábel.+  Celý Achabov dom zahynie a vyhladím Achabovi v Izraeli každého, kto je mužského rodu,* aj bezmocného a slabého.+  Urobím s Achabovým domom to isté čo s domom Jeroboáma,+ Nebatovho syna, a s domom Bášu,+ Achijahovho syna. 10  A Jezábel zožerú psy na jezreelskej pôde+ a nikto ju nepochová.‘“ Nato otvoril dvere a utiekol.+ 11  Keď sa Jehu vrátil k ostatným veliteľom kráľovho vojska, pýtali sa ho: „Je všetko v poriadku? Prečo za tebou prišiel ten šialenec?“ Povedal im: „Veď ho poznáte, ten toho nahovorí!“ 12  Ale oni mu povedali: „Nevyhováraj sa! Povedz nám pravdu.“ Vtedy im Jehu prezradil, s čím za ním ten muž prišiel a že mu povedal: „Toto hovorí Jehova: ‚Pomazávam ťa za kráľa nad Izraelom.‘“+ 13  Nato vzal každý svoj plášť a položil ho pod neho na schody.+ Zatrúbili na rohu a volali: „Jehu sa stal kráľom!“+ 14  Potom Jehu,+ syn Jehošafata, syna Nimšiho, zosnoval sprisahanie proti Jehorámovi. (Jehorám bol s izraelským vojskom v Rámot-Gileáde+ a bránil Izrael pred sýrskym kráľom Chazaelom,+ 15  ale potom sa vrátil do Jezreela,+ aby sa zotavil zo zranení, ktoré utrpel v boji so sýrskym kráľom Chazaelom.)+ Jehu povedal: „Ak súhlasíte, postarajte sa o to, aby nikto neunikol z mesta a nepodal o tom správu v Jezreeli.“ 16  Potom Jehu vysadol na voz a vydal sa do Jezreela, kde ležal zranený Jehorám. V tom čase bol u Jehoráma na návšteve judský kráľ Achaziah. 17  Strážca na veži v Jezreeli spozoroval, že sa približuje Jehuov oddiel. Zvolal: „Vidím nejaký oddiel!“ Jehorám rozkázal: „Vyber jazdca a pošli im ho v ústrety, nech sa spýta: ‚Prichádzate v pokoji?‘“ 18  Jazdec mu teda vyšiel v ústrety a povedal: „Kráľ sa pýta: ‚Prichádzate v pokoji?‘“ Ale Jehu povedal: „Čo ťa do toho? Zaraď sa za mňa!“ A strážca oznámil: „Posol došiel až k nim, ale nevracia sa.“ 19  A tak poslal druhého jazdca. Prišiel k nim a povedal: „Kráľ sa pýta: ‚Prichádzate v pokoji?‘“ Ale Jehu povedal: „Čo ťa do toho? Zaraď sa za mňa!“ 20  Strážca znova oznámil: „Došiel až k nim, ale nevracia sa. Ale tá jazda je ako jazda Jehua, vnuka* Nimšiho, lebo sa ženie ako blázon.“ 21  „Zapriahajte!“ rozkázal Jehorám. Zapriahli teda jeho bojový voz a izraelský kráľ Jehorám a judský kráľ Achaziah+ vyšli v ústrety Jehuovi každý vo svojom voze. Stretli sa s ním na pozemku Jezreelčana Nábota.+ 22  Keď Jehorám uvidel Jehua, spýtal sa: „Prichádzaš v pokoji, Jehu?“ Ale on odpovedal: „Ako môže byť pokoj, kým je tu prostitúcia* tvojej matky Jezábel+ a jej mnohé čary?“+ 23  Jehorám okamžite otočil voz a dal sa na útek. „Je to zrada, Achaziah!“ zakričal. 24  Jehu napol luk a zasiahol Jehoráma medzi lopatky. Šíp mu prenikol srdcom a on sa zrútil vo svojom bojovom voze. 25  Potom Jehu povedal svojmu pobočníkovi Bidkarovi: „Vezmi ho a hoď na pozemok Jezreelčana Nábota.+ Spomeň si, že keď sme šli v bojových vozoch za záprahom jeho otca Achaba, Jehova nad ním vyniesol rozsudok:+ 26  ‚„Za krv Nábota+ a jeho synov, ktorú som tu včera videl preliať,“ hovorí Jehova, „mi zaplatíš+ tu na tejto pôde,“ hovorí Jehova.‘ Preto ho teraz vezmi a hoď ho na ten pozemok, tak ako povedal Jehova.“+ 27  Keď judský kráľ Achaziah+ videl, čo sa deje, utiekol popri záhradnom dome. (Neskôr ho Jehu prenasledoval a povedal: „Zabite aj jeho!“ Zasiahli ho vo voze, keď išiel cestou do Gúru, ktorý je pri Jibleame.+ Došiel až do Megidda a tam zomrel. 28  Jeho služobníci ho potom odviezli na voze do Jeruzalema a pochovali ho k jeho predkom do jeho hrobu v Dávidovom meste.+ 29  Achaziah+ sa stal kráľom nad Judskom v 11. roku vlády Achabovho syna Jehoráma.) 30  Potom prišiel Jehu do Jezreela.+ Keď sa o tom dopočula Jezábel,+ namaľovala si oči čiernou farbou,* upravila si účes a pozerala sa z okna. 31  Keď Jehu vchádzal bránou, zvolala: „Ako dopadol Zimri, vrah svojho pána?“+ 32  Jehu sa pozrel do okna a spýtal sa: „Kto je na mojej strane? Kto?“+ Vtedy sa vyklonili dvaja či traja dvorní úradníci. 33  „Zhoďte ju!“ zvolal a oni ju zhodili. Jej krv postriekala múr i kone a tie ju rozdupali. 34  Nato vošiel dnu, aby sa najedol a napil. Potom povedal: „Postarajte sa o tú prekliatu a pochovajte ju, lebo je to kráľovská dcéra.“+ 35  Ale keď ju chceli pochovať, nenašli z nej nič, iba lebku, chodidlá a dlane.+ 36  Keď sa vrátili a oznámili mu to, povedal: „Splnilo sa to, čo Jehova povedal+ prostredníctvom svojho služobníka Eliáša Tišbejského: ‚Na jezreelskej pôde budú psy žrať telo Jezábel.+ 37  Jej mŕtvola bude na jezreelskej pôde ako hnoj na poli a nikto nebude môcť povedať: „Toto je Jezábel.“‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „každého močiaceho na stenu“. Znevažujúci hebrejský výraz vzťahujúci sa na mužov.
Dosl. „syna“.
Al. „modlárstvo“.
Al. „naniesla si očné tiene“.