Prvý Timotejovi 3:1–16

3  Tieto slová sú spoľahlivé: Ak sa niekto usiluje slúžiť ako dozorca,+ túži po dobrej práci.  Dozorca* má byť bezúhonný, manžel jednej manželky, umiernený vo zvykoch, má prejavovať dobrý úsudok,*+ má byť poriadny, pohostinný,+ spôsobilý vyučovať.+  Nesmie to byť opilec+ ani násilník,* ale má byť rozumný,+ nie hádavý+ a nemá milovať peniaze.+  Má dobre viesť svoju rodinu a jeho deti majú byť poslušné a dobre vychované,+  lebo ak niekto nevie viesť svoju rodinu, ako sa bude starať o Boží zbor?  Nemá to byť človek, ktorý bol pokrstený len nedávno,*+ aby nespyšnel a nedostal rovnaký rozsudok ako Diabol.  Okrem toho musí mať dobrú povesť aj mimo zboru,*+ aby na seba nepriviedol hanbu a nepadol do Diablovho osídla.  Podobne aj služobní pomocníci* majú byť vážni, nie dvojtvárni,* umiernení v pití vína, nie chamtiví po nečestnom zisku,+  ale s čistým svedomím+ sa majú držať svätého tajomstva viery. 10  Nech sú tiež najprv vyskúšaní, či sú spôsobilí, a ak sú bez obvinenia,+ nech slúžia ako služobní pomocníci. 11  Aj ženy majú byť vážne, nemajú ohovárať,+ ale majú byť umiernené vo zvykoch a verné vo všetkom.+ 12  Služobní pomocníci nech sú manželmi jednej manželky a nech dobre vedú svoje deti a svoje rodiny. 13  Veď tí, ktorí konajú svoju službu dobre, získavajú si dobrú povesť a môžu bez zábran* hovoriť o viere v Krista Ježiša. 14  Píšem ti to, hoci dúfam, že zakrátko prídem k tebe. 15  Ale ak sa zdržím, chcem, aby si vedel, ako si máš počínať v Božej domácnosti,+ ktorou je zbor živého Boha, stĺp a opora pravdy. 16  Sväté tajomstvo oddanosti Bohu je nesporne veľké: ‚Objavil sa v tele,+ bol vyhlásený za spravodlivého v duchu,+ zjavil sa anjelom,+ zvestovalo sa o ňom medzi národmi,+ uverili v neho vo svete,+ bol prijatý hore v sláve.‘

Poznámky pod čiarou

Po grécky episkopos. Tento výraz označuje niekoho, kto dohliada na druhých a chráni ich. Pozri Slovník pojmov.
Al. „byť rozumný“.
Al. „bitkár“.
Dosl. „novoobrátený“.
Dosl. „dobré svedectvo od ľudí vonku“.
Al. „nie falošní v reči“.
Al. „s veľkou voľnosťou reči“. Pozri Slovník pojmov.