Prvá Samuelova 9:1–27

9  Bol jeden muž z kmeňa Benjamín, ktorý sa volal Kiš,+ syn Abiela, syna Cerora, syna Bechoráta, syna Afiaha. Tento Benjamínovec+ bol veľmi bohatý.  Mal syna, ktorý sa volal Saul.+ Bol mladý a krásny, v celom Izraeli nebol nikto krajší ako on. Bol o hlavu vyšší než všetci ostatní.  Raz sa Saulovmu otcovi Kišovi stratili oslice, a tak Saulovi povedal: „Prosím, vezmi si so sebou sluhu a choď pohľadať tie oslice.“  Prešli hornatý kraj Efraima i kraj Šališa, ale nenašli ich. Prešli aj kraj Šaalim, ale ani tam neboli. Potom prešli celú krajinu Benjamínovcov, ale nenašli ich.  Keď prišli do krajiny Cuf, Saul povedal sluhovi, ktorý bol s ním: „Poď, vrátime sa, aby sa môj otec nestrachoval viac o nás ako o tie oslice.“+  Ale sluha mu povedal: „V tomto meste je Boží muž, ktorého majú ľudia v úcte. Všetko, čo hovorí, sa vždy splní.+ Poďme tam, možno nám povie, kadiaľ máme ísť.“  Nato Saul povedal sluhovi: „Tak poďme, ale čo tomu mužovi prinesieme? Vo vakoch už nemáme žiadny chlieb. Nemáme nič, čo by sme Božiemu mužovi priniesli ako dar. Čo mu dáme?“  Sluha odpovedal Saulovi: „Mám pri sebe štvrť šekela* striebra. Dám to Božiemu mužovi a on nám povie, kadiaľ máme ísť.“  (Kedysi, keď sa chcel niekto v Izraeli poradiť s Bohom, povedal: „Poďme k vidiacemu.“+ Dnešného proroka volali predtým vidiaci.) 10  Saul povedal sluhovi: „Dobre hovoríš. Poďme.“ A tak sa vybrali do mesta, kde bol Boží muž. 11  Keď stúpali k mestu, stretli dievčatá, ktoré vyšli po vodu. Spýtali sa ich: „Je tu vidiaci?“+ 12  Odpovedali: „Áno, je. Poponáhľajte sa! Dnes prišiel do mesta, lebo ľudia prinášajú na výšine+ obeť.+ 13  Keď vojdete do mesta, snažte sa ho zastihnúť skôr, ako vyjde jesť na výšinu. Ľudia nezačnú jesť, kým nepríde a nepožehná obeť. Až potom môžu jesť tí, čo sú pozvaní. Ak sa poponáhľate, ešte ho zastihnete.“ 14  A tak ďalej stúpali k mestu. Keď vošli do mesta, v ústrety im prichádzal Samuel, aby ich zobral so sebou na výšinu. 15  Deň pred Saulovým príchodom Jehova povedal* Samuelovi: 16  „Zajtra asi o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovej krajiny.+ Pomažeš ho za vodcu nad mojím ľudom Izraelom.+ On vyslobodí môj ľud z rúk Filištíncov, lebo som videl trápenie svojho ľudu a počul som ich krik.“+ 17  Keď Samuel uvidel Saula, Jehova mu povedal: „To je ten muž, o ktorom som ti povedal: ‚Bude vládnuť nad mojím ľudom.‘“*+ 18  Saul pristúpil v bráne k Samuelovi a spýtal sa ho: „Povedz mi, prosím, kde je dom vidiaceho?“ 19  „Ja som ten vidiaci,“ odpovedal Samuel. „Poďme na výšinu, ale ty choď prvý. Dnes budete so mnou jesť+ a ráno ti poviem všetko, čo chceš vedieť.* Potom pôjdete. 20  O oslice, ktoré sa pred troma dňami stratili,+ si nerob starosti, našli sa. Veď komu patrí všetko, čo je v Izraeli cenné? Či nie tebe a celému rodu tvojho otca?“+ 21  Saul mu odpovedal: „Som z kmeňa Benjamín, najmenšieho izraelského kmeňa,+ a môj rod je najbezvýznamnejší zo všetkých rodov kmeňa Benjamín. Tak prečo mi hovoríš niečo také?“ 22  Potom Samuel zaviedol Saula a jeho sluhu do jedálne a usadil ich medzi pozvanými do čela. Bolo tam asi 30 mužov. 23  Samuel povedal kuchárovi: „Prines tú porciu, ktorú som ti dal, aby si ju odložil.“ 24  Kuchár priniesol stehno a predložil ho Saulovi. Samuel povedal: „Toto je pre teba. Jedz, lebo ti to odložili na túto príležitosť. Povedal som im, že som pozval hostí.“ A tak Saul v ten deň jedol so Samuelom. 25  Potom zišli z výšiny+ do mesta a Samuel pokračoval v rozhovore so Saulom na streche domu. 26  Na druhý deň za úsvitu vstali a Samuel zavolal na Saula, ktorý bol na streche domu: „Priprav sa na cestu, odprevadím ťa.“ Saul sa teda pripravil a obaja vyšli von. 27  Kým zostupovali k okraju mesta, Samuel povedal Saulovi: „Povedz sluhovi,+ nech ide napred.“ Keď ich sluha predišiel, Samuel pokračoval: „Zastaň na chvíľu, oznámim ti Božie slovo.“

Poznámky pod čiarou

Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.
Dosl. „odkryl ucho“.
Al. „udržiavať môj ľud v medziach“.
Dosl. „všetko, čo je v tvojom srdci“.