Prvá Samuelova 8:1–22

8  Keď Samuel zostarol, ustanovil za sudcov Izraela svojich synov.  Jeho prvorodený syn sa volal Joel a druhý Abijah.+ Súdili v Beer-Šebe.  Ale Samuelovi synovia nenasledovali jeho príklad. Hnali sa za nečestným ziskom,+ brali úplatky+ a prekrúcali právo.+  Po nejakom čase sa všetci izraelskí starší zhromaždili a prišli za Samuelom do Rámy.  Povedali mu: „Ty si už zostarol a tvoji synovia nenasledujú tvoj príklad. Dosaď nad nami kráľa, aby nás súdil, ako je to u všetkých ostatných národov.“+  Ale Samuelovi sa nepáčilo,* že chcú kráľa, aby ich súdil. A tak sa pomodlil k Jehovovi  a Jehova mu odpovedal: „Urob všetko, o čo ťa ľud prosí. Keď nechcú, aby som bol ich kráľom, nezavrhli teba, ale mňa.+  Tak ako konajú dnes, konajú už odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta. Znovu a znovu ma opúšťajú+ a slúžia iným bohom.+ A rovnako sa teraz zachovali aj k tebe.  Poslúchni ich, ale dôrazne ich varuj a povedz im, čo od nich bude právom vyžadovať kráľ, ktorý bude nad nimi vládnuť.“ 10  Samuel oznámil všetky Jehovove slová ľudu, ktorý ho žiadal o kráľa. 11  Povedal: „Kráľ, ktorý bude nad vami vládnuť, bude mať právo+ vziať vašich synov+ a postaví ich do svojich bojových vozov,+ urobí z nich svojich jazdcov+ a niektorí budú behať pred jeho vozmi. 12  Ustanoví si veliteľov nad tisícami+ a nad päťdesiatimi+ a niektorí mu budú orať+ a zberať úrodu+ a iní mu budú vyrábať zbrane a výstroj pre jeho bojové vozy.+ 13  Vezme vaše dcéry, aby mu vyrábali masti,* varili a piekli.+ 14  Vezme vám tie najlepšie polia, vinice a olivové háje+ a dá ich svojim služobníkom. 15  Bude vymáhať desiatok z vašich obilných polí a z vašich viníc a dá ho svojim dvorným úradníkom a svojim služobníkom. 16  Vezme vašich sluhov a slúžky, váš najlepší dobytok a vaše osly a budú pracovať preňho.+ 17  Vezme desatinu z vašich oviec a kôz+ a vy sami sa stanete jeho sluhami. 18  Príde deň, keď budete plakať, že ste sa rozhodli pre kráľa,+ ale Jehova vám v ten deň neodpovie.“ 19  Ľudia však nechceli počúvať, čo im Samuel hovorí, a povedali: „Aj tak chceme, aby si nad nami dosadil kráľa. 20  Chceme byť ako všetky ostatné národy. Náš kráľ nás bude súdiť a viesť a bude bojovať naše bitky.“ 21  Samuel si vypočul všetky ich slová a potom ich predniesol Jehovovi. 22  Jehova mu povedal: „Poslúchni ich a dosaď nad nimi kráľa.“+ Potom Samuel povedal izraelským mužom: „Vráťte sa každý do svojho mesta.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „v Samuelových očiach bolo zlé“.
Al. „voňavky“.