Prvá Samuelova 7:1–17

  • Truhla zmluvy v Kirjat-Jearime (1)

  • Samuel vyzýva ľud, aby slúžil iba Jehovovi (2 – 6)

  • Víťazstvo Izraela v Micpe (7 – 14)

  • Samuel súdi Izrael (15 – 17)

7  Muži z Kirjat-Jearimu teda prišli, odniesli truhlu Jehovovej zmluvy do Abinadábovho domu+ na kopci a jeho syna Eleazára poverili,* aby strážil truhlu Jehovovej zmluvy.  Odo dňa, keď sa truhla dostala do Kirjat-Jearimu, ubehol dlhý čas, celých 20 rokov, a všetci Izraeliti začali hľadať Jehovu.*+  Samuel povedal Izraelitom: „Ak sa vraciate k Jehovovi celým srdcom,+ zbavte sa cudzích bohov+ a sôch Aštoret,+ primknite sa srdcom k Jehovovi a slúžte iba jemu.+ Potom vás vyslobodí z rúk Filištíncov.“+  A tak sa Izraeliti zbavili sôch Baala a Aštoret a slúžili už iba Jehovovi.+  Potom Samuel povedal: „Zvolajte celý Izrael do Micpy+ a ja sa za vás budem modliť k Jehovovi.“+  Zhromaždili sa teda v Micpe a v ten deň tam čerpali vodu a vylievali ju pred Jehovom,* postili sa+ a hovorili: „Zhrešili sme proti Jehovovi.“+ A Samuel začal v Micpe súdiť+ Izraelitov.  Filištínci sa dozvedeli, že Izraeliti sa zhromaždili v Micpe, a tak filištínski vládcovia+ vytiahli proti nim. Keď sa o tom Izraeliti dopočuli, dostali z Filištíncov strach.  Povedali Samuelovi: „Neprestávaj volať k Jehovovi, nášmu Bohu, aby nám pomohol+ a zachránil nás z rúk Filištíncov.“  Samuel vzal jahňa, ktoré ešte cicalo, a obetoval ho ako zápalnú obeť+ Jehovovi. Potom prosil Jehovu, aby Izraelitom pomohol, a Jehova mu odpovedal.+ 10  Kým Samuel predkladal zápalnú obeť, Filištínci pritiahli do boja proti Izraelu. Jehova v ten deň uviedol Filištíncov do zmätku+ silným hrmením+ a Izraeliti ich porazili.+ 11  Nato izraelskí muži vyrazili z Micpy, prenasledovali Filištíncov až na juh od Bet-Karu a zabíjali ich. 12  Potom vzal Samuel kameň,+ postavil ho medzi Micpou a Ješanou a nazval ho Ebenezer,* lebo povedal: „Až doteraz nám Jehova pomáhal.“+ 13  Tak boli Filištínci porazení a už viac nevtrhli na územie Izraela.+ Jehova stál proti Filištíncom po celý čas, kým Samuel žil.+ 14  Izraeliti získali späť mestá, ktoré im Filištínci vzali, od Ekrónu po Gát, aj s ich okolitým územím. A medzi Izraelitmi a Amorejcami+ vládol mier. 15  Samuel súdil Izrael po celý svoj život.+ 16  Každý rok obchádzal Bétel,+ Gilgal+ a Micpu+ a na všetkých týchto miestach súdil Izrael. 17  Potom sa vracal do Rámy,+ kde mal dom, a aj tam súdil Izrael. A postavil tam aj oltár Jehovovi.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „posvätili“.
Al. „smútiť za Jehovom“.
Zjavne išlo o symbolický rituál na prejavenie pokánia.
Význ. „kameň pomoci“.