Prvá Samuelova 6:1–21

  • Filištínci posielajú truhlu zmluvy späť do Izraela (1 – 21)

6  Jehovova truhla zmluvy+ bola na území Filištíncov sedem mesiacov.  Potom Filištínci zavolali kňazov a veštcov+ a spýtali sa ich: „Čo máme urobiť s Jehovovou truhlou? Poraďte nám, ako ju máme vrátiť tam, kam patrí.“  Odpovedali: „Keď budete posielať truhlu zmluvy izraelského Boha Jehovu späť, neposielajte ju len tak. Rozhodne s ňou pošlite aj obeť za svoje previnenie.+ Až potom budete uzdravení a dozviete sa, prečo sa jeho ruka od vás neodvracia.“  „Akú obeť mu máme poslať?“ spýtali sa Filištínci. „Pošlite päť zlatých hemoroidov a päť zlatých myší podľa počtu filištínskych vládcov,“+ znela odpoveď, „lebo rovnaká pohroma postihla vás i vašich vládcov.  Urobte napodobeniny svojich hemoroidov a myší,+ ktoré ničia krajinu, a vzdajte slávu Bohu Izraela. Možno už jeho ruka nebude tak ťažko doliehať na vás, na vášho boha a na vašu krajinu.+  Prečo by ste zatvrdzovali svoje srdce ako kedysi Egypt a faraón?+ Keď ich Boh prísne potrestal,+ nakoniec museli Izraelitov aj tak nechať odísť.+  Preto pripravte nový voz a dve otelené kravy, ktoré ešte neboli zapriahnuté do jarma. Zapriahnite ich do voza a ich mladé odveďte do maštale, aby nešli za nimi.  Vezmite Jehovovu truhlu a položte ju na voz. Zlaté predmety, ktoré mu posielate ako obeť za svoje previnenie, uložte vedľa nej do debny.+ Potom ju nechajte ísť  a sledujte, čo sa bude diať: Ak zamieri k Bet-Šemešu,+ na svoje územie, tak nám to veľké zlo spôsobil on. Ale ak tam nepôjde, bude to znamenať, že to nebol trest od neho, bola to náhoda.“ 10  A Filištínci to tak urobili. Vzali dve otelené kravy, zapriahli ich do voza a ich mladé zavreli do maštale. 11  Na voz položili truhlu Jehovovej zmluvy a debnu so zlatými myšami a napodobeninami svojich hemoroidov. 12  A kravy zamierili priamo do Bet-Šemeša.+ Šli stále rovno, neodbočovali napravo ani naľavo, a po ceste bučali. Filištínski vládcovia kráčali za nimi až na hranicu Bet-Šemeša. 13  Ľudia z Bet-Šemeša práve žali pšenicu v údolnej rovine. Keď zdvihli zrak a uvideli truhlu, veľmi sa potešili. 14  Voz došiel na pole Jozuu Bet-šemešského a zastavil sa pri veľkom kameni. Potom voz rozštiepali a kravy+ obetovali ako zápalnú obeť Jehovovi. 15  Léviti+ zložili truhlu Jehovovej zmluvy aj debnu, v ktorej boli zlaté predmety, a položili ich na ten veľký kameň. V ten deň muži z Bet-Šemeša+ obetovali Jehovovi zápalné a iné obete. 16  Keď to videlo päť filištínskych vládcov, ešte v ten deň sa vrátili do Ekrónu. 17  Filištínci poslali Jehovovi ako obeť za svoje previnenie zlaté hemoroidy:+ jeden za Ašdód,+ jeden za Gazu, jeden za Aškelón, jeden za Gát+ a jeden za Ekrón.+ 18  Počet zlatých myší zodpovedal počtu všetkých filištínskych miest, ktoré patrili tým piatim vládcom, od opevnených miest po neohradené dediny. Ten veľký kameň, na ktorý položili truhlu Jehovovej zmluvy, je až dodnes na poli Jozuu Bet-šemešského ako svedok tejto udalosti. 19  Ale Boh potrestal obyvateľov Bet-Šemeša, lebo sa pozerali na truhlu Jehovovej zmluvy. Zabil medzi nimi 50 070 ľudí.* A ľud smútil, že Jehova ho tak prísne potrestal.+ 20  Obyvatelia Bet-Šemeša sa pýtali: „Kto môže obstáť pred Jehovom, tým svätým Bohom?+ Nemohol by od nás odísť k niekomu inému?“+ 21  A tak poslali poslov k obyvateľom Kirjat-Jearimu+ s odkazom: „Filištínci vrátili truhlu Jehovovej zmluvy. Príďte a odneste si ju.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „70 mužov, 50 000 mužov“.