Prvá Samuelova 5:1–12

5  Filištínci vzali truhlu zmluvy+ pravého Boha a preniesli ju z Ebenezeru do Ašdódu.  Vniesli ju do Dágonovho chrámu a postavili vedľa Dágona.+  Keď Ašdóďania na druhý deň skoro ráno vstali, Dágon ležal pred Jehovovou truhlou zmluvy tvárou k zemi.+ A tak ho zdvihli a vrátili na miesto.+  Keď ďalší deň skoro ráno vstali, Dágon znovu ležal tvárou k zemi pred Jehovovou truhlou zmluvy. Dágonova hlava a obe ruky boli odseknuté a ležali na prahu. Celá zostala iba rybia časť.*  Preto až dodnes Dágonovi kňazi a všetci, ktorí vchádzajú do Dágonovho chrámu v Ašdóde, nestúpajú na Dágonov prah.  Na Ašdóďanov ťažko doľahla Jehovova ruka. Boh trápil Ašdód a jeho okolie hemoroidmi.+  Keď muži z Ašdódu videli, čo sa deje, povedali: „Nenechávajme si truhlu Boha Izraela, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás a na nášho boha Dágona.“  Zvolali všetkých filištínskych vládcov a spýtali sa ich: „Čo urobíme s truhlou Boha Izraela?“ Odpovedali im: „Truhlu Boha Izraela treba preniesť do Gátu.“+ A tak ju preniesli tam.  Keď ju preniesli, na mesto doľahla Jehovova ruka a vypuklo tam veľké zdesenie. Boh postihol všetkých obyvateľov mesta hemoroidmi.+ 10  Poslali teda truhlu zmluvy pravého Boha do Ekrónu,+ ale sotva tam dorazila, Ekrónčania začali kričať: „Preniesli k nám truhlu Boha Izraela, aby nás a náš ľud usmrtili!“+ 11  Preto zvolali všetkých filištínskych vládcov a povedali im: „Pošlite truhlu Boha Izraela preč. Nech sa vráti na svoje miesto, inak my a náš ľud zahynieme.“ Celé mesto zachvátil strach zo smrti, lebo naň ťažko doľahla ruka pravého Boha.+ 12  Ľudia, ktorí nezomreli, boli postihnutí hemoroidmi. A volanie mesta o pomoc stúpalo k nebesiam.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „iba Dágon“.