Prvá Samuelova 4:1–22

4  A Samuel ďalej odovzdával Božie slová celému Izraelu. V tom čase Izraeliti vytiahli do boja proti Filištíncom a utáborili sa pri Ebenezere. Filištínci táborili pri Aféku.  Potom sa Filištínci rozostavili do bojového šíku proti Izraelu. Pre Izraelitov sa bitka nevyvíjala dobre. Filištínci im na bojisku zabili asi 4 000 mužov a nakoniec ich porazili.  Keď sa bojovníci vrátili do tábora, izraelskí starší povedali: „Prečo Jehova pripustil, aby nás dnes Filištínci porazili?*+ Vezmime si zo Šíla truhlu Jehovovej zmluvy,+ aby bola s nami a zachránila nás z rúk našich nepriateľov.“  A tak poslali do Šíla mužov a tí odtiaľ priniesli truhlu zmluvy Jehovu vojsk, ktorý sedí na tróne nad* cherubínmi.+ S truhlou zmluvy pravého Boha prišli aj obaja Éliho synovia, Chofni a Pinchas.+  Keď truhla Jehovovej zmluvy prišla do tábora, všetci Izraeliti začali kričať tak hlasno, až sa triasla zem.  Ten krik počuli aj Filištínci a pýtali sa: „Čo je to za krik v tábore Hebrejov?“ Keď sa dozvedeli, že do tábora prišla truhla Jehovovej zmluvy,  zľakli sa. „Do tábora prišiel Boh!“+ volali. „To je náš koniec! Niečo také sa ešte nikdy nestalo!  Beda nám! Kto nás zachráni z rúk toho mocného Boha? To je ten Boh, ktorý v pustatine pobil Egypt všemožnými ranami.+  Buďte odvážni a vzmužte sa, Filištínci! Inak budete musieť slúžiť Hebrejom, tak ako slúžili oni vám.+ Vzmužte sa a bojujte!“ 10  A tak Filištínci bojovali a Izraelitov porazili.+ Bola to zdrvujúca porážka – padlo 30 000 izraelských pešiakov a zvyšok vojska sa rozutekal domov. 11  Truhla zmluvy pravého Boha padla do rúk Filištíncov a obaja Éliho synovia, Chofni a Pinchas, zahynuli.+ 12  Jeden muž z kmeňa Benjamín utiekol z bojiska a ešte v ten deň dorazil do Šíla s roztrhnutým odevom a prachom na hlave.+ 13  Keď pribehol, Éli sedel na sedadle pri ceste a čakal na správy, pretože sa bál o truhlu zmluvy pravého Boha.+ Muž vošiel do mesta, oznámil, čo sa stalo, a celé mesto prepuklo v nárek. 14  „Čo je to za hluk?“ spýtal sa Éli, keď to počul. Ten muž sa k nemu ponáhľal a podal mu správu. 15  (Éli mal už 98 rokov. Bol slepý, a tak len meravo hľadel pred seba.)+ 16  Muž povedal Élimu: „Prichádzam z bojového poľa, dnes som odtiaľ ušiel.“ Éli sa ho spýtal: „Čo sa stalo, syn môj?“ 17  „Izraeliti utrpeli veľkú porážku,“ odpovedal muž. „Dali sa pred Filištíncami na útek.+ Zahynuli aj tvoji dvaja synovia, Chofni a Pinchas,+ a truhla zmluvy pravého Boha padla do rúk Filištíncov.“+ 18  Vo chvíli, keď sa ten muž zmienil o truhle zmluvy pravého Boha, Éli spadol dozadu zo svojho sedadla pri bráne, zlomil si väzy a zomrel, lebo bol starý a ťažký. Súdil Izrael 40 rokov. 19  Jeho nevesta, Pinchasova manželka, bola tehotná a mala tesne pred pôrodom. Keď počula, že truhla zmluvy pravého Boha padla do rúk Filištíncov a že jej svokor i manžel zomreli, nečakane na ňu prišli pôrodné bolesti, zohla sa a začala rodiť. 20  Keď umierala, ženy, ktoré stáli pri nej, povedali: „Neboj sa, porodila si syna.“ Ale ona neodpovedala, nevenovala tomu pozornosť.* 21  Chlapcovi dala meno Ichabod*+ a povedala: „Sláva odišla z Izraela do vyhnanstva.“+ To preto, čo sa stalo s truhlou zmluvy pravého Boha a čo sa stalo jej svokrovi a manželovi.+ 22  Povedala: „Sláva odišla z Izraela do vyhnanstva, lebo truhla zmluvy pravého Boha bola zajatá.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl.: „Prečo nás dnes Jehova porazil pred Filištíncami?“
Al. možno „medzi“.
Al. „nezamerala na to svoje srdce“.
Význ. „kde je sláva?“