Prvá Samuelova 31:1–13

31  Filištínci bojovali proti Izraelu+ a izraelskí muži sa dali pred Filištíncami na útek. Mnohí padli na vrchu Gilboa.+  Filištínci prenasledovali Saula a jeho synov a nakoniec zabili Saulových synov Jonatána,+ Abinadába a Malki-Šuu.+  Proti Saulovi sa rozpútal prudký boj. Objavili ho lukostrelci a ťažko ho zranili.+  Vtedy Saul povedal svojmu zbrojnošovi: „Vytas meč a prebodni ma. Inak prídu tí neobrezanci+ a prebodnú ma oni a nebudú mať so mnou zľutovanie.“* Ale jeho zbrojnoš to nechcel urobiť, lebo sa veľmi bál. Preto Saul vzal meč a naľahol naň.+  Keď zbrojnoš videl, že Saul je mŕtvy,+ aj on naľahol na svoj meč a zomrel s ním.  Tak zomrel v ten deň Saul, jeho traja synovia, jeho zbrojnoš a všetci jeho muži.+  Keď Izraeliti, ktorí žili v údolí a v jordánskom kraji, videli, že izraelskí muži utiekli a že Saul a jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a utiekli.+ Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich.  Keď na druhý deň prišli Filištínci olúpiť zabitých, našli na vrchu Gilboa mŕtvolu Saula a jeho troch synov.+  Odťali mu hlavu, zobrali mu zbroj a správu o tom rozoslali po celej filištínskej krajine,+ aby zaznela v chrámoch ich modiel+ a medzi ľuďmi. 10  Jeho zbroj uložili do chrámu Aštoret a jeho mŕtvolu pribili na hradby Bet-Šanu.+ 11  Keď sa obyvatelia Jabeš-Gileádu+ dopočuli, čo urobili Filištínci Saulovi, 12  všetci ich bojovníci sa vydali na cestu. Šli celú noc a vzali telo Saula i telá jeho synov z hradieb Bet-Šanu, odniesli ich do Jabeša a tam ich spálili. 13  Potom vzali ich kosti,+ pochovali ich pod tamariškou v Jabeši+ a sedem dní sa postili.

Poznámky pod čiarou

Al. „a budú ku mne krutí“.