Prvá Samuelova 30:1–31

  • Amalekiti útočia na Ciklag (1 – 6)

    • Dávid čerpá silu od Boha (6)

  • Dávid poráža Amalekitov (7 – 31)

    • Dávid získava späť zajatcov (18, 19)

    • Dávidov predpis o delení koristi (23, 24)

30  Na tretí deň prišiel Dávid so svojimi mužmi k Ciklagu.+ Medzitým Amalekiti+ podnikli nájazd na juh* a na Ciklag. Zaútočili na mesto, dobyli ho a vypálili.  Zajali ženy+ a všetkých ostatných, ktorí boli v meste, od najmladšieho po najstaršieho. Nikoho nezabili, ale vzali ich so sebou a išli svojou cestou.  Keď Dávid a jeho muži prišli do mesta, zistili, že je vypálené a že ich manželky, synovia a dcéry boli odvedení do zajatia.  Dávid a jeho muži sa dali do hlasného plaču a plakali až do úplného vyčerpania.  Do zajatia boli odvedené aj obe Dávidove manželky, Achinoám Jezreelská a Abigail, vdova po Nábalovi Karmelskom.+  Všetci muži boli veľmi roztrpčení, lebo prišli o svojich synov a dcéry, a hovorili, že Dávida ukameňujú. To Dávida veľmi zranilo, ale hľadal pomoc u Jehovu,+ aby znovu načerpal silu.  Nato Dávid povedal kňazovi Abiatárovi,+ synovi Achimelecha: „Prines, prosím, efod.“+ Abiatár mu ho priniesol.  Dávid sa spýtal Jehovu:+ „Mám tú bandu lupičov prenasledovať? Dostihnem ich?“ Odpovedal mu: „Prenasleduj ich, lebo ich určite dostihneš a všetko získaš späť a zajatých oslobodíš.“+  Dávid a jeho 600 mužov+ sa okamžite vydali na cestu. Došli až k riečnemu údoliu* Besor, kde niektorí muži zastali, 10  lebo boli veľmi unavení a nevládali prejsť cez údolie.+ Dvesto mužov tam teda zostalo a Dávid pokračoval v prenasledovaní so 400 mužmi. 11  Cestou našli nejakého muža, Egypťana, a priviedli ho k Dávidovi. Dali mu chlieb, vodu, 12  trochu lisovaných fíg a dva koláče lisovaných hrozienok. Keď sa najedol, vrátili sa mu sily,* lebo tri dni a tri noci nič nejedol a nepil. 13  Dávid sa ho spýtal: „Komu patríš a odkiaľ si?“ „Som Egypťan, otrok jedného Amalekitu,“ odpovedal. „Ale môj pán ma opustil, lebo som pred troma dňami ochorel. 14  Podnikli sme nájazd na juh* územia Keréťanov,+ na územie Júdu a na juh* Kálebovho územia+ a vypálili sme Ciklag.“ 15  Dávid sa ho spýtal: „Zaviedol by si ma k tej bande?“ Odpovedal: „Prisahaj mi pri Bohu, že ma nezabiješ a nevydáš ma do rúk môjho pána, a zavediem ťa k nim.“ 16  Keď ho k nim doviedol, boli rozložení všade po zemi, jedli, pili a oslavovali, lebo sa im podarilo ulúpiť veľkú korisť z krajiny Filištíncov a z judskej krajiny. 17  Dávid na nich zaútočil a zabíjal ich od úsvitu až do súmraku.* Neunikol nikto+ okrem 400 mužov, ktorí ušli na ťavách. 18  Dávid získal späť všetko, čo Amalekiti vzali,+ a oslobodil obe svoje manželky. 19  Nič nechýbalo, podarilo sa im získať späť všetkých synov aj dcéry a celú korisť.+ Dávid získal späť všetko. 20  Vzal im všetky ovce a dobytok. Dávidovi muži ich hnali pred svojimi stádami a hovorili: „To je Dávidova korisť.“ 21  Potom Dávid prišiel k tým 200 mužom, ktorí boli takí unavení, že s ním nemohli ísť ďalej a zostali pri riečnom údolí Besor.+ Vyšli v ústrety Dávidovi a všetkým, ktorí boli s ním. Keď k nim Dávid prišiel, spýtal sa ich, ako sa im darí. 22  Všetci zlí a naničhodní muži z tých, ktorí šli s Dávidom, povedali: „Oni s nami nešli, a preto im nedáme nič z koristi, ktorú sme získali. Nech si každý vezme svoju manželku a deti a nech odídu.“ 23  Ale Dávid povedal: „Bratia, takto nesmiete zaobchádzať s tým, čo nám dal Jehova. Chránil nás a vydal do našich rúk bandu lupičov, ktorá nás prepadla.+ 24  Myslíte si, že niekto bude počúvať takéto reči? Ten, kto šiel do boja, dostane rovnaký podiel ako ten, kto ostal sedieť pri veciach.+ Podiel z koristi dostanú všetci.“+ 25  A od toho dňa to v Izraeli platilo ako predpis a zákon. 26  Keď sa Dávid vrátil do Ciklagu, poslal niečo z koristi judským starším, svojim priateľom. Odkázal im: „Posielam vám dar* z koristi, ktorú sme získali od Jehovových nepriateľov.“ 27  Poslal to starším do Bételu,+ do Rámotu v Negebe,* do Jattiru,+ 28  Aroeru, Sifmótu, Eštemoy,+ 29  do Rakalu, do miest Jerachmeelovcov,+ do miest Kenitov,+ 30  do Chormy,+ Borašanu, Atachu, 31  Hebronu+ a na všetky miesta, kam Dávid a jeho muži chodievali.

Poznámky pod čiarou

Al. „na Negeb“.
Al. „k vádí“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „jeho duch sa mu vrátil“.
Al. „na Negeb“.
Al. „na Negeb“.
Al. „do nasledujúceho večera“.
Dosl. „požehnanie“.
Al. „na juhu“.