Prvá Samuelova 3:1–21

  • Jehova ustanovuje Samuela za proroka (1 – 21)

3  Medzitým malý Samuel slúžil Jehovovi+ pod dohľadom Éliho. V tom čase hovoril Jehova s ľuďmi len zriedka a videnia+ neboli časté.  Éli mal už taký slabý zrak, že nič nevidel.+ Raz spal vo svojej izbe  a svietnik*+ v Božom dome ešte svietil. Samuel ležal v Jehovovom chráme,*+ kde bola truhla zmluvy pravého Boha.  Vtedy Jehova zavolal na Samuela. „Tu som,“ odpovedal Samuel  a rozbehol sa za Élim. „Tu som,“ povedal mu. „Volal si ma?“ Ale on mu povedal: „Nevolal som ťa. Choď si zase ľahnúť.“ A tak si Samuel šiel ľahnúť.  Potom Jehova zavolal znovu: „Samuel!“ Samuel teda vstal, šiel k Élimu a povedal: „Tu som, lebo si ma volal.“ Ale on mu povedal: „Nevolal som ťa, syn môj. Len si choď ľahnúť.“  (Samuel ešte nepoznal Jehovu ani nedostal od Jehovu žiadne posolstvo.)+  Potom Jehova zavolal znovu, po tretí raz: „Samuel!“ A tak Samuel vstal, šiel k Élimu a povedal: „Tu som, lebo si ma volal.“ Vtedy Éli pochopil, že chlapca volá Jehova.  Preto povedal Samuelovi: „Choď, ľahni si, a ak ťa znovu zavolá, povedz: ‚Hovor, Jehova. Tvoj služobník počúva.‘“ Samuel sa teda vrátil a ľahol si. 10  Potom Jehova prišiel a zavolal tak ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel odpovedal: „Hovor, tvoj služobník počúva.“ 11  Jehova mu povedal: „Urobím v Izraeli niečo, čo otrasie každým,* kto sa o tom dopočuje.+ 12  V ten deň vykonám od začiatku do konca všetko, čo som povedal o Élim a jeho rodine.+ 13  Povedz mu, že navždy odsudzujem jeho dom za previnenie, o ktorom vedel.+ Lebo jeho synovia urážajú Boha,+ ale on ich nepokarhal.+ 14  Preto som Éliho domu prisahal, že jeho previnenie sa nebude dať nikdy odčiniť žiadnou obeťou ani obetným darom.“+ 15  Samuel ležal až do rána a potom otvoril dvere Jehovovho domu. Bál sa povedať Élimu o videní, ktoré dostal. 16  Éli si ho však zavolal a povedal: „Samuel, syn môj!“ „Tu som,“ odpovedal. 17  Éli sa ho spýtal: „Čo ti hovoril? Prosím, netaj to predo mnou. Nech ťa Boh prísne potrestá,* ak mi zatajíš čo len jedno slovo z toho, čo ti povedal.“ 18  A tak mu Samuel povedal všetko, nič pred ním nezatajil. „Je to Jehovova vôľa,“ povedal Éli, „nech urobí, čo uzná za dobré.“ 19  A Samuel ďalej rástol. Jehova bol s ním+ a nedopustil, aby sa niektoré z jeho slov nesplnilo.* 20  Všetci Izraeliti od Dánu po Beer-Šebu si uvedomili, že Samuel bol vybratý za Jehovovho proroka. 21  A Jehova sa aj naďalej objavoval v Šíle, lebo Jehova sa tam dával Samuelovi spoznať prostredníctvom Jehovovho slova.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „lampa“.
Čiže svätostánku.
Dosl. „z čoho budú brnieť obe uši každému“.
Dosl. „Nech ti Boh tak urobí a k tomu pridá“.
Dosl. „padlo na zem“.