Prvá Samuelova 28:1–25

  • Saul ide za špiritistickým médiom do En-Doru (1 – 25)

28  V tom čase Filištínci zhromaždili svoje vojská do boja proti Izraelu.+ Achiš povedal Dávidovi: „Iste chápeš, že ty a tvoji muži by ste mali ísť so mnou.“+  Dávid mu odpovedal: „Určite vieš, čo tvoj sluha urobí.“ Achiš povedal Dávidovi: „Preto ťa natrvalo ustanovujem za svojho telesného strážcu.“*+  V tom čase bol Samuel už mŕtvy a všetci Izraeliti ho oplakali a pochovali v jeho meste, v Ráme.+ A Saul odstránil z Izraela špiritistické médiá a veštcov.+  Filištínci sa zhromaždili, vytiahli do Šunemu+ a tam sa utáborili. Saul zhromaždil celý Izrael a utáborili sa v Gilboe.+  Keď Saul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa, až sa mu rozochvelo srdce.+  Saul sa dopytoval Jehovu,+ ale Jehova mu neodpovedal – ani prostredníctvom snov, ani prostredníctvom urim,+ ani prostredníctvom prorokov.  Nakoniec povedal svojim sluhom: „Vyhľadajte mi ženu, ktorá vyvoláva duchov,+ a ja sa k nej pôjdem poradiť.“ Jeho sluhovia mu odpovedali: „V En-Dore+ je žena, ktorá sa venuje špiritizmu.“  A tak sa Saul prestrojil, aby ho nikto nespoznal, a v noci sa s dvoma svojimi mužmi vydal za tou ženou. Povedal jej: „Počul som, že máš veštecké schopnosti. Prosím, vyvešti mi budúcnosť+ a vyvolaj mi toho, koho ti poviem.“  Ale žena mu odpovedala: „Vieš predsa, čo urobil Saul, že z krajiny odstránil špiritistické médiá a veštcov.+ Snažíš sa ma chytiť do pasce, aby som prišla o život?“+ 10  Vtedy jej Saul prisahal pri Jehovovi: „Akože žije Jehova, nepostihne ťa za to žiaden trest.“ 11  Žena sa teda spýtala: „Koho ti mám vyvolať?“ Odpovedal jej: „Vyvolaj mi Samuela.“ 12  Keď žena uvidela „Samuela“,*+ nahlas vykríkla a povedala Saulovi: „Prečo si ma oklamal? Veď ty si Saul!“ 13  Kráľ jej povedal: „Neboj sa. Čo vidíš?“ Žena mu odpovedala: „Vidím nejaké božstvo, ako vystupuje zo zeme.“ 14  „Ako vyzerá?“ spýtal sa jej a ona mu odpovedala: „Je to starý muž a má na sebe plášť bez rukávov.“+ Vtedy si Saul uvedomil, že je to „Samuel“, padol na kolená a poklonil sa až k zemi. 15  A „Samuel“ povedal Saulovi: „Prečo ma rušíš? Prečo si ma dal vyvolať?“ „Som vo veľkej tiesni,“ odpovedal Saul. „Bojujú proti mne Filištínci a Boh sa odo mňa vzdialil. Už mi neodpovedá ani prostredníctvom prorokov, ani prostredníctvom snov.+ Preto som ťa zavolal, aby si mi povedal, čo mám robiť.“+ 16  „Samuel“ mu povedal: „Prečo sa pýtaš mňa, keď Jehova sa od teba vzdialil+ a stal sa tvojím nepriateľom? 17  Jehova urobí to, čo predpovedal mojím prostredníctvom: Jehova vytrhne kráľovstvo z tvojich rúk a dá ho jednému z tvojich blížnych, Dávidovi.+ 18  Jehova tak s tebou zaobchádza preto, lebo si neposlúchol Jehovu a nedal si Amalekitom pocítiť jeho planúci hnev.+ 19  Jehova vydá teba aj Izrael do rúk Filištíncov+ a zajtra budeš ty+ i tvoji synovia+ pri mne. Celé izraelské vojsko Jehova vydá Filištíncom do rúk.“+ 20  Keď to Saul počul, padol na zem. „Samuelove“ slová ho vydesili a okrem toho bol zoslabnutý, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. 21  Žena pristúpila k Saulovi, a keď videla, aký je rozrušený, povedala mu: „Tvoja slúžka ťa poslúchla. Riskovala som život*+ a urobila som, čo si mi povedal. 22  Teraz, prosím, aj ty poslúchni svoju slúžku. Prinesiem ti kúsok chleba a ty sa najedz, nech pred cestou naberieš silu.“ 23  Ale on to odmietol a povedal: „Nebudem jesť.“ Jeho sluhovia i tá žena však naňho naliehali, a tak ich nakoniec poslúchol, vstal zo zeme a sadol si na posteľ. 24  Žena rýchlo zabila* vykŕmené teľa, vzala múku, vymiesila cesto a upiekla nekvasené chleby. 25  Predložila to Saulovi a jeho sluhom a oni sa najedli. Potom vstali a ešte v tú noc odišli.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „strážcu svojej hlavy“.
Al. „uvidela niekoho, kto vyzeral ako Samuel“.
Al. „Vložila som si dušu do dlane“.
Al. „obetovala“.